Transport w Unii Europejskiej- jakie zmiany?

4/5 - (1 vote)

Jak wiele istotnych zmian czeka transport w przyszłości?

Dziś chyba mało który uczestnik branży transportowej myśli o tym jakie zmiany zajdą w tym sektorze za 35 lat. Jednak warto wiedzieć, że Komisja Europejska już w 2011 r. opracowała konkretną strategię rozwoju w obecnym systemie transportu w Europie na rok 2050. Rewolucja będzie znacząca a poszczególne jej założenia zostały już zaimplementowane oraz będą sukcesywnie wdrażane w niedalekiej przyszłości. Efektywny transport jest bowiem warunkiem koniecznym do zachowania dobrobytu Unii Europejskiej. Wszystkie zainteresowane strony sektora transportu powinny zatem wnieść swój wkład w tę przebudowę.

flaga

Jakie zatem wyzwania stoją przed nami w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci?

 

Unijny program działań

Strategia Transport 2050 wynika bezpośrednio z przyjętej kilka lat temu przez Komisję Europejską Białej Księgi transportu. Jest to dokument, który określa wizję i plany na najbliższe lata oraz sposób dokonania koniecznej transformacji. Celem programu jest przede wszystkim zwiększenie mobilności Europejczyków, pobudzenie wzrostu i zatrudnienia, a także zmniejszenie zależności Europy od importowanej ropy naftowej i redukcja o 60 % łącznej emisji dwutlenku węgla w sektorze transportu. Przebudowa ta zdaniem Komisji jest potrzebna aby system transportowy mógł pozostać motorem wzrostu i dotrzymać kroku narastającej światowej konkurencji.

Biała Księga definiuje najistotniejsze zmiany w obecnym systemie, które poparte są 40 konkretnymi inicjatywami. Wśród najważniejszych należy wymienić:

  1. miasta wolne od pojazdów o napędzie konwencjonalnym (wycofanie z użytku pojazdów o napędzie konwencjonalnym na korzyść pojazdów elektrycznych, o napędzie wodorowym, hybrydowym, transportu publicznego, a nawet komunikacji pieszej lub rowerowej w centrach miast),
  2. przynajmniej 40 % paliw w lotnictwie ma pochodzić ze źródeł odnawialnych i spełniać warunek niskoemisyjności (wprowadzenie czystszych ekologicznie silników, zarówno dzięki zmienionej konstrukcji jak i poprzez przejście na paliwa ze zrównoważonych źródeł),
  3. redukcja emisji towarzyszących transportowi morskiemu o przynajmniej 40 % (zastosowanie nowych modeli silników i paliw niskoemisyjnych),
  4. 50 % przesunięcie międzymiastowego ruchu pasażerskiego na średnie dystanse oraz transportu towarów z dróg na tory kolejowe i drogi morskie,
  5. ukończenie szybkiej europejskiej sieci kolejowej,
  6. powstanie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej,
  7. ustanowienie ram europejskiego systemu informacji, zarządzania i płatności w zakresie transportu,
  8. opracowanie czystych, bezpiecznych i cichych pojazdów dla każdego rodzaju transportu (zastosowanie paliw alternatywnych, nowych materiałów, nowych układów napędowych oraz narzędzi informatycznych i systemów zarządzania ruchem pozwalających na kierowanie i integrowanie złożonych systemów transportu),
  9. ustanowienie ostatecznych ram ustawodawczych dotyczących praw pasażerów wszystkich rodzajów transportu,
  10. ograniczenie niemal do zera liczby śmiertelnych ofiar w ruchu drogowym.

Jednolity europejski obszar transportu

W roku 2050 ma także powstać jednolity europejski obszar transportu, na którym panować będzie ostrzejsza konkurencja między przewoźnikami i usługodawcami oraz w pełni zintegrowana sieć transportowa, łącząca rozmaite formy transport. Obszar ten ułatwi przemieszczanie się obywateli i towarów, umożliwi planowanie podróży z uwzględnieniem różnych środków lokomocji i zintegrowanych biletów, obniży koszty i zapewni zrównoważony rozwój transportu europejskiego. Otwarciu rynku towarzyszyć ma także lepsza jakość miejsc i warunków pracy.

Pełen wykaz wszystkich inicjatyw należących do wizji Transportu w roku 2050 – w ponad 40 obszarach transportu drogowego, kolejowego, lotniczego morskiego i śródlądowego można znaleźć w Białej Księdze zatytułowanej „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”.

Podsumowując

Transport w roku 2050 będzie wyglądał zupełnie inaczej. Zgodnie z głównymi założeniami Komisji Europejskiej połowę pasażerów oraz transportów towarowych pokonujących średnie odległości należy przenieść z dróg na tory kolejowe i drogi wodne. Do tego podróże na długie dystanse i międzykontynentalny transport towarów mają zostać zdominowane przez transport lotniczy i morski. Także transport miejski czeka zdecydowany zwrot w kierunku czystszych ekologicznie pojazdów i paliw. Na zwiększenie wydajności i ograniczenie emisji wpłyną też nowe silniki, paliwa i systemy zarządzania ruchem. Wszystko to ma się przyczynić do zmniejszenia łącznych emisji w transporcie o 60 % w pierwszej połowie tego stulecia. Jednocześnie UE stanie się bezdyskusyjnym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony transportu lotniczego, kolejowego i morskiego.

Jak widać zmiany są dość duże i nie każdemu uczestnikowi łańcucha transportowego przypadną one do gustu. Ale na razie nie ma co wybiegać w przyszłość; wszak obecnie branża boryka się z zupełnie innymi problemami, z którymi trzeba poradzić sobie w pierwszej kolejności.