Rynek i przemysł motoryzacyjny a transport drogowy

4/5 - (1 vote)

Branża samochodowa w Polsce w 2016 r. – raport

  1. Udział samochodów ciężarowych w całości parku samochodowego
  2. Najpopularniejsze marki
  3. Pierwsze rejestracje
  4. Wpływ branży motoryzacyjnej na transport
  5. Podsumowanie

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Polska branża motoryzacyjna odgrywa niezwykle ważną rolę w gospodarce narodowej. W  ostatnim czasie bije ona rekordy produkcji i sprzedaży. Rozkwita zarówno rodzimy rynek, jak i eksport przemysłu motoryzacyjnego. Wysoki popyt utrzymuje się we wszystkich segmentach (samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy). Eksport pojazdów, przyczep i naczep osiągnął w 2016 r. wartość aż 10,9 mld zł.

Branża samochodowa ma bezpośredni wpływ na branżę transportową. W 2016 r. branża ta znacznie zwiększyła swoje zakupy. Wyleasingowano 9,7 tys. samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony, których wartość wzrosła o 27%. Przewoźnicy co roku odmładzają także swój tabor. Takie dane płyną z corocznego raportu branży, opracowanego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

  1. Udział samochodów ciężarowych w całości parku samochodowego

Największa polska organizacja pracodawców branży motoryzacyjnej PZPM przygotowała kolejny raport na temat branży samochodowej w 2016 r. Analizie poddano m.in. park samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych, ciągników samochodowych, samochodów specjalnych ora autobusów. Ze względu na obszerność tematu, w niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną w szczególności dane na temat samochodów ciężarowych. Dane ujęte w raporcie pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

W 2016 r. udział samochodów ciężarowych, specjalnych, ciągników samochodowych i lekkich dostawczych w całości parku samochodowego wyniósł 13% (podobnie jak rok wcześniej). Park zarejestrowanych pojazdów ciężarowych, ciągników drogowych i pojazdów specjalnych wyniósł ogółem 1113,9 tys. sztuk oraz 2637,9 tys. sztuk w segmencie pojazdów dostawczych. Park pojazdów zaktualizowanych w ostatnich pięciu latach wyniósł natomiast ogółem 2655,6 tys. sztuk (o 2% więcej w stosunku do roku 2015). Wyróżniono przy tym  645,1 tys. ciężarówek o dmc powyżej 3,5 tony, ciągników samochodowych i samochodów specjalnych (o 3,2% więcej niż przed rokiem). 57,3% samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony (w tym ciągniki siodłowe) należało do osób indywidualnych a 42,7% do firm.

Jeśli chodzi o pojazdy ciężkie (samochody ciężarowe, specjalne i ciągniki siodłowe powyżej 16 ton), to zaktualizowany park  wyniósł tu 460,6 tys. sztuk (o 5,9% więcej niż rok wcześniej). 35% całości tej grupy liczyły pojazdy od 11-21 lat, 32% pojazdy od 5-10 lat, pojazdy najmłodsze do 4 lat stanowiły 22%, a najstarsze (ponad 20-letnie) 11%. 45,2% z całego parku najcięższych pojazdów zarejestrowane było na firmy, pozostałe na osoby indywidualne.

Na koniec 2016 r. zarejestrowanych było także 296,9 tys. ciągników samochodowych o dmc równej lub większej od 16 ton (o 7% więcej niż w 2015 r.). Najliczniejsze były ciągniki liczące od 5-10 lat (37,4%). Na koniec 2016 r. w zaktualizowanej części parku liczba zarejestrowanych ciągników samochodowych była większa od liczby zarejestrowanych samochodów ciężarowych o 31,2 tys. Zarejestrowanych było  także 472,5 tys. przyczep i naczep ciężarowych oraz specjalnych (pow. 3,5t. a także 1064,2 tys. przyczep lekkich.

 

  1. Najpopularniejsze marki

Najpopularniejszą marką wśród aut ciężarowych do 4 lat był DAF (18,4% udział w rynku), MAN (18,2%) i Mercedesem-Benz (16,9%). W grupie pojazdów od 5-10 lat znalazł się MAN (21%), DAF (17%) i Mercedesem-Benz (13,9%). Samochody od 11 do 21 lat stanowią wciąż największy udział w rynku (36%).

W segmencie ciężkich pojazdów do 4 lat przoduje DAF (20% udział), następne jest  Volvo (17,5%) oraz MAN (17,1%). W grupie od 5-11 lat na pierwszym miejscu jest MAN (19%), DAF (18,9%) i Scania (15,9%).

Najpopularniejszy wśród nowych pojazdów o dmc większej od 3,5 tony był DAF, następny MAN i Volvo. W segmencie najcięższym wygrał DAF, Volvo i Scania.

 

  1. Pierwsze rejestracje

W całym 2016 r. fabryki motoryzacyjne w Polsce wyprodukowały 122 tys. samochodów ciężarowych i ciągników drogowych (o 0,9% więcej niż przed rokiem). Pierwsze rejestracje nowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony sięgnęły 26 628 sztuk (o 18,7% więcej niż rok wcześniej, wynik ten był lepszy niż rekordowy z 2007 r.). Pierwsze rejestracje nowych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 16 ton wyniosły 24 431 sztuk (o 20,7% więcej niż w 2015 r.). W segmencie samochodów ciężarowych najliczniej rejestrowano ciągniki siodłowe – było ich 21 042 sztuki (o 23,7% więcej). Ciągniki samochodowe stanowiły 79% całego rynku. Zarejestrowano także 73,8 tys. nowych przyczep i naczep; największa grupę stanowiły platformy i skrzynie.

 

  1. Wpływ branży motoryzacyjnej na transport

Łączna wartość wyleasingowanych przez firmy transportowe samochodów ciężarowych o dmc pow. 3,5 tony, ciągników siodłowych, naczep i przyczep wyniosła w 2016 r. 14,47 mld zł (o trzy miliardy zł więcej niż w 2015 r.). W 2016 r. przeciętna flota firm liczyła 6,1 samochodu ciężarowego. Najnowsze pojazdy ciężarowe z silnikami Euro VI stanowiły 25%, co oznacza że przewoźnicy z roku na rok odmładzają swoje floty.

 

  1. Podsumowanie

Branża samochodowa w Polsce jest pierwszą pod względem wielkości nakładów, drugą pod względem wielkości przychodów oraz trzecią pod względem wielkości zatrudnienia. Biorąc pod uwagę produkcję pojazdów, części i akcesoriów, handel oraz usługi związane z motoryzacją, polska branża motoryzacyjna należy też do największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Głównym motorem wzrostu tej branży w najbliższych latach będzie potrzeba wymiany parku pojazdów na nowocześniejszy, bardziej ekonomiczny i ekologiczny. Szczególne znaczenie odegrają tu rzecz jasna firmy z sektora transportu drogowego.

Informacja za: www.pzpm.org.pl Branża Motoryzacyjna Raport 2017