ViaPass w Belgii obowiązkowy także dla pojazdów do 3,5 t

4/5 - (4 votes)

Kolejne zmiany w systemie poboru opłat drogowych w Belgii

  1. Zasada działania
  2. Cześci składowe opłaty
  3. Tegoroczne nowości
  4. Podsumowanie

ViaPass obowiązkowy także dla pojazdów do 3,5 t

Belgia od nowego roku włączyła do elektronicznego systemu poboru opłat drogowych pojazdy o DMC poniżej 3,5 tony. Obowiązkowi rozliczenia podlegają od teraz także małe ciągniki siodłowe kategorii N1 z kodem nadwozia BC. Oprócz tego rozszerzono sieć płatnych dróg, zmianie uległy również stawki za przejazdy oraz zmodyfikowano system kar za łamanie przepisów w ramach systemu ViaPass.

Co jeszcze warto wiedzieć o satelitarnym systemie myta obowiązującym na sieci autostrad i dróg krajowych we Flandrii, Walonii i Brukseli?

  1. Zasada działania

Elektroniczne myto w Belgii działa stosunkowo od niedawna, bo od 01.04.2016 r. i jest oparte o znaną w całej Europie technologię satelitarną. Automatyczny system poboru opłat drogowych ViaPass zastąpił dotychczas obowiązujące w Belgii eurowiniety. Sieć płatnych dróg w Belgii obejmuje autostrady, wybrane drogi krajowe i obwodnice dużych miast; zlokalizowane we Flandrii, Walonii i w regionie Brukseli.

Przewoźnicy realizujący transporty na terenie Belgii (zarówno krajowi, jak i zagraniczni) muszą wyposażyć swoje pojazdy w urządzenia pokładowe OBU. Umożliwiają one automatyczne naliczanie myta za korzystanie z płatnych odcinków dróg. Aby otrzymać takie urządzenie należy zarejestrować firmę i pojazdy w systemie ViaPass. Co istotne za pomocą jednego urządzenia pokładowego możliwe jest rozliczanie myta we Francji, Hiszpanii i Portugalii. Kaucja za jedno urządzenie wynosi 135 EUR. Można zamawiać je on-line lub odebrać w Punktach Obsługi i automatach ViaPass znajdujących się na terenie całej Belgii (większośc z nich zlokalizowana jest przy granicy w pobliżu stacji paliw i parkingów).

  1. Części składowe opłaty

Opłaty w Belgii naliczane są za każdy przejechany kilometr. Dodatkowo ich wysokość uzależniona jest od katgorii wagowej pojazdu (od 3,5 t – 12 t, od 12 t – 32 t, powyżej 32 t), klasy EURO (normy spalania), a także od kategorii dróg i jednego z trzech regionów, w którym myto obowiązuje. Stawka nie jest zatem taka sama w całym kraju.

Rozliczeń można dokonać zarówno w trybie pre-paid, jak i post-paid. Warto wiedzieć także, iż płatne drogi znajdujące się na obszarze Walonii obciążone są podatkiem VAT (poruszanie się drogami we Flandrii i w strefie miejskiej Brukseli jest z niego zwolnione).

  1. Tegoroczne nowości

Do wnoszenia opłat elektronicznych za przejazd po belgijskich drogach zobowiązani byli do tej pory właściciele pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 tony. Od 01.01.2018 r. obowiązek ten został rozszerzony również o pojazdy o DMC poniżej 3,5 t, jeśli są to ciągniki siodłowe połączone z naczepą (pojazdy silnikowe kategorii N1 o numerze nadwozia BC). Według operatora systemu są to samochody, które nadają się tylko do przewozu towarów, więc włączenie ich do systemu ViaPass było jak najbardziej zasadne.

Ale to nie jedyne zmiany w systemie belgijskiego myta. Wraz z początkiem roku Flandria i Bruksela wprowadziły także różne stawki opłat dla pojazdów o klasie emisji spalin Euro V i Euro VI (w przypadku tych pierwszych wzrosła także opłata). Podwyżka myta nastąpiła także w Walonii.

Dodatkowo we Flandrii i w Walonii zwiększono sieć płatnych dróg. We Flandrii rozszerzono ją o 157 km (łącznie emyto wprowadzono na 6 nowych odcinkach), w Walonii o 4 km (na pierwszym odcinku obwodnicy Couvin oddanej niedawno do użytku). W ten sposób kierowcy, którzy do tej pory unikali płatnych dróg, nie będą mieli już takiej alternatywy.

Również od stycznia Belgowie zmienili system kar za naruszenia obowiązku opłaty elektronicznej. Wcześniej kara za stwierdzenia złamania przepisów belgijskiego systemu poboru opłat drogowych wynosiła w każdym przypadku 1 000 EUR. Teraz jednak wprowadzono różne stawki grzywien. Mandaty są mniejsze i uzależniono je od kategorii naruszenia.

I tak za naruszenia kategorii A mandat wynosi 1 000 EUR. Mowa tu o ingerencji w urządzenie pokładowe (z zamiarem oszustwa) oraz fałszowaniu dokumentów niezbędnych do określenia maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz normy emisji spalin (z zamiarem oszustwa).

Za naruszenia kategorii B mandat wynosi 800 EUR. Zalicza się tu wjazd do Belgii bez urządzenia pokładowego oraz brak umowy zawartej z jednym z akredytowanych usługodawców o dostęp do elektronicznego poboru opłat dla danego pojazdu (wjazd samochodem niezarejestrowanymw  systemie).

Za naruszenia kategorii C mandat wynosi 500 EUR. Mowa tu o przypadkach, gdy urządzenie OBU nie zostało aktywowane, na pokładzie pojazdu znajduje się OBU innego pojazdu, pojazd korzysta z sieci dróg pomimo rozwiązania umowy z usługodawcą, pojazd korzysta z sieci płatnych dróg przy niewystarczających środkach płatności oraz gdy urządzenie elektroniczne nie działa lub zgłasza problem, a właściciel pojazdu nie informuje o tym usługodawcy (warto wiedzieć, że urządzenie OBU często bywa awaryjne).

Za naruszenie kategorii D mandat wynosi 100 EUR. Dotyczy to jakiegokolwiek innego przestępstwa przeciwko systemowi elektronicznego poboru opłat.

  1. Podsumowanie

Sieć belgijskich dróg stale się rozwija. Także w tym roku przyłączono do niej kolejne odcinki dróg lokalnych oraz zmieniono stawki za przejazd niektórymi typami pojazdów. Jednocześnie obowiązkiem instalacji urządzenia OBU i uiszczaniem opłat drogowych obciążono nowe kategorie pojazdów tj. ciągniki siodłowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony, które ciągną przyczepę i razem z nią przekraczają minimalny warunek tonażowy. Na uwagę zasługuje również fakt, że w miejsce jednolitej grzywny, która obowiązywała do tej pory, wprowadzono system kar uzależniony od wagi naruszenia (w jednej z 4 kategorii).

Źródło: www.etransport.pl, www.koben.pl, www.kartypaliwowe24.pl, www.truckeronroad.com