EcoTaxe ? kogo obejmie nowy podatek ekologiczny?

Rate this post

ecotaxe

EcoTaxe ? kogo obejmie nowy podatek ekologiczny?

Ecotaxe to podatek o charakterze stricte ekologicznym, który już niebawem zostanie wprowadzony na terenie Francji. Obejmie on wszystkie pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony bez względu na ich narodowość, poruszające się siecią francuskich dróg krajowych oraz departamentalnych. Pojazdy zarejestrowane we Francji będą musiały zostać wyposażone w rejestratory pokładowe (OBE), przekazujące ilość przejechanych kilometrów, w momencie wejścia w życie podatku. Pojazdy zagraniczne muszą zostać wyposażone w urządzenia umożliwiające naliczanie podatku od momentu rozpoczęcia korzystania z sieci dróg objętych podatkiem. Urządzenia te mają funkcję geolokalizacji i będą udostępniane przez przedsiębiorstwa upoważnione do pobierania opłat drogowych.

Projekt EcoTaxe dotyczy różnych profili przewoźników. Nowe opłaty dotkną zatem także polskie firmy, które wykonują transport towarów w relacji Polska-Francja, Francja-Polska i Francja-Unia Europejska. Oznacza to w praktyce zwiększenie kosztów dla przedsiębiorców transportowych.

 

Kwota podatku i zasady rozliczania płatności

EcoTaxe będzie naliczany od przebytego dystansu, uwzględniając jednocześnie różne typologie tras i kategorie pojazdów oraz klasy emisji spalin. Średnio ma to być 0,12 eurocentów za km (opłaty za przejazd przez Francję wzrosną od 5 do 15%). Regiony peryferyjne zostaną objęte obniżką stawki od 25-40% w porównaniu ze stawką standardową (Akwitania, Midi ? Pyrenees i Bretania).

Naliczanie opłaty będzie następowało po pokonaniu punktów taryfikacyjnych rozmieszczonych na drogach objętych opłatą. Abonenci urządzeń pokładowych w ramach umowy będą regularnie otrzymywać faktury do zapłaty i skorzystają z 10% zniżki za przejazd. Faktury będą wystawiane co dwa tygodnie. Kierowcy i właściciele pojazdów korzystających sporadycznie z dróg objętych podatkiem, będą mogli rozliczać go w systemie prepaid. Wcześniej jednak należy zasilić konto (płatnik wpłaca zaliczkę na podatek przed rozpoczęciem jazdy po sieci dróg objętej opłatą).

Większość dostawców kart paliwowych będzie mogło zarejestrować pojazdy w systemie EcoTaxe na zasadach płatności postpay (płatność odroczona). Udostępniono im także możliwość dystrybucji uniwersalnego urządzenie, które będzie wykorzystywane we Francji i w Hiszpanii. To pozwoli klientom na uzyskanie najbardziej korzystnych stawek oraz możliwość śledzenia wszystkich transakcji za pomocą zestawień on-line np. umożliwi dostęp do faktur i możliwość natychmiastowej zapłaty, symulację kalkulacji podatku EcoTaxe, obliczanie trasy, analizę i porównanie odcinków podróży, raportowanie czy informacje na temat emisji spalin.

 

Kto będzie zwolniony z opłat?

Zwolnieni z opłat będą właściciele, najemcy, podnajemcy, kierowcy lub inni użytkownicy pojazdów służb publicznych takich jak: pojazdy straży pożarnej, policji, żandarmerii, pogotowia, pojazdy transportujące produkty rolne i pojazdy wojskowe oraz pojazdy działające w transportowaniu pasażerów. Pojazdy do transportu pieniędzy podlegają podatkowi ekologicznemu ponieważ zgodnie z kodeksem drogowym nie są one pojazdami uprzywilejowanymi.

 

Podsumowanie

Wprowadzenie nowego podatku EcoTaxe we Francji planowane jest na 1 października 2013 roku. Obejmie on wszystkie drogi krajowe oraz lokalne (około 15 000 km) i dotyczyć będzie wszystkich pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Stawka uzależniona będzie od osi pojazdu, klasy Euro i tonażu. Rząd Francji do organizacji systemu EcoTaxe dla pojazdów ciężarowych wybrał firmę Ecomouv’. EcoTaxe będzie działał równolegle z systemem TIS-PL, aktualnie obowiązującym na tamtejszych autostradach.

Rejestracja oraz odbiór urządzeń możliwy będzie w kasach lub w automatycznych punktach dystrybucji. Do zgłoszenia wymagany będzie dowód rejestracyjny lub zaświadczenie o rejestracji pojazdu. Za brak wymaganego urządzenia służby celne, odpowiedzialne za kontrolę będą karały przewoźników mandatem w wysokości 750 Euro i unieruchomieniem pojazdu.

Wpływy z nowego podatku mają być przekazywane na rozwój ochrony środowiska, rozwój infrastruktury oraz mają promować zrównoważony rozwój gospodarczy.