Jak skutecznie monitorować i egzekwować długi w transporcie?

Rate this post

windykacja

Egzekucja, windykacja długów transportowych, porady i wskazówki!

Nierzetelni i opieszali kontrahenci to niestety codzienność w branży transportowej. Jedni nie płacą świadomie, wydłużając terminy w nieskończoność, inni nieumyślnie dopuszczają do przeoczenia terminu w natłoku codziennych obowiązków. Wielu przedsiębiorców nie wie jak skutecznie zabezpieczyć się że przed nieterminowymi płatnościami i nie zdaje sobie sprawy z tego jak egzekwować długi. Jakie są zatem sposoby na partnerów biznesowych, którzy nie regulują swoich zobowiązań na czas?

Zarządzanie należnościami, a płynność finansowa

Płynność finansowa ma niebagatelne znaczenie dla każdej firmy z sektora TSL. Aby dbać o tę płynność należy przede wszystkim nie dopuścić do zaległości w płatnościach i na bieżąco regulować ewentualne zadłużenie wobec innych kontrahentów. Dla utrzymania dobrej kondycji firmy należy także umiejętne egzekwowanie płatności  od swoich dłużników.

Warto zatem wprowadzić w przedsiębiorstwie monitoring należności i reagować nawet na najkrótsze okresy przedawnienia faktur. Jeśli dopiero zbliża się termin zapłaty, można poinformować o tym fakcie kontrahenta (telefonicznie lub drogą mailową) aby przypomnieć mu o zobowiązaniach wobec  przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach jest to skuteczny sposób. Zarządzanie należnościami pozwala dbać o płynność finansową i nie dopuszcza do zaległości w płatnościach, jednak na takie systemy mogą sobie na razie pozwolić tylko duże firmy, ze względu na ogromny wydatek.

Staranność kupiecka

Bieżąca i systematyczna kontrola kontrahentów powinna być podstawą działalności każdego przedsiębiorstwa. To właśnie tzw. staranność kupiecka wspiera bezpieczeństwo transakcji i zabezpiecza przed ewentualnymi nieuczciwymi partnerami. Sprawdzenie podstawowych dokumentów powinno być nawykiem każdego dysponenta, przyjmującego zlecenie. Bardzo często jednak nikt nie ma na to w firmie czasu, co w konsekwencji może prowadzić do przyszłych problemów z dłużnikami.

Jasne warunki umowy

Jeśli zamierzamy podjąć współpracę z nowym kontrahentem powinniśmy jasno określić warunki tej współpracy w umowie. Dzięki temu kooperanci wiedzą jaki jest zakres ich obowiązków, jakie są terminy płatności i jakie są kary za ich przekroczenie np. wysokość odsetek.

Warto także w momencie zawierania umowy zaproponować, iż w przypadku przedterminowej zapłaty faktury nasz partner otrzyma różnego rodzaju upusty, co może być dla niego dużą zachętą. Z kolei groźba pociągnięcia do odpowiedzialności nierzetelnego kontrahenta może być dla niego wystarczającą motywacją do dotrzymania wyznaczonych terminów.

Czarne listy i zgłoszenie do KRD

Jeśli dojedzie do sytuacji, że kontrahent uchyla się jednak od odpowiedzialności, należy wysłać do niego monit i poinformować go jakie procedury zostaną wszczęte. Często groźba zgłoszenia go do różnych banków informacji, w tym Krajowego Rejestru Długów lub naliczenie ustalonych lub ustawowych odsetek karnych skutecznie skłania dłużnika do zapłaty. W przypadku wpisu na listę dłużników do KRD przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że zmniejszy się jego wiarygodność na rynku, będzie miał problem z pozyskaniem nowych partnerów biznesowych oraz zmniejszy się jego zdolność kredytowa w bankach.

Za sprawą tzw. czarnych list członkowie różnych organizacji ostrzegają się wzajemnie przed kontaktami z osobami lub firmami, które nadużyły ich zaufania. Wpisy na listy dłużników w istotny sposób wpływają na renomę przedsiębiorcy i stanowią o jego przyszłej pozycji na rynku, jednak trzeba wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku takich list samodzielnie należy ocenić ryzyko współpracy z danym przedsiębiorcom.

Negocjacje, mediacje, firmy windykacyjne

Jeśli zależy nam na utrzymaniu pozytywnych relacji z dłużnikiem (strategiczny lub długoletni partner) można zastosować system negocjacji, a w razie niewypracowania kompromisu można skorzystać z pomocy osób trzecich na zasadach tzw. mediacji. Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną po zatwierdzeniu przez sąd.

Jeśli negocjacje i mediacje nie przyniosą pożądanego efektu można skorzystać z usług profesjonalnych windykatorów. Firmy windykacyjne mogą próbować odzyskać należności bez udziału sądów lub w ostateczności mogą wykupić nasze wierzytelności i uwolnić nas od nierzetelnego kontrahenta. Koszty takich operacji są jednak dosyć drogie.

Kontrahenci pod opieką giełd

Wielu przewoźników w poszukiwaniu potencjalnych partnerów biznesowych korzysta z dostępnych na rynku giełd transportowych. Jeśli dany operator zagwarantuje nam rozległy pakiet bezpieczeństwa, będziemy mieć pewność, że nic nas podczas tej pracy i współpracy nie zaskoczy.

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na kontrolę firm przed przystąpieniem do danej giełdy (im więcej etapów kontrolnych, tym większa pewność). Ważna jest zarówno kontrola dokumentów dotyczących danej działalności (obszerna weryfikacja pod kątem wypłacalności) oraz stała kontrola klientów również po zawarciu umowy. Podejrzani lub niepłacący kontrahenci giełdy powinny być natychmiast blokowani, przez co stracą dostęp do bazy danych i nie będą mogli więcej narażać innych przedsiębiorców na ryzyko związane z należnościami za usługi.

Przy ewentualnych problemach z opieszałymi płatnikami w pozasądowym egzekwowaniu wymagalnych roszczeń klientów giełdy powinien wspierać także wewnętrzny dział prawny. Taki dział windykacji w giełdzie nie tylko oferuje kompetentne doradztwo i wsparcie, ale także pomaga na wstępie odstraszyć niejedną ?czarną owcę? od starań o członkostwo w programie.

Przed sądem

W przypadku nieskuteczności powyższych działań, ostatnim sposobem dochodzenia swoich należności jest postępowanie przed sądem. Sąd może wydać nakaz zapłaty pieniężnej lub określić inny sposób świadczenia na rzecz poszkodowanego np. w przypadku informacji z banku dłużnika o braku środków na jego koncie. Ważne jednak aby właściwie udokumentować swoje żądania, dołączyć wezwania do zapłaty, nieopłacone faktury, oświadczenie dłużnika o uznaniu długu oraz niezbędne dokumenty bankowe. Jeśli rozprawa zakończy się pomyślnie należy zgłosić się do komornika o dokonanie egzekucji. Pozwany, który nie zgadza się z zarzutami i nie zamierza uregulować należności, może  wnieść pismo do sądu, co znacznie wydłuży jednak okres dochodzenia należności.

Podsumowując

Nierzetelni kontrahenci są problemem większości firm transportowych i stanowią istotne zagrożenie dla płynności finansowej tych przedsiębiorstw. Przewoźnicy powinni starannie wybierać firmy zlecające im transport i dołożyć wszelkich starań aby sprawdzić swojego przyszłego partnera biznesowego przed podjęciem zlecenia. Im rozleglejszy pakiet zastosują, tym trudniej ?czarnym owcom? będzie robić z nimi interesy. Warto także na wstępie zdobywać informacje o doświadczeniu, reputacji, sytuacji ekonomicznej, zadłużeniu i wypłacalności danego przedsiębiorstwa w dostępnych wywiadowniach gospodarczych.

Jeśli niestety mimo podjętych środków ostrożności trafimy na opieszałych kontrahentów, warto poszukać wówczas wsparcia w niezależnych działach prawnych (działających np. przy giełdach transportowych), firmach windykacyjnych, spróbować negocjacji lub mediacji. W ostateczności możemy szukać pomocy w sądzie.