Kompromis w sprawie przewozów do Kazachstanu

1/5 - (1 vote)

Kontyngent zezwoleń na 2017 rok i zmiana przepisów dyskryminujących polskich przewoźników

 1. Trudny współpraca
 2. Unormowanie sytuacji w transporcie na Wschód
 3. Zniesienie wiz dla Polaków wjeżdżających do Kazachstanu
 4. Podsumowanie

 

Kazachstan

Polskie firmy transportowe będą mogły zwiększyć ilość przewozów do Kazachstanu. Wszystko za sprawą kontyngentu zezwoleń na 2017 rok, który ustalono podczas ostatniego posiedzenia polsko-kazachstańskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Zmienią się też niekorzystne dla strony polskiej interpretacje przepisów umowy dwustronnej dotyczącej przewozów. Kompromis w tej sprawie wypracowano dopiero w trzeciej rundzie rozmów. Kazachstan zniesie także obowiązek wizowy dla polskich obywateli.

Wypracowany kompromis jest dla nas bardzo istotny, gdyż Kazachstan stał się w ostatnich latach dla Polski perspektywicznym partnerem handlowym i biznesowy.

 1. Trudna współpraca

Kazachstan to jeden z najprężniej rozwijających się krajów Azji. Nie dziwi zatem fakt, że polskie firmy transportowe powoli zdobywają tamtejszy rynek. W branży transportowej od jakiegoś czasu było jednak głośno o tym, że podczas wykonywania przewozów między Polską i Kazachstanem pojawiają się liczne problemy, wynikające z dysonansów w interpretacji zapisów umowy bilateralnej o międzynarodowych przewozach drogowych między Polską i Kazachstanem. Polscy przewoźnicy narzekali głównie na wzmożone kontrole, warunki kwalifikacji rodzaju zezwolenia w zależności od rodzaju przewozu i ich różnoraką analizę przez kazachskie służby. Zdarzało się bowiem, że wymagano od kierowców przedstawienia zezwoleń Kazachstan – kraje trzecie w przypadku, gdy dokumenty przewozowe wskazywały, że sprzedający lub kupujący towar nie ma siedziby w Polsce. Za brak stosownych dokumentów nakładano oczywiście wysokie kary pieniężne. Liczba naruszeń popełnianych przez przewoźników zagranicznych wzrosła nagle o kilkanaście procent. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Kazachstanie tłumaczyło, że wzmocniona kontrola przewoźników dotycząca posiadania zezwoleń na przewóz ładunków ma na celu ochronę interesów firm transportowych z Kazachstanu.

Przedstawiciele resortów transportu z Polski i Kazachstanu spotykali się w tym roku już trzy razy aby sytuację tę unormować; głównie za sprawą interwencji ZMPD. W końcu możemy mówić o sukcesie.

 1. Unormowanie sytuacji w transporcie na Wschód

Na ostatnim posiedzeniu polsko-kazachstańskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, w którym udział wzięli przedstawiciele administracji, przewoźników drogowych oraz służb kontrolnych obu państw omówiono warunki wykonywania przewozów oraz uzgodniono kontyngent zezwoleń obowiązujący w przyszłym roku. Negocjacje ze stroną kazachstańską nie były łatwe, jednak ostatecznie przyniosły oczekiwany rezultat.

Przyjęte decyzje uwzględniają interesy przewoźników polskich oraz kazachskich a ustalony kontyngent powinien zapewnić możliwość swobodnej realizacji przewozów z obu państw.

Polscy przewoźnicy otrzymali w sumie w puli:

 • 10 tys. zezwoleń ogólnych (do przewozów między oboma krajami)
 • 4 tys. zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich.

Kontyngent zezwoleń na przewozy dla strony polskiej zwiększył się w porównaniu z mijającym rokiem – o 1 tys. więcej zezwoleń na kraje trzecie oraz 2 tys. zezwoleń dwustronnych. Jest to bardzo korzystne i oznacza większe możliwości przewozu ładunków dla polskich firm transportowych na tamtejszym rynku.

Kazachscy przewoźnicy otrzymali:

 • 10,5 tys. zezwoleń ogólnych
 • 3,5 tys. zezwoleń na kraje trzecie

Ministerstwo ds. Inwestycji i Rozwoju Republiki Kazachstanu potwierdziło również, że w najbliższym czasie zostaną znowelizowane niekorzystne dla Polaków przepisy krajowe dotyczące  zasad kwalifikacji przewozów. Po zmianie ustawy przewozy ładunków wyprodukowanych w przedsiębiorstwach zagranicznych lub filiach (utworzonych i zarejestrowanych zgodnie z prawodawstwem na terytorium kraju rejestracji pojazdu), będą wymagały jedynie zezwoleń ogólnych.

Podczas spotkania rozmawiano także o problemach polskich przewoźników przy wykonywaniu przewozów z Włoch do Kazachstanu oraz o ograniczeniach wykonywania przewozów między państwami Unii Celnej (w szczególności w tranzycie do Kazachstanu przez Rosję).

 1. Zniesienie wiz dla Polaków wjeżdżających do Kazachstanu

Dodatkowo ambasador Republiki Kazachstanu poinformował podczas posiedzenie Komisji, że jego kraj zniesie obowiązek wizowy dla polskich obywateli. Bezpośredni wpływ na tę decyzję ma światowa wystawa EXPO-2017, która odbędzie się w dniach 10 czerwiec – 10 wrzesień w stolicy Kazachstanu – Astanie. Temat przewodni wystawy to „Energia przyszłości”.

Ruch bezwizowy ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku. Na razie nie wiadomo jednak, czy zostanie on utrzymany na stałe, czy tylko na czas wystawy.

 1. Podsumowanie

Niedawno sukcesem zakończyły się także trudne rozmowy polsko-rosyjskie w sprawie wielkości kontyngentu zezwoleń na rok 2017 dla obu stron. Porozumienie między Polską a Federacją Rosyjską dało rodzimym przewoźnikom szansę na ustabilizowanie sytuacji w towarowym transporcie drogowym oraz zwiększenie możliwości wykonywania operacji transportowych na rosyjskim rynku.

Teraz podobna szansa pojawiła się w relacjach Polska-Kazachstan. Nie tylko bowiem ustalono korzystny kontyngent zezwoleń, ale także strona kazachska zgodziła się zmienić część przepisów dyskryminujących polskich przewoźników. Do tego dochodzi jeszcze zniesienie wiz dla Polaków. Wszystko to pozwoli na jeszcze lepszą współpracę gospodarczą i polityczną między naszymi państwami.

Informacja za: www.mib.gov.pl,  www.40ton.net, www.cargonews.p, lwww.zmpd.pl, www.transport-expert.pl

Zapisz