We Francji nowa opłata tranzytowa 2015

Rate this post

Od 1 stycznia 2015 roku we Francji obowiązywać będzie nowy podatek dla aut ciężarowych

oplata francja 2015

Wprowadzanie podatku przez rząd francuski było wielokrotnie odraczane. Ostatecznie odrzucono dotychczasowy pomysł wprowadzenia tzw. podatku ekologicznego dla aut ciężarowych, a zdecydowano się na wprowadzenie zdecydowanie mniej kontrowersyjnej opłaty dla samochodów ciężarowych o masie 3,5 ton lub więcej.

Opłata tranzytowa zgodnie z zasadą „użytkownik płaci” ma przyczyniać się m.in. do utrzymania infrastruktury drogowej i budowy nowej infrastruktury, w tym kolei i dróg wodnych. Opłata zostanie wprowadzona na najczęściej użytkowanych trasach tranzytowych, które obsługują powyżej 2500 wagi dziennie. Trasy te stanowią 4 000 km sieci dróg krajowych i kilka tras alternatywnych resortowych: Alzacja, Paryż obwodnicy, odcinka trasy w Europie Środkowo-Atlantycki. Opłatą nie zostaną objęte drogi w Bretanii. Warto dodać, że podatek ekologiczny miał w swoim zamierzeniu obejmować 15 000 km francuskich dróg.

Opłata tranzytowa wyniesie 0,13 euro za kilometr, może być jednak niższa w przypadku niektórych przejazdów. Rząd oczekuje, że opłata ta wniesie do budżetu państwa kwotę 560 mln euro na inwestycje drogowe i transport publiczny, czyli o jedną trzecią mniej niż przewidywano w ramach podatku ekologicznego.