Poprawa w sektorze transportu państw członkowskich

Rate this post

Komisja Europejska opublikowała właśnie kolejne zestawienie wyników w dziedzinie transportu. Unijna tabela porównuje postępy państw członkowskich w 29 różnych kategoriach transportowych. Wśród czynników branych pod uwagę przy sporządzaniu rankingu są m.in. bezpieczeństwo na drogach, jakość przewozów kolejowych, czas spędzony przez kierowców w korkach, zadowolenie konsumentów z różnych środków komunikacji publicznej czy czas transportu towarów żeglugą rzeczną.

 

Z tegorocznego rejestru wynika, że europejski sektor TSL nabiera rozpędu i wykazuje progres w porównaniu z rokiem ubiegłym; przede wszystkim pod względem jakości infrastruktury i stopnia otwarcia rynków kolejowych przewozów towarowych. Mimo pozytywnych statystyk należy jeszcze wiele zrobić, aby stworzyć miejsca pracy w branży transportowej i poprawić zrównoważony i efektywny charakter tej gałęzi gospodarki.

eu

Co jeszcze oznaczają przedstawione liczby?

Unijny ranking jakości

Tabela wyników UE w dziedzinie transportu doczekała się już drugiego wydania (pierwsze opublikowano w kwietniu 2014r.). Celem tego raportu jest wskazanie obszarów wymagających priorytetowych inwestycji i działań, aby w ten sposób pomóc państwom członkowskim w ulepszeniu ich krajowych systemów transportowych. Zebrane dane pochodzą z takich źródeł jak: Eurostat, Europejska Agencja Środowiska czy Światowe Forum Ekonomiczne.

Unijne zestawienie można przeszukiwać według kraju, rodzaju transportu lub jednego z następujących tematów:

  1. rynek wewnętrzny (w tym wskaźniki dotyczące otwarcia rynku przewozów kolejowych, toczących się spraw sądowych w związku z naruszeniem prawa UE i tempa transpozycji do prawa krajowego unijnych dyrektyw w sprawie transportu)
  2. inwestycje i infrastruktura (w tym jakość infrastruktury różnych rodzajów transportu oraz odsetek ukończenia transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T)
  3. unia energetyczna i innowacje (w tym udział energii odnawialnej w zużyciu paliw w transporcie, nowe samochody napędzane paliwami alternatywnymi i czas spędzony przez kierowców w korkach)
  4. ludzie (w tym bezpieczeństwo drogowe i kolejowe, liczba kobiet zatrudnionych w sektorze transportu i zadowolenie konsumentów z różnych środków transportu).

Pierwsza „piątka”

W obrębie tych kategorii wyróżniono pięć krajów, które osiągnęły najlepsze wyniki oraz pięć krajów, które osiągnęły najgorsze wyniki. Wynik ogólny obliczono po odjęciu ocen negatywnych od pozytywnych we wszystkich 29 kategoriach. Tegoroczna edycja raportu wykazała, iż państwa członkowskie poczyniły znaczne postępy w porównaniu z wynikami z pierwszej tabeli. Na pierwszym miejscu znalazła się Holandia (z najlepszymi wynikami aż w 16 kategoriach), za nią Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania i Dania.

Słabe oceny Polski

Polska uplasowała się na przedostatnim miejscu tuż przed Rumunią (z najgorszymi wynikami w 14 kategoriach pośród 5 najsłabiej radzących sobie państw i jedynie w trzech kategoriach pośród pięciu najlepszych). W porównaniu do ubiegłorocznego raportu udało nam się jednak podnieść jakość infrastruktury transportowej i to w przypadku wszystkich rodzajów transportu (pod względem jakości dróg znaleźliśmy się na 25miejscu). Wykazano również, że rynki kolejowe w naszym kraju, zarówno w przypadku przewozów towarowych, jak i pasażerskich wykazują wysoki stopień otwarcia, a ostatnio zwiększył się także poziom konkurencji.

Mimo to Polska jest jednym z krajów, w którym toczyło się najwięcej spraw sądowych dotyczących domniemanego naruszenia prawa UE w odniesieniu wszystkich rodzajów transportu (stan na koniec lipca 2015 r.).

Ogólnie słabe wyniki nie oznaczają jednak, że KE obwinia o coś Polskę. Przedstawiciele Brukseli zapowiedzieli, że chcą wspólnie z polskimi władzami pracować nad poprawą, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa drogowego. Polska nadal przoduje bowiem w liczbie śmiertelnych ofiar wypadków na drogach (choć postęp jest już widoczny).

Podsumowując

Unijna tabela wyników pozwala Komisji Europejskiej śledzić postępy w poszczególnych państwach członkowskich w kwestiach związanych z transportem na terytorium Europy. Jest to również doskonałe narzędzie, które może posłużyć jako punkt odniesienia i źródło inspiracji w kształtowaniu dalszej współpracy między KE a państwami członkowskimi.

Liderem jakości transportu w UE w tym roku została Holandia. Polsce udało się od zeszłego roku awansować o jedno miejsce i wyprzedzić Rumunię, jednak jeszcze dużo nam brakuje aby dorównać do poziomu ogólnounijnego. Obecnie nasz kraj zajmuje 27 miejsce w całej Unii Europejskiej.

Tablicę wyników można znaleźć na stronie internetowej KE.

Informacja za: www.europa.eu, www.zmpd.pl, www.biznes.pl, www.polsatnews.pl