Outsourcing w branży transportowej

3.7/5 - (3 votes)

Zyski płynące z pomocy zewnętrznych firm w formie outsourcing’u

  1. Czym jest outsourcing?
  2. Pomoc w ewidencjonowaniu i rozliczaniu czasu pracy kierowców
  3. Różne obszary outsourcingu
  4. Podsumowanie

Outsourcing w branzy transportowej

Branża transportowa prężnie się rozwija mimo wielu problemów, ciągłych zmian prawnych i ogromu wyzwań jakie stawia się przed przedsiębiorcami z tego sektora gospodarki. Utrzymanie przewagi konkurencyjnej w branży transportowej w tych warunkach to swoista próba sił. Przewoźnicy często potrzebują wsparcia w prowadzeniu swojej działalności. Wsparcia, które z jednej strony pomoże ograniczyć koszty, a z drugiej pozwoli utrzymać wysoką jakość. Takie wsparcie może zapewnić outsourcing usług.

Na czym dokładnie polega outsourcing w transporcie i jakie może przynieść korzyści przedsiębiorcy?

  1. Czym jest outsourcing?

Outsourcing (z ang. outside-resource-using) oznacza korzystanie z pomocy zewnętrznych źródeł. W praktyce polega on na zlecaniu pewnej grupy zadań i funkcji na rzecz danej firmy innym wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom, niezwiązanym bezpośrednio z tą firmą. Tego typu działania przynoszą określone zyski. Przede wszystkim pozwalają na skoncentrowanie się na podstawowych zadaniach firmy, minimalizują koszty jej działalności i nakłady inwestycyjne a przy tym zapewniają poprawę konkurencyjności na rynku.

Niewątpliwą korzyścią outsourcingu jest także wysoka jakość usług, która wynika z bezpośredniego dostępu do grupy fachowców, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem przewyższają zwykle kompetencje pracowników firmy zlecającej. Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej firm transportowych korzysta z tego typu usług.

  1. Pomoc w ewidencjonowaniu i rozliczaniu czasu pracy kierowców

W działalności firm transportowych outsourcing wykorzystywany jest  najczęściej w stosunku do ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy kierowców. Kontrola czasu pracy jest tutaj bowiem obowiązkowa (wynika ona bezpośrednio z przepisów wspólnotowych i krajowych) a przy tym wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczonej kadry. Przewoźnicy zatrudniający kierowców zawodowych muszą nie tylko znać regulacje dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, ale także właściwie prowadzić dokumentację socjalną, natychmiast reagować na błędy oraz prowadzić fachowe szkolenia pracowników. Jakiekolwiek naruszenia w tym obszarze narażają przewoźnika na wielotysięczne kary pieniężne a nawet utratę licencji.

Korzystając z usług ekspertów z firm doradczych, przewoźnik może ustrzec się przed tego typu negatywnymi konsekwencjami a przy tym obniżyć koszty zatrudnienia czy przeszkolenia swoich pracowników. Ma też pewność, że specjaliści z firm outsourcingowych posiadają odpowiednią wiedzę, wieloletnie doświadczenie i fachowość. Najczęściej są to bowiem  eksperci z Inspekcji Transportu Drogowego i Państwowej Inspekcji Pracy. Dysponują oni wyspecjalizowanymi narzędziami do rozliczania i analizy czasu pracy w odniesieniu do każdego kierowcy. Są to przede wszystkim systemy pozwalające na sczytywanie danych z wykresówek, tachografów cyfrowych i kart kierowcy, wykorzystywane przez wiele służb kontrolujących.

Powierzenie rozliczenia czasu pracy specjalistom zabezpiecza przewoźników pod wieloma względami i pomaga w szybkim rozwiązywaniu najróżniejszych problemów.

  1. Różne obszary outsourcingu

Profesjonalny outsourcing oferuje też szereg innych usług m.in. tworzenie regulaminów pracy, szkolenia kierowców i kadry zarządzającej, rozliczanie płacy minimalnej w Europie, rozliczanie diet i ryczałtów, przeprowadzanie audytów, tłumaczenie dokumentów, reprezentowanie przedsiębiorcy podczas kontroli w firmie lub w sądzie, prowadzenie postępowań odwoławczych, pomoc merytoryczną w załatwianiu wszelkich formalności związanych z uzyskiwaniem zezwoleń i innych dokumentów wymaganych w transporcie itp.

Firmy transportowe chętnie korzystają z outsourcingu także w innych obszarach. Najczęściej są to usługi związane z bezpieczeństwem, finansami, rachunkowością, HR, IT, serwisowaniem, szkoleniami i rozwojem zawodowym, kontrolą jakości, marketingiem a nawet z wynajmem kierowców (najczęściej ze wschodu).

Dzięki oddelegowaniu czasochłonnych czynności administracyjnych na zewnątrz przewoźnik i jego personel są również w stanie  efektywniej wykorzystać czas, skoncentrować uwagę na podstawowej działalności firmy oraz jej rozwoju.

  1. Podsumowanie

Celem outsourcingu jest zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności gospodarczej we wszystkich gałęziach. Outsourcing na rynku transportowym pozwala na obniżenie kosztów, poprawę wydajności i jakości oraz zwiększenie poziomu obsługi. Przewoźnicy najczęściej korzystają z pomocy zewnętrznych firm w kwestiach rozliczeniowych, choć od niedawna także inne obszary zyskują na popularności.

Decyzja o przekazaniu usług na zewnątrz powinna być połączona oczywiście z analizą kosztów i oczekiwanych efektów przez firmę zlecającą. W krótkim czasie inwestycja ta powinna się jednak zwrócić.

Informacja za:
www.tsl-biznes.pl, www.eduteka.pl, www.mojafirma.infor.pl, www.terazbiznes.pl, www.ocrk.pl

Zapisz

Zapisz

Zapisz