Nowe opłaty od każdego delegowanego kierowcy we Francji już od 1 stycznia

Uwaga na podatek SIPSI