Kompetencje zawodowe kierowcy ciągnika siodłowego cz.1

Rate this post

kompetencje-tirKompetencje zawodowe kierowcy ciągnika siodłowego cz.1

Każdy kierowca ciągnika siodłowego zanim zacznie pracować w zawodzie musi wykazać się posiadaniem kompetencji zawodowych zarówno tych dotyczących wykonywania usług przewozowych, samego kierowania pojazdem, jak i kompetencji społecznych.

 

Kompetencje zawodowe dotyczące wykonywania usług przewozowych

 

Wiedza

Kierowca ciągnika siodłowego powinien:

 • – znać i rozumieć podstawowe fakty, zasady, procesy, pojęcia ogólne i zależności związane z wykonywaniem usług przewozowych oraz współpracą z klientami, którzy tych usług potrzebują,
 • – orientować się jakie dokumenty są niezbędne do tego, by przewóz odbywał się zgodnie w prawem  (licencje, wymagane zezwolenia na przejazd, uprawnienia kierowcy do wykonania przewozu określonego ładunku, list przewozowy, karnety TIR i in.),
 • – być zaznajomiony z procedurami wypełniania dokumentów, z obiegiem dokumentów celnych, przewozowych,
 • CMR,
 • – wiedzieć jak posługiwać się urządzeniami rejestrującymi czas pracy oraz wiedzieć jak prawidłowo wypełniać dokumenty z nim związane,
 • – znać zasady zabezpieczania dokumentów i powierzonych środków płatniczych,
 • – potrafić posługiwać się urządzeniami nawigacyjnymi, mapami oraz wiedzieć jak obsługiwać urządzenia do poboru opłat drogowych,
 • – znać zlecenia przewozowe, a także wymagania dotyczące transportu danego ładunku,
 • – rozumieć zasady rozliczania się po wykonaniu transportu,
 • – poznać zasady i przepisy BHP, przepisy ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy podczas wykonywania usług przewozowych.

 

Umiejętności

Kierowca ciągnika siodłowego, wykonujący usługi przewozowe, potrafi:

 • – kompletować i wypełniać dokumenty przewozowe, a także zabezpieczyć wszystkie powierzone mu dokumenty i środki płatnicze,
 • -stosować zasady transportu ładunku w zależności od jego cech materiałowych, fizycznych, chemicznych i innych,
 • – analizować i dobierać trasę potrzebną do wykonywania zadań transportowych,
 • – rozliczać usługę po wykonaniu transportu,
 • – dobierać, obsługiwać i rozliczać urządzenia stosowane do poboru opłat drogowych,
 • – sprawdzać i uzupełniać wyposażenie techniczne ciągnika siodłowego i naczepy,
 •  – udzielić pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych,
 • – zna zasady ewidencji i rozliczenia czasu pracy,
 • – stosować zasady i przepisy BHP, przepisy ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy podczas wykonywania usług przewozowych.

Źródło: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich