Kierowca z zagranicy

Rate this post

Zanim zatrudnisz kierowcę z zagranicy

kierowca

Wprowadzono zmiany w ustawie o zatrudnianiu cudzoziemców. Co warto wiedzieć chcąc zatrudnić w swojej firmie osobę spoza granic Polski?

  • Nastąpiła zmiana w zakresie zezwolenia na pobyt. Obecnie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony zostało zastąpione na pobyt czasowy na trzy lata, a nie jak wcześniej na dwa. Wniosek cudzoziemiec powinien złożyć w terminie do ostatniego dnia legalnego pobytu osobiście w wydziale cudzoziemców urzędu wojewódzkiego. Zezwolenie powinno być wydane w okresie do 6 tygodni od momentu złożenia wniosku. Podczas oczekiwania na zezwolenie, a po wygaśnięciu legalnego pobytu, kierowca nie może wyjeżdżać za granicę, nie wjedzie także do Polski podczas powrotu ze swojego ojczystego kraju.
  • Ułatwieniem ma być wydawanie jednego zezwolenia zarówno na pobyt jak i na pracę. Dotychczas pracodawca musiał w osobnym postępowaniu administracyjnym starać się o pozwolenie na pracę dla swojego pracownika. W taki przypadku cudzoziemiec do wniosku będzie musiał złożyć dokument potwierdzający jego powszechne ubezpieczenie zdrowotne lub uzyskać prywatne ubezpieczenie.

Jeśli chcesz zatrudnić kierowcę zawodowego, który nie jest obywatelem państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, powinieneś pamiętać, aby:

  • Przyszły pracownik wraz z wnioskiem o zezwolenie na pracę złożył dokumenty, które potwierdzają jego uprawnienia jako kierowcy zawodowego, na wstępnym etapie jest to kopia prawa jazdy, a także polskie orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne.
  • Pracodawca powinien dostarczyć kopię licencji na wykonywanie transportu drogowego.
  • W momencie uzyskania zezwolenia na pracę, starostwo wymienia kierowcy prawo jazdy zagraniczne na polskie, wówczas pracodawca musi złożyć oświadczenie o zatrudnieniu lub nawiązaniu współpracy z tym, kto będzie dokonywał przewozu ładunków.

Warto wiedzieć, że obcokrajowcy z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Rosji przez pierwsze pół roku mogą w Polsce pracować bez zezwolenia na pracę, jeśli pracodawca złoży stosowne oświadczenia w urzędzie pracy.