Kontrola ITD – jak się przygotować?

Rate this post

swiatla-stopCzeka cię kotrola ITD? Sprawdź jak się przygotować oraz jakie masz obowiązki.

Organy udzielające zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub wydające zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne są uprawnione do przeprowadzenia co najmniej raz na 5 lat kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów.

 

Musisz być zawiadomiony

Przed kontrolą dostaniesz zawiadomienie o zamiarze jej wszczęcia. W zawiadomieniu określony zostanie minimalny przedział czasowy objęty kontrolą, termin i wykaz dokumentów, które należy przygotować.

 

Dokumenty

W wykazie dokumentów, które trzeba przygotować na czas kontroli mogą znaleźć się:

– dokumenty firmy (KRS, wpis do ewidencji, regon, nip

– licencja z wypisami,

– wykaz pojazdów, które zgłoszone zostały do licencji, a także wykaz przyczep/naczep (dodatkowo dokumenty dotyczące pojazdów: dowody rejestracyjne, OC, dokumenty potwierdzające prawo dysponowania autami),

– wykaz zatrudnionych pracowników, kierowców (łącznie z badaniami lekarskimi, orzeczeniami psychologicznymi, dokumentami potwierdzającymi kursy, prawa jazdy),

– wykresówki, zapisy z tachografów oraz kart cyfrowych, a także

– faktury.

Dodatkowe uprawnienia ITD

Od 16 lipca 2013r. inspektorzy ITD mają dodatkowe zadania. Kontrolują on bowiem również godziny pracy tych przedsiębiorców, którzy sami są kierowcami (tygodniowy wymiar czasy pracy, ewidencja czasu pracy i normy dotyczące przerw).

 

Poświęć czas

Poświęcanie optymalnej ilości czasu na staranne przygotowanie wszystkich dokumentów się opłaca. Zebranie i uzupełnienie dokumentacji pozwoli na sprawne przeprowadzenie kontroli oraz na uniknięcie wysokich kar. Za każdą nieprawidłowo wypełnioną wykresówkę można otrzymać karę w wysokości od 50zł do 300zł. Czas pracy i odpoczynku kierowcy powinien być na bieżąco dokumentowany. Należy pamiętać, by udokumentować każdą dobę, dni wolne oraz dni pracy. Czasami wystarczy dobrze opisać wykresówkę, by uniknąć kary.

 

Grunt to właściwa taktyka:

– Przygotuj dokumenty wszystkie

– Przejrzyj czy wszystkie dokumenty są dobrze uzupełnione

– Jeśli nie możesz być obecny, wyznacz osobę upoważnioną lub przesuń termin (tylko z ważnych przyczyn)

– Ustal przed kontrolą, które faktury będziesz musiał przedstawić

– Możesz uniknąć kar lub zmniejszyć ich wymiar, jeśli będziesz posiadać wiedzę z zakresu zmieniającego się prawa transportowego i umiejętność powiązania ze sobą uregulowań prawnych zawartych przykładowo w rozporządzeniach unijnych i prawie pracy