Transport intermodalny, porady i zasady!

4/5 - (1 vote)

hala magazyn, intermodalnyCzy opłaca się transport intermodalny?

Transport intermodalny to połączenie kilu rodzajów transportu w jednym procesie przewozowym. Łącząc w sobie elastyczność, szybkość, mobilność oraz niski koszt; transport intermodalny pozwala nie tylko na terminową dostawę, ale także przyczynia się do podniesienia jakości usług przy obniżce globalnego kosztu procesu transportowego, zmniejsza ryzyko uszkodzenia towaru a przy okazji pomaga także chronić środowisko. Branża ta zatem to silne i stabilne ogniwo w łańcuchu dostaw.

Polska zajmuje jednak dopiero 9 miejsce jeśli chodzi o przewozy intermodalne. Co zatem hamuje nasz rozwój?

 

Bariery w polskim intermodalu

Niski udział krajowych przewozów intermodalnych spowodowany jest zapewne tym, że stawki za dostęp do torów są coraz większe (nieproporcjonalne do transportu drogowego). Ograniczają nas także bariery prawne i organizacyjne a przy tym odczuwalny jest również brak odpowiedniej polityki prointermodalnej. Dodatkowo ograniczenia prędkości (średnia prędkość pociągu intermodalnego w naszym kraju wynosi 20km/h) wpływa na czas dostawy przesyłek. Jest to spowodowane katastrofalną infrastrukturą kolejową, której dostosowanie do przewozów intermodalnych wymaga nie tylko pieniędzy, czasu, ale także ogromnych zmian na kolei. Do tego dochodzi długi czas postoju pociągów na stacjach granicznych.

Wciąż brakuje także dostatecznej liczby terminali kontenerowych, centrów logistycznych i dystrybucji. Obecna infrastruktura jest niedostosowana na potrzeb rynku, cechuje się niską pojemnością i przepustowością, złym stanem nawierzchni terminali i sprzętu przeładunkowego. Wciąż brakuje także sprawnego zarządzania, monitoringu przesyłek oraz odpowiednich narzędzi informatycznych. Niestety nie posiadamy specjalistycznego taboru do transportu kontenerów, jednostek transportowych i pojazdów samochodowych.

 

Rozwój dzięki dotacjom

Niestety Polska nie posiada jak dotąd wieloletnich planów i strategii rozwoju dla transportu intermodalnego. Jednak w rozwój ten zaangażowany jest Urząd Transportu Kolejowego, Rada ds. Transportu Intermodalnego przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Unia Europejska. Mimo słabej dostępności środków z projektów centralnych i z funduszy europejskich, można jednak skorzystać z pomocy przy budowie centów logistycznych i morskich, kolejowych terminali kontenerowych, zakupie specjalistycznych urządzeń przeładunkowych, intermodalnych jednostek ładunkowych (nadwozia wymienne, naczepy siodłowe, lokomotywy manewrowe, wagony do transportu).

Maksymalna pomoc to 50% kosztów na infrastrukturę oraz 30% na urządzenia i systemy teleinformatyczne.

 

Idziemy w dobrym kierunku

Z raportów Urzędu Transportu Kolejowego otrzymujemy informację, że wyniki polskiego intermodalu są coraz lepsze. Coraz większa liczba operatorów kolejowych otwiera nowe połączenia między portami morskimi a terminalami wewnątrz kraju i za granicą (nowe korytarze transportowe). Tworzone są nowe terminale kolejowe i pojawiają się nowi operatorzy. W 2015r. zakończą się prowadzone modernizacje a więc będziemy mieli odpowiednią infrastrukturę liniową i punktową.

Aby sprostać potrzebom transportu intermodalnego we wszystkich portach prowadzone są inwestycje, które mają zwiększyć ich możliwości przeładunkowe w ciągu najbliższych lat. Ciągle rozwijana jest także infrastruktura kolejowa i przeładunkowa w tych terminalach. Pojawiają się także firmy, które inwestują w sprzęt i zamierzają wynajmować go zainteresowanym przedsiębiorcom.

 

Podsumowanie

Transport intermodalny to doskonały sposób na zdobyci przewagi rynkowej dzięki niskiemu kosztowi przewozu oraz bezpieczeństwu przewożonych ładunków. Ten rodzaj transportu daje także możliwość masowej dystrybucji towarów oraz wpływa pozytywnie na środowisko.

Polska jednak to kraj wciąż rozwijający się jeśli chodzi o przewozy intermodalne. Mamy jeszcze dużo do zrobienia aby nadgonić straty, ale potencjał jest ogromny. W pokonaniu barier hamujących rozwój intermodalu w Polsce mogą pomóc fundusze unijne, które pozwalają na modernizację infrastruktury i zakup specjalistycznego sprzętu. Potrzebne są także mądre przepisy, które uregulują rynek i stworzą zdrową konkurencję.

Opierając się na obserwacjach rynku dynamika rozwoju intermodalu w Polsce będzie sukcesywnie rosła jednak rozwój ten nie będzie na razie spektakularny.