Kary za przekroczenie czasu pracy kierowców w Wielkie Brytanii za 28 dni wstecz

5/5 - (1 vote)

DVSA weźmie na celownik zagraniczne ciężarówki

  1. Ujednolicenie angielskich przepisów
  2. Wysokie grzywny
  3. Podsumowanie

DVSA weźmie na celownik zagraniczne ciężarówki

Brytyjscy kontrolerzy ruchu drogowego DVSA już za niespełna miesiąc rozpoczną kontrole zagranicznych kierowców na nowych zasadach. Będą one związane z przekroczeniem przepisów dotyczących godzin pracy w ciągu 28 dni (nie jak do tej pory z bieżącego dnia). Przekroczenie czasu pracy z uwzględnieniem jazdy także poza Wielką Brytanią będzie karane wysoką grzywną, a nawet blokadą pojazdów, jeśli kierowca nie uiści mandatu na miejscu kontroli. To samo wykroczenie popełnione kilka razy może mieć także swój finał w sądzie.

  1. Ujednolicenie angielskich przepisów

Kierowcy zawodowi w całej UE muszą przestrzegać przepisów regulujących liczbę godzin jazdy i niezbędnego wypoczynku. Wynikają one z zapisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. Państwa członkowskie za naruszenia tych przepisów nakładają na przewoźników i kierowców kary pieniężne. Jednak w różnych krajach stosuje się inne kryteria oceny tych naruszeń oraz różne wysokości kar (od kilkudziesięciu do kilkudziesięciu tysięcy euro).

Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to do tej pory organy egzekwujące przestrzeganie przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach mogły karać kierowców zza granicy tylko za wykroczenie popełnione danego dnia (Brytyjscy szoferzy rozliczani są za 4 ostatnie tygodnie).

Już 5 marca 2018 r. zmienią się jednak zasady przyznawania kar dla międzynarodowych kierowców ciężarówek oraz autobusów i autokarów przez brytyjską agencję DVSA (Driver and Vehicle Standards Agency). Zmiany te będą dotyczyć dopuszczenia się przekroczenia czasu pracy w okresie 28 dni wstecz.

Oznacza to, że zagraniczny kierowca będzie miał obowiązek okazać do analizy dokumenty (wykresówki lub kartę kierowcy) za bieżący dzień i poprzednie 28 dni przed zatrzymaniem pojazdu. Nie będzie miało tu znaczenia, czy kierowca dopuścił się łamania przepisów w Wielkiej Brytanii, czy poza nią.

  1. Wysokie grzywny

Grzywna za każdy przypadek prowadzenia pojazdu w stanie przemęczenia będzie wysoka. Kontrolerzy podczas jednego sprawdzenia będą mogli wystawić mandat aż za pięć wykroczeń związanych z godzinami pracy kierowcy na łączną kwotę 1500 funtów (za każde wykroczenie po 300 funtów).

Uwaga!!! Kierowcy niemieszkający w Anglii będą musieli uiścić zapłatę na miejscu. W przeciwnym razie nie będą mogli kontynuować jazdy (DSVA zatrzyma ich pojazd). Dodatkowo za przekroczenie czasu pracy pięć razy w okresie 4 tygodni należy spodziewać się sprawy w sądzie.

  1. Podsumowanie

Łamanie przepisów w zakresie czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach jest niestety dość powszechne w branży transportowej i co gorsza świadome. Państwa UE walczą z tego typu procederem, zaostrzając prawo w tym zakresie.

Ważne zmiany prawne na swoim terytorium wprowadza właśnie Wielka Brytania, której służby kontrolne będą mogły od tej pory częściej podejmować działania zmierzające do egzekwowania przepisów i wymierzania kar wszystkim kierowcom – z uwzględnieniem okresu 28 dni wstecz. Nowe uprawnienia ułatwią służbom karanie przede wszystkim kierowców zagranicznych (i ich operatorów transportowych), którzy jak twierdzi DVSA dopuszczali się szeregu wykroczeń i byli do tej pory bezkarni. Wszystko to ma zwiększyć bezpieczeństwo na drogach oraz wyeliminować nieuczciwą konkurencję w transporcie drogowym.

Źródło: www.40ton.net, www.gov.uk, www.trucks.com.pl, www.experto24.pl