Podstawowe reguły dotyczące używania karnetów TIR

Rate this post

Karnet TIR, najważniejsze reguły

karnet tir

Karnety TIR ułatwiające przewóz towarów, a minimalizujące procedurą celną mają określone reguły ich zastosowania. Warto się z nimi zapoznać lub przypomnieć, by uniknąć zupełnie niepotrzebnych problemów.

 1. Należy sprawdzić, czy na okładce karnetu TIR prawidłowo wpisano nazwisko i adres posiadacza karnetu.
 2. Należy prowadzić szczegółowy rejestr wszystkich przewozów z wykorzystaniem karnetu TIR.
 3. Należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z przewozami z wykorzystaniem karnetu TIR, a w szczególności te, które świadczą o tym, że towar został zgłoszony w urzędzie celnym docelowym, prawidłowo wprowadzony na obszar celny.
 4. Nie wolno użyczać stronie trzeciej karnetu TIR, który wydany został posiadaczowi.
 5. Należy pamiętać, by sprawdzać termin ważności karnetu TIR zanim przedstawimy go w urzędzie celnym.
 6. Ważne by informować kierowców, by udawali się wyłącznie do urzędu celnego docelowo i upewniali się czy karnet TIR rzeczywiście został przedłożony celnikowi.
 7. Karnetu TIR nie należy nigdy wręczać spedytorowi ani odbiorcy towaru (za wyjątkiem upoważnionego odbiorcy w kraju wspólnotowym).
 8. Karnety TIR wykorzystane i niewykorzystane należy oddać w przewidzianym do tego terminie.
 9. W przypadku kradzieży lub utraty karnetu TIR należy tym fakcie niezwłocznie poinformować zrzeszenie, z które karnet się uzyskało.
 10. Należy zawsze przestrzegać przepisów celnych obowiązujących w danym kraju oraz upewnić się przed wyjazdem, że spełnione zostały wszystkie wymagania nałożone przez przepisy krajów zaangażowanych w dany transport TIR, łącznie ze składaniem deklaracji, kiedy istnieje taka potrzeba.
 11. Podejmując transport TIR do/z/przez obszar Unii Europejskiej należy uzyskać numer EORI, który powinien zostać wpisany w polu 4 na woletach 1 i 2.
 12. W przypadku otrzymania pism, w których urząd celny stwierdza nieprawidłowości w wykorzystaniu karnetu TIR i żąda od przewoźnika zapłaty, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie zrzeszenie, które karnet wydało.

To najważniejsze reguły, o których naprawdę warto wiedzieć i się do nich stosować.