Incoterms dla transportu drogowego

4.5/5 - (2 votes)

Incoterms dla transportu drogowegoIncoterms (International Commercial Terms), czyli Międzynarodowe Reguły Handlu

Są zbiorem międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Ich zadaniem jest rozgraniczenie odpowiedzialności sprzedawcy i kupującego (tj. podział obowiązków, kosztów i ryzyka), za dostawę towarów w umowach sprzedaży. Obecnie obowiązuje wersja Incoterms 2010 (od 1 stycznia 2011).

Reguły handlowe INCOTERMS:

  • obowiązują przy obrocie dobrami materialnymi
  • ich stosowanie jest fakultatywne
  • obowiązują tylko eksportera i importera ? z ich stosowania wyłączeni są spedytorzy, firmy transportowe
  • normy prawa rządzącego daną umową mają pierwszeństwo przed INCOTERMS

Jak dzielą się Incoterms?

Incoterms 2010 dzielą się na:

reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu

  • EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP

– reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego

  •  FAS, FOB, CFR, CIF

– reguły DAT i DAP zastąpiły dotychczasowe reguły DAF, DES, DEQ i DDU z Incoterms 2000

 

Incoterms dla transportu drogowego

EXW (Ex Works – z zakładu) – sprzedawca wykonuje dostawę, gdy stawia towar do dyspozycji kupującego na swoim terenie lub w innym uzgodnionym miejscu (fabryce, magazynie). Od momentu, pozostawienia towaru do dyspozycji klienta, na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia towaru.  Na kupującym ciążą wszystkie opłaty i zorganizowanie transportu.

FCA (Free Carrier – Dostarczony do przewoźnika) – sprzedawca dostarcza towar do przewoźnika lub innej osoby wyznaczonej przez kupującego we wskazanym miejscu i uzgodnionym terminie. W przypadku odbioru towaru w zakładzie sprzedającego – koszty załadunku na środek transportu ponosi sprzedający. W przypadku dostarczenia towaru do terminalu przewoźnika wyładunek odbywa się na koszt kupującego; odprawa celna eksportowa jest obowiązkiem sprzedającego.

CPT (Carriage paid to – przewóz opłacony do) – sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru przewoźnikowi, a także zawarcia umowy przewozu i jego opłacenia do określonego miejsca przeznaczenia. Przewoźnik kończy obowiązek dostawy w momencie oddania towaru  pod pieczę przewoźnika. Od tego czasy przewoźnik zaczyna ponosić ryzyko za towar. Odprawa celna eksportowa jest obowiązkiem sprzedającego.

CIP (Carriage and Insurance Paid to – Przewóz i ubezpieczenie opłacone do) – powtórzone warunki CPT + sprzedawca na swój koszt zawiera także umowę ubezpieczenia towaru.

DAT (Delivered at terminal – dostarczony do terminalu) – dostawa jest uważana za wykonaną w momencie, gdy towar po transporcie zostaje wyładowany i pozostawiony do dyspozycji kupującego w uzgodnionym terminalu (terminal – dowolnie: nabrzeże, magazyn, plac kontenerowy…). Sprzedający ponosi ryzyko i koszty związane z dostarczeniem towaru do terminalu i jego wyładunkiem. Odprawa celna eksportowa jest obowiązkiem sprzedającego.

DAP (Delivered at place – dostarczony do miejsca) – dostawa jest uważana za wykonaną w momencie, gdy towar jest postawiony w dyspozycji kupującego w miejscu przeznaczenia, na środku transportu, gotowy do wyładunku. To sprzedający ponosi ryzyko i koszty związane dostarczeniem towaru do uzgodnionego miejsca przeznaczenia. Odprawa celna eksportowa jest obowiązkiem sprzedającego.

DDP (Delivered Duty Paid – dostarczony, cło opłacone) – powtórzone warunki DAP + dostawa jest wykonana, gdy towar jest odprawiony także w imporcie