delegację kierowcy zawodowego złożoną z podróży krajowej i zagranicznej

Jak poprawnie rozliczać delegację kierowcy zawodowego złożoną z podróży krajowej i zagranicznej?