Jeden system opłat drogowych w całej Europie

Ogólnoeuropejski System Poboru Opłat Drogowych Dążenie do rozwoju telematyki w transporcie drogowym, w szczególności w odniesieniu do elektronicznego pobierania opłat, jest ważnym aspektem działalności Unii Europejskiej. Kilka lat temu Parlament Europejski i Rada Europy wezwały Komisję oraz Państwa Członkowskie do opracowania strategii w zakresie zharmonizowania systemów elektronicznego poboru opłat na autostradach w celu osiągnięcia właściwego […]

Więcej