Intensywne prace nad realizacją międzynarodowego korytarza transportowego w Polsce

4/5 - (2 votes)

Szlak transportowy via Carparia odegra ważną rolę dla polskiej gospodarki

Szlak transportowy via Carparia odegra ważną rolę dla polskiej gospodarki

  1. Od krańców Litwy na południe Europy
  2. Aktualny stan realizacji projektu
  3. Ważny szlak komunikacyjny dla rozwoju społeczno-gospodarczego
  4. Podsumowanie

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają intensywne prace zmierzające do przygotowania i realizacji korytarza via Carpatia, przebiegającego przez terytorium Polski aż do Morza Egejskiego. Jest to niezwykle ważny projekt. Rozwijający się szlak będzie bowiem szalenie istotny dla całej gospodarki Europy Wschodniej – w tym polskiej. Droga pozwoli na rozwój wielu województw oraz różnych gałęzi transportu. Realizacja trasy ma zakończyć się do 2025 r. Koordynacją projektu w Polsce zajmuje się zespół specjalistów, powołany przez ministra Andrzeja Adamczyka.

  1. Od krańców Litwy na południe Europy

Via Carpatia to europejska międzynarodowa trasa, która ma połączyć Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Inicjatywa utworzenia tego korytarza powstała w 2006 r. w Łańcucie. Początkowo jedna droga miała przebiegać przez cztery kraje (Litwę, Polskę, Słowację i Węgry). W 2010 r. do inicjatywy przystąpiły także Bułgaria, Rumunia i Grecja. Szlak komunikacyjny jest budowany etapami. Jego trasa zaczyna się wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej i kończy w portach greckich nad Morzem Egejskim.

W Polsce via Carpatia ma przebiegać od granicy z Litwą, przez Augustów, Ełk, Knyszyn, Siematycze, Lublin, Rzeszów, Barwinek do granicy ze Słowacją. Główną osią trasy po polskiej stronie jest droga S19. Łącznie trasa ma mieć długości ponad 600 kilometrów i objąć 32% powierzchni Polski. Część odcinków dróg już powstało, inne są w budowie, jeszcze inne są w fazie przetargowej. Planuje się także budowę różnych odgałęzień szlaku w stronę Ukrainy, Białorusi oraz portów morskich w Gdańsku i Gdyni.

  1. Aktualny stan realizacji projektu

Niedawno odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego 28.06.2017 r. Zespołu do spraw przygotowania i realizacji międzynarodowego korytarza transportowego via Carpatia w Polsce. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie aktualnego stanu przygotowań i realizacji szlaku oraz koordynowanie i podejmowanie działań z tego zakresu w możliwie krótkiej perspektywie czasowej. Przewodniczącym Zespołu jest wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. Podczas ostatniego spotkania omówiono stan przygotowania poszczególnych odcinków. Niestety wskazano, że konieczne jest przyspieszenie prac przygotowawczych na brakujących odcinkach dróg. W związku z aktualizacją Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 ministerstwo zdecydowało też o zwiększeniu limitu wydatków, mającego na celu wsparcie korytarza.

  1. Ważny szlak komunikacyjny dla rozwoju społeczno-gospodarczego

Via Carpatia jest dla naszego kraju bardzo ważna. Pozwoli ona przede wszystkim na wykorzystanie potencjału gospodarczego niektórych województw na wschodzie kraju oraz poprawę jakości i poziomu bezpieczeństwa systemu transportowego. Budowa trasy umożliwi rozwój przedsiębiorczości, rozwój branży logistycznej i budowlanej, rynku pracy i wymiany handlowej. Dodatkowo zapewni też wiele nowych relacji transportowych w układzie północ-południe (wewnątrz i na zewnątrz UE) oraz rozwój różnych gałęzi transportu poprzez zwiększenie wykorzystania polskich portów i tworzenia połączeń intermodalnych. Via Carpatia wzmocni również bezpieczeństwo granic oraz rolę Europy Środkowej.

  1. Podsumowanie

Via Carpatia to obecnie kluczowy i najdroższy projekt drogowy w Polsce. Aby wyznaczony szlak mógł powstać potrzeba przebudować obecną infrastrukturę oraz dobudować brakujące odcinki. Inwestycja jest jednak priorytetem MIiB. O sprawną realizację całej trasy dba specjalny Zespół ds. Via Carpatia.

Nowa droga wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej oraz otworzy nowe możliwości dla rodzimych firm transportowych.

Informacja za: www.rynekinfrastruktury.pl, www.mib.gov.pl, www.motoryzacja.interia.pl, www.conadrogach.pl