Polska liderem międzynarodowego transportu drogowego

5/5 - (1 vote)

Polska liderem międzynarodowego transportu samochodowego. Takie dane przedstawił Eurostat, czyli Europejski Urząd Statystyczny. Rodzimi przewoźnicy wykonali ponad sto tysięcy międzynarodowych przewozów.

  1. Rośnie rynek transportu w Europie
  2. Polska liderem w transporcie międzynarodowym
  3. Dobre wyniki także w kabotażu
  4. Co przewożą?
  5. Transport z coraz lepszymi wynikami

 

  1. Rośnie rynek transportu w Europie

Z roku na rok rośnie rynek transportowy w Europie. Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego z roku 2017, zwiększyła się ilość tonokilometrów o prawie pięć procent w porównaniu do 2016. Odnotowano także większą ilość przewozów krajowych, międzynarodowych oraz kabotażowych. W 2017 roku całkowita ilość zarejestrowanych przewozów w UE wyniosła prawie dwa miliony. Największą ilość przejazdów w tym wewnątrz kraju wykonali Niemcy, w czołówce rankingu jest Polska, wyprzedza nas również Hiszpania, Francja oraz Wielka Brytania. Według twórców raportu transport drogowy mierzony w tonach załadowanego i rozładowanego towaru zdominowała Polska, Francja, Niemcy, Hiszpania oraz Wielka Brytania.

  1. Polska liderem w transporcie międzynarodowym

W rankingu obejmującym dane z 2017 roku Polska utrzymała pozycję lidera w międzynarodowym transporcie drogowym. Rodzimi przewoźnicy wykonali ponad sto tysięcy takich usług, co daje wynik ponad 25% całości. Następna w rankingu Hiszpania miała ich prawie sześćdziesiąt tysięcy. W raporcie europejskiej instytucji można znaleźć również informacje, jak z roku na rok zmieniają się tendencje transportu ze względu na długości kursów. Przez ostatnie dwanaście miesięcy najwięcej pod względem ilości tonokilometrów zyskały przewozy od 999 do 1999 kilometrów. Siłę polskich przewoźników pokazują wyniki transportu pomiędzy poszczególnymi państwami. Np. na trasie Niemcy-Włochy przewoźnicy tych narodowości brali udział nawet nie w połowie kursów między tymi państwami. Ponad połowę przejazdów wykonały firmy z innych państw, prym wiedzie Polska. Nasze rodzime przedsiębiorstwa są także głównymi wykonawcami kursów na relacjach łączących inne europejskie państwa takie jak Niemcy z Holandią, Belgię z Niemcami czy Niemcy z Francją.

  1. Dobre wyniki także w kabotażu

Większym zainteresowaniem w krajach Unii Europejskiej cieszył się również kabotaż (wzrost o prawie dwadzieścia procent), oraz przerzuty (wzrost o prawie dziesięć procent) w porównaniu do lat ubiegłych. Liderem w wykonywaniu tych usług są polscy przewoźnicy zostawiając w tyle firmy z Hiszpanii, Francji czy Niemiec. Wzrost w tym zakresie odnotowały również przedsiębiorstwa transportowe z Chorwacji, Rumuni czy Litwy.

  1. Co przewożą?

Prawie 25% przewożonych towarów w UE to wyroby górnicze i wydobywcze. W czołówce są także artykuły spożywcze jak żywność czy napoje czy inne niemetaliczne wyroby kopalniane. Spadek zaliczył transport narzędzi biurowych oraz komputerów, największe wzrosty odnotowano zaś w przewozach węgla czy wyrobach ze skóry.

  1. Polski transport z coraz lepszymi wynikami

W 2017 roku według Narodowego Banku Polskiego najwyższą nadwyżkę w kształtowaniu dodatniego salda międzynarodowego handlu usługami w Polsce wypracowały usługi transportowe. Wyniosła ona 26,6 miliarda złotych, o 3,1 miliarda złotych więcej niż w 2016 roku. Transport przyniósł prawie sześćdziesiąt miliardów złotych przychodu w ubiegłym roku. Standardowo największy wkład w te liczby miały przewozy samochodowe (59% całego transportu).

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Road_freight_transport_statistics#Growth_in_EU_road_freight_transport_for_the_fifth_consecutive_year

https://www.nbp.pl/statystyka/dwn/mhu-info-2017.pdf