Unia chce ograniczyć transport drogowy

5/5 - (1 vote)

Wśród wszystkich rodzajów transportu, to właśnie drogowy według unijnej polityki ma najbardziej negatywny wpływ na środowisko. Mając na uwadze, oprócz ekologii, także zdecydowane ograniczenie liczby wypadków, przepisy unijne będą szukały sposobów na ograniczenie zatłoczenia na drogach.

unia

Między innymi z tych powodów sierpnia Komisja Europejska do połowy sierpnia zbierała opinie dotyczące dyrektywy Rady o transporcie kombinowanym (92/106/EWG). To właśnie poprzez upowszechnienie transportu kombinowanego, Unia upatruje ograniczenie drogowego przewozu towarów. Zebrane opinie mają pomóc w podjęciu decyzji dotyczących zmian dotychczasowych przepisów.

W jaki sposób unijne przepisy mogą promować transport kombinowany? Oto niektóre z przykładów:

– liberalizacja kabotażu drogowego,

– ograniczenie procedur przy wykonywaniu transportu kombinowanego,

– korzystne stawki podatkowe dla wybranych rodzajów transportu kombinowanego.

Ponadto w ramach promowanej dyrektywy określane są kryteria, jakie muszą być spełnione w związku z przewozem towaru transportem kombinowanym, są to m.in.:

– wskazane jednostki ładunkowe,

– powyżej 100 km w linii prostej ? taki dystans musi zostać wykonany alternatywnym środkiem transportu, innym niż drogowy,

– transport drogowy może odbywać się na końcowym lub/i początkowym etapie przewozu towaru,

– transport drogowy jest możliwy między punktami, gdzie towar jest ładowany bądź rozładowywany a najbliższymi załadowczymi stacjami kolejowymi,

– transport drogowy dotyczy odległości wynoszącej 150 km w linii prostej od portów śródlądowych lub morskich, w których odbywać się będą załadunki i wyładunki .

Istotnym jest fakt, że regulacje innych dyrektyw unijnych mają między innymi umożliwić ruch cięższych intermodalnych jednostek ładunkowych, które są wykorzystywane w transporcie kombinowanym. Co przyniosą zebrane opinie, czas pokaże.