Teraz możesz szybciej odzyskać niewypłacone należności !

Rate this post

naleznosci

Od 10 stycznia wszedł w życie system automatycznej wykonalności orzeczeń z krajów Unii Europejskiej. Co to oznacza dla przewoźników?

Otóż dotychczasowy problem, przede wszystkim natury biurokratycznej, z odzyskaniem niewypłaconych należności od zagranicznych kontrahentów zdecydowanie się zmniejszył. Dotychczas w Polsce, by skutecznie wyegzekwować orzeczenia wydane w państwach wspólnotowych trzeba było przeprowadzić dodatkowe postępowanie sądowe, które miało na celu stwierdzenie wykonalności. Cały absurd sytuacji polegał na tym, ze sąd nie rozważał sprawy pod kątem merytorycznym, a na jego decyzję tak czy siak trzeba było długo czekać i do tego sporo zapłacić.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 grudnia 2014 roku wdrożono rozporządzenia unijne, które sprawiają, że dochodzenie roszczeń od zagranicznych przedsiębiorców jest znacznie prostsze. Całość sprowadza się do tego, że orzeczenia, ugody oraz dokumenty urzędowe pochodzące z innych niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, które są wykonalne w kraju w którym zostały wystawione, także i na naszym gruncie prawnym mają tytuł wykonawczy i są podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego bez potrzeby dodatkowej klauzuli uzyskanej z polskiego sądu. Mówiąc krótko ? polski komornik ma prawo egzekwować zapłatę na podstawie zagranicznego wyroku. Podobnie działa to w drugą stronę.

Co istotne, w nowelizacji znaleźć można procedurę odmowy uznania lub wykonania orzeczenia, która chroni interes dłużnika, a tym samym likwiduje możliwość złożenia zażalenia na decyzję wykonalności, jak to było dotychczas.

Główną zaletą zmian w przepisach jest ułatwienie wierzycielom skutecznej egzekucji poprzez zmniejszenie ilości koniecznych procedur oraz dokumentów niezbędnych do efektywnego egzekwowania należności. Oczywiście fakt ten wiąże się bezpośrednio ze skróceniem czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, zmniejszenia kosztów wyegzekwowania należności, a także wzmocnienia cywilnoprawnej ochrony osób zagrożonych naruszeniem ze strony partnerów biznesowych i nie tylko, bo sama nowelizacja nie dotyczy przecież jedynie transportu. Według prognoz Komisji Europejskiej dzięki wprowadzeniu tzw. systemu automatycznej wykonalności orzeczeń z krajów UE nastąpi skrócenie czasu niezbędnego do wyegzekwowania niespornej należności nawet do czterech miesięcy.

Tym samym ograniczone zostało rozpasanie zagranicznych dłużników, którzy uprzykrzali utrudniali firmom transportowym dochodzenie swoich roszczeń. Oby nowelizacja zmniejszyła proceder niewypłacania wynagrodzeń przewoźnikom czy spedytorom za uczciwie wykonaną pracę.

 

Źródło: Transport Manager nr 1/2015