Okresowe ograniczenia i zakazy ruchu pojazdów ciężarowych w Polsce

Rate this post

W sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na polskich drogach stosuje się Rozporządzenie Ministra Transportu z 31 lipca 2007 roku. Ustawodawca przedsięwziął te kroki w celu zapewnienia ochrony dróg i właściwego ich użytkowania. Warto zatem znać kompletny wykaz dni objętych zakazem ruchu dla pojazdów ciężarowych, gdyż niewiedza może kosztować kierowcę od 200 do 500 zł mandatu karnego, a pojazd musi pozostać na parkingu do końca obowiązywania zakazu.

transport

Terminy, kalendarz ograniczeń ruchu dla pojazdów ciężarowych

Rozporządzenie określa okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów oraz wprowadza okresowe ograniczenia ruchu pojazdów poprzez zakaz ich ruchu

na drogach na obszarze całego kraju, w następujących terminach:

 

 1. Od godziny 8.00 do 22.00 w dni ustawowo wolne od pracy:

 

 •  1 stycznia ? Nowy Rok
 • 6 stycznia ? Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja ? Święto Państwowe,
 • 3 maja ? Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia ? Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada ? Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada ? Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia ? pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia ? drugi dzień Bożego Narodzenia.

 

 1. Od godziny 18.00 do godziny 22.00 w dzień poprzedzający

dzień określony w pkt 1 lit. b ? j;

 

 1. Ponadto zakaz ruchu obowiązuje w okresie od najbliższego piątku po dniu 18 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
 • a) od godziny 18.00 do godziny 22.00 w piątek,
 • b) od godziny 8.00 do godziny 14.00 w sobotę,
 • c) od godziny 8.00 do godziny 22.00 w niedzielę.

 

Rozporządzenie (Dz.U. nr 147, poz. 1040) uzupełnia rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2011 roku, rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 roku oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 roku.

 

Kogo nie dotyczą zakazy?

Ustawodawca przewidział kilkanaście kategorii pojazdów, których kierowcy nie muszą stosować się do tych regulacji. Przepisy nie mają zastosowania do: pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami; pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii; pojazdów używanych przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu, do przewozu żywych zwierząt, dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt, dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną, do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych, do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych w związku z organizacją tych imprez, do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, do przewozu lekarstw i środków medycznych, do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym, do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych (określonych w załączniku do rozporządzenia) stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia, do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej w promieniu 50 km od tej stacji, w transporcie kombinowanym, dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych; pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych; pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

 

Podsumowując

Ograniczenia i zakazy ruchu w Polsce nie obowiązują w stosunku do wszystkich samochodów ciężarowych. Mają one zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Okresowe ograniczenia i zakazy ruchu pojazdów ciężarowych wynikają najczęściej z dat świąt państwowych (lub kulturowych). Każdy kraj może stosować inne ograniczenia w transporcie drogowym, dlatego też przed podróżą warto sprawdzić jakie warunki przewozu obowiązują w danym państwie. Kierowcom warto polecić strony http://etransport.pl/zakaz_ruchu oraz http://trafficban.com, na których znajdują się szczegółowe i aktualne informacje na temat ograniczeń w ruchu drogowym na terenie całej Europy.

 

Informacja za www.isap.sejm.gov.pl, www.gitd.pl, www.gddkia.gov.pl , www.etransport.pl, www.trafficban.com