Ecotaxe dla pojazdów ciężarowych, rozliczanie oraz porady

Rate this post

droga-ecotaxePodatek Ecotaxe objaśniony, rozliczanie oraz wskazówki!

Dlaczego wprowadzono ecotaxe?

Dotychczas przejazd drogami krajowymi we Francji (w tym autostrady, drogi szybkiego ruchu oraz drogi lokalne) był zwolniony z podatku środowiskowego. Jednak w celu zmniejszenia niekorzystnego wpływu transportu drogowego na środowisko naturalne, Rząd francuski zdecydował o wdrożeniu podatku ekologicznego Ecotaxe. Projekt powstał z inicjatywy Ministerstw Ekologii, Gospodarki, Rozwoju Regionalnego oraz Transportu I Budownictwa. Początkowo miał on obowiązywać już od 2011 r., jednak termin został przesunięty ostatecznie na 01.10.2013r.

Jak jest naliczany podatek?

Podatek będzie obliczany na podstawie przejazdu każdym kilometrem dróg krajowych. Ich sieć wynosi ponad 15 000 km. Dodatkowo na stawkę podatku wpływ będą miały: kategoria pojazdu, klasa EURO pojazdu, masa pojazdu, liczba osi oraz strefa geograficzna i gęstość ruchu.

Na sieci dróg objętych podatkiem wyznaczono około 4 100 wirtualnych punktów taryfikacji oraz 500 mobilnych punktów kontrolnych i 173 bramki do automatycznej kontroli. Przekroczenie danego punktu będzie powodowało naliczanie podatku. Każdy pojazd podlegający podatkowi musi być wyposażony w urządzenie elektroniczne OBU, wykorzystujące technologię GPS/GPRS/GSM. Pozwoli to określić położenie pojazdu oraz długość przejazdu drogami objętymi obowiązkową opłatą. Każde urządzenie pokładowe połączone będzie tylko z jednym pojazdem i zawierać będzie unikalne informacje dla danego pojazdu.

Płatności

Konsorcjum Ecomouv otrzymało pełnomocnictwo do wyliczania i pobierania podatku.

Średnio podatek będzie wynosił około 0,12 EUR/km i 0,14 EUR/km w przypadku pojazdów ciężarowych o 4 osiach i więcej.

Aby rozliczyć się z podatku ecotaxe można będzie zarejestrować się w jednym z konsorcjów (np. u operatorów kart paliwowych). Przewoźnik otrzyma automatyczne urządzenia do naliczania opłat (najczęściej zintegrowane z systemem elektronicznego poboru opłat za przejazd płatnymi drogami; nawet w kilku krajach). Opłatę uiszczać się będzie w systemie Post-Pay. Dzięki takiemu rozwiązaniu można będzie otrzymać dodatkowo atrakcyjne zniżki za przejazd. Oprócz tego rozwiązanie to pozwoli na łatwy dostęp do faktur, raportów z transakcji i możliwość zapłaty online. Niewątpliwym atutem tej metody będzie także możliwość wytyczenia optymalnej trasy przejazdu oraz oszacowanie i kontrola kosztów.

Innym sposobem będzie zarejestrowanie pojazdów w punktach dystrybucji Ecomouv, w których każdorazowo uzyska się urządzenie do poboru opłat (w depozyt) i płacić się będzie z góry za planowany odcinek drogi. Po przejechaniu danego odcinka należy zwrócić urządzenie i rozliczyć konto. Należy pamiętać jednak, że będzie to obowiązkowa procedura powtarzana przy każdej trasie przejazdu.

Warto wiedzieć, że z podatku zwolnione będą tylko pojazdy uprzywilejowane, pojazdy wojskowe, pojazdy i urządzenia rolnicze, pojazdy do przewozu osób, pojazdy przewożące mleko oraz pojazdy publiczne przeznaczone do konserwacji dróg.

Podsumowanie

We Francji już niebawem funkcjonować będą dwa oddzielne systemy poboru opłat – TIS-PL (opłaty za francuskie autostrady) oraz podatek ekologiczny Ecotaxe. Wprowadzenie nowego podatku oznaczać będzie podniesienie wydatków przez firmy transportowe.

Środki zebrane dzięki nowemu podatkowi zostaną zainwestowane w budowę nowej infrastruktury, przez co możliwy będzie rozwój transportu intermodalnego. Część pieniędzy zostanie wykorzystana na ochronę środowiska oraz promocję zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Kary za niestosowanie się do nowych przepisów (brak urządzenia pokładowego lub nieregularne opłacenie podatku) będą naprawdę wysokie ? nawet 750 EUR oraz wykluczenie pojazdu z ruchu drogowego.

Nasuwa się tylko jedna myśl ? Rząd francuski dąży do tego aby nie tylko ograniczyć transport drogowy, ale także pogrążyć wszystkich przedsiębiorców przewozowych, których sytuacja i tak nie jest już najlepsza.