ViaToll – co trzeba wiedzieć

Rate this post

viatollPrzydatne wskazówki korzystania z systemu ViaToll

Jaki ViaToll jest, każdy słyszał (lub doświadczył). Problemy z pobieraniem odpowiednich opłat mogą być spowodowane m.in. awarią, warunkami atmosferycznymi, a także innymi zdarzeniami, na które kierujący nie miał wpływu. Dlatego tak ważne jest, by i przedsiębiorcy, i kierowcy poznali swoje prawa i obowiązki. To pomoże im unikać ewentualnych kar administracyjnych.

1. Prawidłowy montaż viaBox

Prawidłowy montaż urządzenia pokładowego jest podstawą korzystania z systemu viaToll. Jeśli środki na rachunku były dostępne a urządzenie było prawidłowo zamontowane na szybie pojazdu, nie będzie podstaw do wszczynania postępowań administracyjnych w sprawie braku opłaty.

2. Pre-paid – musisz mieć środki na koncie

Rozliczasz się poprzez pre-paid? Robi tak 70% kierowców zarejestrowanych w ViaToll. Jeśli viaBox nie wysyła dwóch sygnałów (oznaczających minimalną ilość środków) lub 4 sygnałów (oznaczających brak środków), wówczas kierowca może domniemywać, że na jego rachunku środki są dostępne. Jednak dla pewności zawsze warto przedzwonić na infolinię.

3. Zgłaszaj nieprawidłowości

Masz dodatnie saldo, a viaBox wydaje 4 sygnały? A może urządzenie nie wydaje żadnych dźwięków? Koniecznie zgłoś na infolinii lub w Punkcie Obsługi Klienta każde nieprawidłowe działanie urządzenia pokładowego. W przyszłości pomoże Ci to w uniknięciu ewentualnej, niesłusznej kary pieniężnej.

4. Zadeklaruj jazdę z przyczepą/naczepą

Twój ciągnik siodłowy zarejestrowano w systemie jako ciężarowy o dmc do 12 ton, a jednocześnie wydano urządzenie pokładowe viaBox , które posiada możliwość przełączania manualnego? Pamiętaj, że kierowca, który w takim przypadku jedzie z naczepą powinien użyć przełącznika, tak by system pobierał właściwe opłaty.

5. Broń swoich praw w trakcie bezpośredniej kontroli drogowej

Artykuł 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie trybu, sposobu i zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej z dnia 23 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 773) mówi, że: „W przypadku gdy w trakcie kontroli mobilnej stwierdzone zostało naruszenie prawidłowości uiszczenia opłaty, z przeprowadzonych czynności kontrolujący sporządza protokół kontroli?. Nie może być tak, że kontrolujący wyda od razu decyzję administracyjną o nałożeniu kary pieniężnej. Kontrola drogowa powinna być zakończona protokołem kontrolnym, a kierowca ma prawo:

– odmówić jego podpisania,

– zapoznać się z materiałem dowodowym, w tym ze stanem środków na koncie viaToll,

– powołać pełnomocnika,

– wnieść wyjaśnienia,

– do żądania przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadka w osobie przedsiębiorcy, który opłatę uiścił lub dowodu z dokumentu reklamacji złożonej w systemie viaToll .

Bez pełnego przeprowadzenia postępowania dowodowego zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego nie można wydać decyzji administracyjnej.

Źródło: Polski Traker, 01/2014