Jakie zmiany czekają kierowców na europejskich drogach w 2016?

4.3/5 - (3 votes)

Zmiany na drogach w 2016.

Nowy rok zawsze wiąże się ze zmianami w branży transportowej… zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany na drogach i sposoby rozliczeń za przejazdy po wyznaczonych odcinkach. W 2016 pojawi się także kilka nowości w tym obszarze, gdyż niektóre państwa wdrożyły już lub wdrożą kolejne projekty. Europejskich przewoźników i kierowców powinno zainteresować przede wszystkim to, że czeka ich wprowadzenie nowych systemów poboru opłat, zakazy jazdy oraz specjalne strefy ekologiczne.

Jakie nowe procedury będą obowiązywać na europejskich drogach w bieżącym roku?

Przepisy w 2016r w Europie

E-winieta na Słowacji

Republika Słowacka z dniem 01 stycznia 2016 r. wprowadziła nowe opłaty drogowe za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych w postaci winiet elektronicznych. Nowe winiety zastąpiły dotychczas obowiązujące winiety w formie papierowej (naklejane na przednią szybę samochodu). Obowiązek posiadania tego rodzaju winiety dotyczy pojazdów poniżej 3,5 tony (samochody powyżej 3,5 t obowiązuje myto elektroniczne). Winietę można kupić przez Internet, w automatach samoobsługowych oraz na wybranych stacjach paliw. Mają one termin ważności odpowiednio: 10 dni (koszt 10€), 30 dni (koszt 14€) i rok (koszt 50€). Kierowca ma obowiązek uiszczenia opłaty przed rozpoczęciem korzystania z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych. Nowa słowacka e-winieta ma niewątpliwie wiele zalet.

Zakazy jazdy w Austrii

Na terenie Tyrolu, gdzie kilka lat temu ustanowiony został obszar ochrony powietrza, istnieje zakaz ruchu nocnego dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 7,5 t od godz. 22.00 do 05.00 latem oraz od godz. 20.00 do 05.00 w półroczu zimowym. Wyjątek od tej reguły dotyczy jedynie pojazdów z normą EURO 6, który miał skończyć się z dniem 31 grudnia 2015 r. Możliwość przejazdu dla tych samochodów jednak przedłużono, pod warunkiem, że w pojeździe jest oryginalny certyfikat potwierdzający emisję spalin Euro 6 lub winieta ekologiczna z certyfikatem wydania.

Od 1 czerwca 2016 roku wszystkie pojazdy o DMC ponad 7,5 tony klasy Euro 6 chcące przejechać nocą przez Tyrol będą musiały posiadać winietę ekologiczną Euro 6, gdyż certyfikat nie będzie już honorowany.

Ale to nie koniec nowości jeśli chodzi o Austrię. Od 1 stycznia 2016 roku wzdłuż wschodniej granicy kraju obowiązuje bowiem zakaz wjazdu dla pojazdów ciężarowych posiadających silniki od Euro 0 do Euro 2. Szczegółowa mapa terenu, na który nie można wjechać pojazdem z silnikiem Euro 1 lub Euro 2 znajduje się na stronie www.hga-com.at

Praga wdraża strefy ekologiczne

Od 1 stycznia 2016 w Pradze obowiązują specjalne strefy ekologiczne. W obręb tych strefy mogą wjechać tylko samochody spełniające normę Euro 3, zaś od 2018 r. będą to auta z normą EUro 4. Pojazdy według normy emisji spalin otrzymują stosowną winietę ekologiczną. Wjazd do strefy jest możliwy tylko dla pojazdów z winietą zieloną lub żółtą. Przepisy są jeszcze w fazie przejściowej i będą prawomocne dopiero od przyszłego roku.

Niebawem w wielu innych centrach miast Europy mają pojawić się także specjalne ekostrefy, do których wjechać będzie można tylko samochodami spełniającymi określone normy.

ViaPass w Belgii

Od kwietnia 2016 r. nastąpią zmiany w opłatach drogowych w Belgii. Wprowadzony zostanie tam system ViaPass oparty na pozycjonowaniu satelitarnym. Obejmie on wszystkie autostrady i drogi krajowe w trzech regionach: Flandrii, Walonii i Brukseli. Opłatom podlegać będą pojazdy powyżej 3,5 tony. Do rozliczania opłat w systemie Viapass konieczne będzie nabycie urządzenia pokładowego. Znikną obecnie obowiązujące euro winiety. Wysokość opłat będzie zależeć od tonażu pojazdu oraz klasy emisji spalin, przy czym nie będzie ona jednakowa na terytorium całego kraju. Sieć dróg objętych mytem będzie mniejsza w porównaniu do sieci objętej systemem winiet.

Nie będzie opłat dla samochodów osobowych w Niemczech

W 2016 roku miały skończyć się darmowe przejazdy dla kierowców samochodów osobowych po niemieckich autostradach. Projekt ustawy przewidywał dla cudzoziemców winiety roczne, dwumiesięczne lub 10-dniowe, kupowane online lub na stacjach benzynowych. Niemiecki system opłat okazał się na razie niezgodny z europejskim prawem, gdyż dyskryminuje on kierowców zagranicznych (niemieckim właścicielom samochodów osobowych koszty nabycia winiety byłyby zwrócone z podatku drogowego). Rząd Niemiec zawiesił prace nad wprowadzeniem ustawy aż do werdyktu Trybunału Sprawiedliwości, przed którym został postawiony przez Komisję Europejską. Oznacza to, że opłata za przejazd samochodami do 3,5 tony w Niemczech nie zostanie wprowadzona w bieżącym roku.

Podsumowując

2016 rok przyniesie różne zmiany w transporcie w Europie i nie chodzi tylko o nowości na europejskich drogach. Już niebawem zapadną także kluczowe decyzje dotyczące wielu innych pilnych branżowych spraw np. stawek minimalnych dla kierowców zagranicznych. Jaki ten rok będzie dla polskich przewoźników i kierowców pokaże czas.

Informacja za: www.emyto.sk, www.naosi.pl, www.uniatransportu.pl, www.hga-com.at