E-myto, cennik, opłaty drogowe w Słowacji

Rate this post

s?owacja flaga, oplaty drogoweSystem poboru opłat drogowych w Republice Słowackiej

Słowacja to państwo, które graniczy z Polską, Austrią, Czechami, Ukrainą i Węgrami. Położenie Słowacji w Europie Środkowej czyni z niej przede wszystkim dogodny kraj tranzytowy. Wiele rodzimych firm oferuje kompleksową obsługę transportowo-spedycyjną w relacji Polska-Słowacja i Słowacja- Polska oraz transport ze Słowacji do innych krajów Unii Europejskiej. System opłat drogowych w Republice Słowackiej jest nowoczesny i bardzo czytelny, ale nie mniej jednak warto go dobrze poznać.

 

Sieć płatnych dróg i system rozliczeń

Na Słowacji przejazdy autostradami są płatne. Bezpłatne odcinki występują tylko w okolicy dużych miast. Kierowcy samochodów do 3,5 t zobowiązani są do zakupu winiet uprawniających do przejazdu po autostradach, drogach szybkiego ruchu i drogach I kategorii. Naklejki można kupić na wszystkich stacjach benzynowych, w punktach granicznych i na słowackiej poczcie, w Polsce w delegaturach granicznych i biurach turystyki, a także przez Internet. Okres obowiązywania winiet to tydzień (7 EUR), miesiąc (14 EUR) i rok (50 EUR). Brak winietki karany jest mandatem w wysokości 10-krotnej wartości winietki odpowiedniej dla kategorii danego pojazdu i czasu pobytu na Słowacji.

Elektroniczny system opłat drogowych na Słowacji obowiązuje stosunkowo od niedawna, bo od początku 2010 roku. Dotyczy on tylko wyznaczonych odcinków autostrad, tras szybkiego ruchu oraz niektórych dróg krajowych. Opłaty drogowe zobowiązani są uiścić kierowcy pojazdów silnikowych o łącznej masie powyżej 3,5 t albo zespołów pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t przeznaczonych do transportu towaru oraz pojazdów silnikowych umożliwiających transport ponad dziewięciu osób łącznie z kierowcą. Koszt przejazdu jednym kilometrem autostrady za samochód ciężarowy waha się od 0,083 EUR do 0,209 EUR. Opłata uzależniona jest od kategorii pojazdu oraz ilości osi. Do sumy wlicza się również limity emisji spalin Euro. Pobór opłat następuje na podstawie elektronicznie uzyskanych danych i stanowi przychód na rzecz budżetu państwa.

 

Technologia satelitarna

W Słowacji system poboru myta wykorzystuje najnowocześniejszą technologię satelitarną GPS. Dzięki temu doskonale działa on na wyznaczonych odcinkach dróg oraz pozwala na rozszerzenie infrastruktury drogowej objętej elektronicznym systemem poboru opłat w przyszłości. Swoim zasięgiem pokrywa nie tylko autostrady i drogi szybkiego ruchu, ale także dużą ilość dróg krajowych I-szej klasy. Stanowi to swoisty unikat w skali europejskiej. System polega na tym, że określone odcinki dróg zostały podzielone na poszczególne odcinki poboru opłaty drogowej. Technologia satelitarna ustala czy pojazd znajduje się na płatnym odcinku drogi oraz umożliwia obliczenie i naliczenie opłaty drogowej. Dzieje się to automatycznie podczas jazdy na dowolnym pasie ruchu bez konieczności zmniejszenia prędkości i zatrzymywania się. Do prawidłowego funkcjonowania systemu niezbędne jest zainstalowanie jednostki pokładowej OBU (elektroniczne urządzenie techniczne) po wewnętrznej stronie szyby pojazdu. Jednostki pokładowe na podstawie czasu, matematycznego modelu ruchu satelitów oraz odebranych sygnałów obliczają pozycję pojazdu i wysyłają dane identyfikacyjne do centralnego systemu informacyjnego za pośrednictwem GSM.

 

Rejestracja oraz formy płatności w elektronicznym systemie poboru myta

Do wyboru są dwie możliwości zapłaty: płatność z góry lub płacenie faktur, czyli opcja abonamentowa. W opcji przedpłaty możemy zapłacić w punkcie kontaktowym (8 punktów we wszystkich miastach okręgowych) lub punkcie dystrybucyjnym (ponad 90 punktów dystrybucyjnych na wybranych stacjach paliw oraz przejściach granicznych z oznaczeniem Myto). Płatność następuje gotówką, kartą bankową (Visa,Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,V Pay, Diners, Amex) lub kartą paliwową (DKV, SHELL, EUROWAG, UTA, CCS, TOTAL, OMV, DINERS CLUB ROAD ACCOUNT, BP, ENI/AGIP). W opcji abonamentowej opłatę drogową uregulujemy przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek, za pośrednictwem wystawcy kart paliwowych lub w punktach kontaktowych w gotówce, przy użyciu karty bankowej lub paliwowej.

Montaż jednostki pokładowej OBU wykonujemy sami w momencie, gdy wybraliśmy opcję przedpłaty, lub zlecamy instalację autoryzowanemu serwisowi montażowemu, gdy zdecydowaliśmy się na płatność systemie abonamentowym. Składając wniosek o rejestrację w elektronicznym systemie naliczania opłaty drogowej, jednocześnie zawieramy umowę z administratorem systemu poboru opłaty drogowej o używanie wyznaczonych odcinków dróg oraz umowę o wypożyczenie jednostki pokładowej. Zabezpieczenie za jednostkę pokładową w wysokości 50 EUR. Wniosek można złożyć osobiście w punktach kontaktowych lub dystrybucyjnych, za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, wystawców kart paliwowych lub na portalu internetowym www.emyto.sk

 

Ticketing

Ticketing to inaczej czasowo wydany bilet na wybranym tranzytowym przejściu granicznym. Umożliwia on obliczenie i pobranie opłaty drogowej na podstawie danych z dowodu technicznego lub dowodu rejestracyjnego pojazdu. Opłata pobierana jest za odległość odpowiadającą tranzytowemu odcinkowi dróg przy zastosowaniu właściwej stawki opłaty drogowej dla określonej kategorii pojazdu. Ticket jest ważny na 4 wyznaczonych tranzytowych odcinkach w Słowacji. Dzięki temu kierowca pojazdu nie potrzebuje jednostki pokładowej. Bilet jest ważny 18 godzin od wydania i jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania tranzytu w jednym kierunku. Z tej opcji korzysta większość zagranicznych przewoźników. Jednak okres ticketingu tranzytowego będzie obowiązywał tylko do 31 marca 2013 r.

 

Podsumowanie:

Rodzaj opłaty drogowej w Republice Słowackiej jest uzależniony od masy pojazdu. Samochody do 3,5 t muszą zaopatrzyć się w winiety. Samochody powyżej 3,5 t obowiązuje myto elektroniczne. Opłaty naliczane są na podstawie danych uzyskanych drogą elektroniczną według kategorii pojazdu. Kontrola przestrzegania obowiązku płacenia opłaty drogowej przebiega na terytorium całej Słowacji za pomocą mobilnych jednostek egzekwowania i jest wykonywana przez cały rok. Za korzystanie z wyznaczonych dróg bez opłaty grozi grzywna w wysokości 1300 EUR.