W Austrii nowe oznaczenia pojazdów

4/5 - (1 vote)

Od 1 lipca br. w Austrii obowiązuje nowy zakaz poruszania się pojazdami wg norm spalin.

austria

Przewoźnicy przewożący towar na terenie Austrii muszą pamiętać, że od 1 lipca bieżącego roku w Austrii obowiązuje zakaz poruszania się samochodami ciężarowymi i przegubowymi klasy emisji spalin 0 lub 1. Zakaz ten wynika z bardzo rygorystycznych zakazów środowiskowych, i dotyczy obecnie poruszania się w kierunku Wiednia i we wschodniej części Dolnej Austrii.

normy

To jednak nie koniec ograniczeń i zmian. Rząd austriacki mając na względzie ograniczenie emisji CO2, od 1 stycznia 2016 roku ma zamiar wprowadzić zakaz poruszania się dla ciężarówek i ciągników siodłowych klasy emisji spalin Euro 2. Natomiast pojazdy ciężarowe młodszych typów N klasy emisji spalin Euro od 2 do 6 najpóźniej do 1 stycznia 2015 roku muszą zostać oznaczone plakietką spalin Euro, zwłaszcza gdy poruszają się po obszarach objętych zakazem. Co ważne, dotyczy to także pojazdów poniżej 3,5 tony.

Wymagane oznaczenie pojazdów nowymi etykietami emisji spalin Euro obowiązuje również najnowsze pojazdy ciężarowe. I tak jak obecnie wymagania oznaczenia pojazdów etykietami obejmują cały Wiedeń, drogi Dolnej Austrii na wschód od stolicy państwa, autostrady i drogi szybkiego ruchu w kierunku południa i północy oraz w kierunku na Słowację i Węgry, tak w przyszłości mogą objąć dalsze regiony Austrii. Obowiązek nowego oznaczenia będzie obowiązywał wszystkie zagraniczne pojazdy ciężarowe. Należy pamiętać, że za przejazd drogami objętymi zakazem można słono zapłacić podczas kontroli.

Etykiety będzie można otrzymać na stacjach, które robią okresowe przeglądy techniczne, dopuszczające do ruchu, kluby automobil lub inne warsztaty. Chcąc uzyskać etykietę należy podać odpowiednią klasę emisji spalin pojazdu, wpisać ostatnie 6 cyfr nr pojazdu, klasę pojazdu, rodzaj napędu. Co ważne w przypadku pojazdu o DMC do 3,5 tony punkt wydający etykietę musi osobiście nakleić ją na pojazd, natomiast dla pojazdów powyżej 3,5 tony etykiety mogą zostać wydane właścicielowi lub użytkownikowi pojazdu przy równoczesnym pisemnym poświadczeniu, że zostały one wydane. Pamiętaj ? podporządkuj swoje pojazdu do odpowiedniej klasy emisji spalin.