System poboru opłat drogowych w Austrii

Rate this post

austria flagRepublika Austrii to państwo położone w Europie Środkowej. Dla większości z nas jest to kraj słynący ze wspaniałych stoków narciarskich i głównie w tym celu nasi rodacy odwiedzają Austrię. Nie mniej jednak Austria to także dogodny szlak handlowy dla transportu towarowego. Dużo polskich firm świadczy kompleksowe usługi przewozowe do Austrii i z Austrii, a także tranzyt do innych krajów Unii europejskiej. Warto zatem wiedzieć, że przejazd wszystkimi autostradami i drogami ekspresowymi jest tam płatny. Także za przejazd niektórymi odcinkami dróg wysokogórskich (tunele, przełęcze) uiszcza się dodatkowe opłaty. Środki uzyskane z myta są przeznaczane wyłącznie na budowę, finansowanie i utrzymanie dróg. Na autostradach w Austrii dla ciężarówek obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

 

Samochody osobowe i małe ciężarówki do 3,5t

Kierowcy tej kategorii pojazdów zobowiązani są do wykupienia winiety autostradowej oraz naklejenia jej na przednią szybę samochodu. Winietkę umieszcza się pod lusterkiem lub z boku, po stronie kierowcy, na wysokości lusterka. Oczywiście są różne winiety dla różnych typów samochodów, a na cenę wpływ ma także okres ważności danej winiety.

Dla samochodu osobowego z przyczepą lub bez oraz innych pojazdów do 3,5 tony:

1)      winieta 10-dniowa kosztuje 7,9 Euro,

2)      winieta 2-miesięczna kosztuje 23 Euro,

3)      winieta roczna kosztuje 76,5 Euro.

Winietki autostradowe można nabyć w austriackich kioskach, urzędach pocztowych, na stacjach benzynowych, w punktach pobierania opłat drogowych oraz w biurach automobilklubu austriackiego (OAMTC). W Polsce można je kupić w biurach turystyki PZM i jej delegaturach granicznych lub zamówić przez Internet.

Brak winietki grozi mandatem w wysokości 215 Euro + koszt wykupienia winietki.

 

Transport handlowy

Od 01.01.2004 roku dla pojazdów powyżej 3,5 tony (pojazdy ciężarowe i autokary) obowiązuje elektroniczny system poboru opłat drogowych. Nie wymaga on zwalniania, zatrzymywania się, ani korzystania z określonego pasa ruchu, w celu rozliczenia opłaty. Myto naliczane jest przez urządzenie elektroniczne GO-Box, a opłata zależy od pokonanej trasy, klasy emisji spalin oraz liczby osi pojazdu. Cena waha się od 0,15 Euro do 0,40 Euro za kilometr. Za specjalne odcinki dróg płatnych zapłacimy od 3,87 Euro do 122,58 Euro.

Urządzenie pokładowe komunikuje się z bramką poboru opłat (mostki zamontowane nad drogami płatnymi) za pomocą technologii mikrofali. Informacje przekazywane są od urządzeń przydrożnych do centralnego systemu przetwarzania danych. Sygnał akustyczny urządzenia pokładowego GO-Box informuje kierowcę, czy opłata drogowa została pobrana własciwie.

Aby otrzymać GO-Box należy uiścić jednorazową opłatę manipulacyjną w wysokości 5 Euro do ASFINAG Maut Service GmbH (Spółka Akcyjna Finansowania Autostrad i Dróg Ekspresowych), od której wynajmuje się urządzenie. Dystrybucją zajmują się punkty informacyjne GO w Austrii i na terenach przygranicznych.

Użytkownicy mogą zapłacić za przejechane odcinki Post-Pay; gotówką, kartą kredytową lub kartą do tankowania albo opłata drogowa może zostać potrącona bezpośrednio z konta GO Direkt z posiadanych środków na koncie Pre-Pay. Użytkownik otrzymuje rachunek zbiorczy elektronicznie, rachunek zbiorczy na piśmie lub wystawca karty paliwowej bezpośrednio obciąża posiadacza karty opłatami drogowymi.

 

Podsumowanie

Sieć autstrad i dróg szybkiego ruchu w Austrii jest bardzo dobrze rozwinięta. Pierwsze autostrady w tym kraju zaczęto budować już w 1938 roku. System naliczania opłat za przejazd jest bardzo prosty; auta do 3,5t zobowiązane są do posiadania winiety, auta powyżej 3,5t korzystają z w pełni elektronicznego systemu pobierania opłat drogowych. Z podobnej technologii z powodzeniem korzysta 28 krajów w Europie, Azji, Ameryce Łacińskiej i Australii. W Austrii zainstalowano w sumie ok. 800 punktów poboru opłat. Nad prawidłowością uiszczania myta czuwają funkcjonariusze nadzoru poboru opłat. Kara administracyjna za nie wywiązanie się z obowiązku zapłaty za przejazd może wynieść nawet 3,000 Euro.

Austriacki system jest interoperacyjny z niemieckim oraz szwajcarskim systemem poboru opłat (wymagane jest tylko jedno urządzenie pokładowe w tych krajach). Usługa ta jest szczególnie atrakcyjna dla wszystkich firm transportowych, których samochody często korzystają z dróg Austrii, Szwajcarii i Niemiec.