Opłaty drogowe za przejazd w Estonii

3.7/5 - (3 votes)

Republika wprowadza myto dla wszystkich ciężarówek

 1. Unia zadecydowała
 2. Stawki opłat
 3. Sposoby płatności
 4. Zwrot kosztów
 5. Podsumowanie

Republika wprowadza myto dla wszystkich ciężarówek

Estonia to kolejny kraj, który wprowadza opłaty drogowe dla ciężarówek. Estońskie myto zacznie obowiązywać od 01.01.2018 r. i obejmie pojazdy o masie  3,5 tony niezależnie od kraju rejestracji. Kierowcy zapłacą na całej publicznej sieci drogowej w tym kraju. Zakupiony karnet da prawo korzystania z dróg na określony czas.

Co jeszcze warto wiedzieć o opłatach za przejazd po tym niewielkim kraju w północnej Europie?

 1. Unia zadecydowała

Opłaty autostradowe dla ciężkich pojazdów obowiązują już w większości krajów Europy. Teraz do grona tego dołącza także Republika Estonii, która od nowego roku uruchamia płatności na całej swojej sieci drogowej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że drogi publiczne w Estonii są bardzo szerokie, dobrze oznakowane i komfortowe.

Początkowo opłaty miały dotyczyć jedynie samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton, które najbardziej zużywają lokalne drogi. Miało to ochronić właścicieli małych firm, których dostawczaki i małe ciężarówki na co dzień zaopatrują estońskie miasteczka i wsie. Finalnie zdecydowano jednak, że myto obejmie wszystkie pojazdy o masie przekraczającej 3,5 tony. Wiadomość tę potwierdziło oficjalnie estońskie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa już z początkiem 2017 r. Dla właścicieli mniejszych ciężarówek będzie to wiązało się z dodatkową opłatą ok. 500 euro w skali roku.

Przeciwnicy wprowadzenia opłat dla mniejszych ciężarówek od początku byli zdania, że zaszkodzą one nie tylko małym, lokalny firmom transportowym, ale także całej estońskiej gospodarce. Zwiększone koszty transportu przełożą się bowiem na wzrost cen produktów. Dodatkowo zagraniczni przewoźnicy chcąc uniknąć dodatkowych opłat mogą wybierać inne kraje, gdzie przejazd jest tańszy.

Decyzja o zmniejszeniu tonażu wynikła bezpośrednio z wytycznych Komisji Europejskiej, która jest zdania, że transport drogowy powinien być zwalniany z opłat tylko w wyjątkowych sytuacjach. Estoński rząd apelował do Komisji o zmianę stanowiska, jednak bezskutecznie.

 1. Stawki opłat

Estońskie stawki drogowe uzależnione będą od kilku podstawowych czynników:

 • maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu ciężarowego i jego przyczepy,
 • ilości osi,
 • normy Euro (klasy emisji spalin pojazdu ciężarowego).

Opłaty będą terminowe od jednego dnia do jednego roku (możliwe opcje to opłata na 1 dzień, 7 dni, 30 dni, 90 dni i 365 dni). Liczba przejechanych kilometrów nie będzie miała tutaj znaczenia.

W przypadku pojazdów od 3,5 do 12 t. zapłacimy odpowiednio od 9 euro do 500 euro w zależności od okresu (bez względu na klasę euro i liczbę osi). W przypadku pojazdów powyżej 12 t. zapłacimy  od 10 euro za jeden dzień do 1300 euro za roczny karnet (w zależności od klasy emisji spalin i liczby osi). Pieniądze z opłat zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury drogowej.

 1. Sposoby płatności

Płatności będzie można dokonywać drogą elektroniczną już od 20.12.2017 r. na portalu www.teetasu.ee (ta forma płatności będzie dostępna 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu). Portal jest obsługiwany w języku estońskim, angielskim i rosyjskim. Płatność internetowa zostanie zapisywana elektronicznie i nie będzie wymagane posiadanie w pojeździe papierowej kopii. Potwierdzenie płatności zostanie wysłane na podany na stronie zamówienia adres email. Oczywiście po dokonaniu transakcji będzie można także wydrukować standardową fakturę.

Aby móc dokonać zakupu opłaty drogowej użytkownik będzie musiał wprowadzić do bazy danych numer rejestracyjny ciężarówki, kraj rejestracji, masę całkowitą ciężarówki i przyczepy, klasę emisji spalin (jeśli klasa nie będzie znana, należy wybrać klasę Euro 0), sumę osi ciężarówki i przyczepy, okres za który uiszczana będzie opłata za korzystanie z drogi oraz czas rozpoczęcia transportu na terenie Estonii. Opłaty za przejazd nie będzie można przenieść na inny pojazd.

Uwaga!!! Błędnie wpisanych i zatwierdzonych danych nie będzie można już poprawić. Należy wówczas dokonać nowej płatności z prawidłowymi informacjami. Warto zatem dokładnie sprawdzić poprawność danych przed złożeniem zamówienia.

Za przejazd będzie można także zapłacić w wielu innych punktach sprzedaży na terenie Republiki tj. w biurach służb rejestru ruchu – w samoobsługowym komputerze klienckim za pomocą linku bankowego lub karty kredytowej (w godzinach otwarcia punktów), na przejściach granicznych Narva, Luhamaa i Koidula – gotówką, kartą debetową i kredytową (również 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), w urzędach podatkowych i celnych – za pomocą samoobsługowego komputera klienckiego lub karty debetowej i kredytowej (w godzinach otwarcia urzędów) oraz w agencji celnej na terminalu Luhamaa i Koidula.

Ważne jest to, że opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem jazdy. Kierowca nie może rozpocząć podróży, jeśli nie zostanie uregulowana opłata za korzystanie z drogi.

Do zapłaty będą zobowiązane samochody ciężarowe zarejestrowane w Estonii oraz wszystkie pojazdy ciężarowe zarejestrowane za granicą. Nieuiszczenie opłaty będzie wiązało się z nałożeniem kary pieniężnej na kierowcę lub firmę. Ponadto osoba nadzorująca uiszczenie myta będzie mogła zakazać kierowcy kontynuowania dalszej jazdy.

 1. Zwrot kosztów

Przewoźnik będzie mógł wnosić o zwrot niewykorzystanych opłat za użytkowanie dróg za okres 90 i 365 dni, ale tylko w przypadku gdy ciężarówka zostanie usunięta lub tymczasowo usunięta z odpowiedniego rejestru w Estonii lub odpowiedniego kraju rejestracji pojazdu, gdy rejestracja ciężarówki zostanie zawieszona, gdy zmieni się właściciel ciężarówki lub gdy ciężarówka podlega obowiązkowi obrony narodowej. Przewoźnik będzie miał czas 3 miesiące na złożenie wniosku o zwrot opłaty drogowej do administracji drogowej.

 1. Podsumowanie

Wraz z początkiem 2018 r. kierowcy ciężarówek przemierzający Estonię będą musieli zapłacić za poruszanie się po wszystkich drogach tego nadbałtyckiego kraju. Myto obejmie także mniejsze ciężarówki, nie jak pierwotnie zakładano tylko ciężkie pojazdy i zestawy ciągników od 12 ton. Stawki opłat będą wiązały się z czasem podroży, standardami emisyjnymi oraz liczbą osi pojazdu (nie będą uzależnione od ilości przejechanych kilometrów). Opłatę można będzie wykupić maksymalnie na 365 dni.

Źródło: www.zmpd.pl, www.40ton.net, www.teetasu.ee www.transport-expert.pl, www.logistyka.wnp.pl