Ograniczenie ryzyka w transporcie towarów

Rate this post

Ograniczenie ryzyka w transporcie towarów - mraUbezpieczenie cargo – niezbędna forma zabezpieczenia

Przypadkowe uszkodzenie, ubytek, a nawet utrata przewożonych ładunków. To wszystko może się zdarzyć podczas transportu towarów. Co więcej, takie zdarzenia rzeczywiście mają miejsce, dlatego warto jest poszukać optymalnych kosztowo i skutecznych metod zabezpieczania transportowanych towarów.

Zdarza się, że załadowcy nie decydują się na dodatkową ochronę ładunków, twierdząc, że przecież przewoźnik wykupił już ubezpieczenie. Warto jednak wiedzieć, że przewoźnik może nie ponieść odpowiedzialności, jeśli „utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, nie wywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej?.

Jeżeli szkody w towarze zostaną przykładowo spowodowane pożarem lub powodzią, przewoźnik nie będzie za nie odpowiadał, a tym samym spowoduje to brak odpowiedzialności wynikającej z polisy ubezpieczeniowej. Poza tym przewoźnik może mieć polisę, która nie obejmie wszystkich strat. Wtedy załadowca otrzyma niewielką rekompensatę za utracony towar. Należy też wiedzieć, że zgodnie z Konwencją CMR, wypłata odszkodowania z polisy OC przewoźnika może w ogóle nie nastąpić, ?jeżeli zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie spowodowane zostało winą osoby uprawnionej, jej zleceniem nie wynikającym z winy przewoźnika, wadą własną towaru lub okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec?.

Ubezpieczenie cargo

Załadowco, aby zapewnić kompleksową ochronę towaru koniecznie wybierz przewoźnika z odpowiednią polisą OC, a także wykup ubezpieczenie cargo. Polisa OCP zwiększy szansę na zrekompensowanie straty, gdy winę ponosi przewoźnik.  Polisa cargo stanowi natomiast gwarancję ochrony towarów niezależnie od przyczyny powstania szkody (z uwzględnieniem zwyczajowo przyjętych wyłączeń w zakresie ubezpieczenia). Polisa cargo jest istotnym elementem zarządzania ryzykiem w polityce logistycznej przedsiębiorstwa. Tym bardziej, iż nawet wybór profesjonalnego przewoźnika nie gwarantuje uzyskania rekompensaty za ewentualne uszkodzenie czy zaginięcie towaru. Taką gwarancję może zapewnić jedynie ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo), przy założeniu poprawnie zdefiniowanych warunków polisy.