Konwencja ATP (temperatury w czasie przewozu żywności)

Aby polepszyć warunki zachowania jakości szybko psujących się produktów w czasie ich przewozu, w 1970 roku powstała ?Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP)?. Jest to najbardziej szczegółowy dokument opisujący tę kwestię. Umowa reguluje wymagania dotyczące: – odpowiedniej temperatury, w której powinien być […]

Więcej