Transport drogowy w obliczu europejskiego standardu emisji spalin

Rate this post

truckUnia Europejska chce dbać o środowisko naturalne poprzez wprowadzenie europejskiego standardu emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Wspólnoty. W przypadku samochodów ciężarowych 1 stycznia 2014r. wejdzie w życie norma Euro 6.

Ale założeniem Parlamentu Europejskiego jest także szersze ograniczenie zanieczyszczeń, powodowanych przez pojazdy ruchu drogowego i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji CO2 aż o 20% do 2020r. Należy zatem spodziewać się kolejnych przepisów, które będą miały na celu poprawę procesu zmian klimatycznych.

 

Restrykcje w branży transportowej

To właśnie sektor transportu drogowego, mimo tego że zatrudnia ponad 10 mln osób, jest przedmiotem oceny i krytyki z wielu stron. Wywierane są na niego duże naciski związane ze zmniejszeniem zużycia paliwa, przy jednoczesnym braku dotacji na szkolenia i kursy z zakresu ekologicznej jazdy. Przewoźnicy muszą zatem sami radzić sobie z presją środowiska oraz wdrażaniem wciąż to nowych przepisów unijnych.

 

Niestety coraz więcej firm obawia się, że przepisy unijne oraz oczekiwania rynku związane z ochroną środowiska, przyczynią się do wyeliminowania niektórych podmiotów z branży. W szczególności problem ten dotyczy przedsiębiorstw, które zajmują się transportem długodystansowym.

Dużym problemem jest brak środków finansowych, które można byłoby zainwestować w nowe, bardziej ekologiczne samochody. Duża część przewoźników dysponuje starymi i niewydajnymi ciężarówkami i często nie stać ich nawet na dodatkowe wyposażenie; nie wspominając o braku środków na zatrudnienie specjalistów ds. zakupów.

Przewoźników nie nastrajają optymistycznie także stale rosnące ceny paliw oraz zwiększanie sieci płatnych dróg, które znacznie odbijają się na budżetach firm. Już w tej chwili zużycie kosztów paliwa przekracza koszty utrzymania kierowców, a e-myto stanowi znaczny wydatek przy dużej flocie pojazdów.

Wszystko to już w najbliższym czasie wpłynie na wartość przewożonych towarów, gdyż przewoźnicy będą zmuszeni podnieść ceny swoich usług. Proces ten będzie skutkować także spadkiem konkurencyjności.

 

Czym jest Euro 6?

Wprowadzenie Euro 6 zostało uchwalone Dyrektywą (WE) 2007/715 i będzie obowiązywało we wszystkich krajach UE od nowego roku. Norma ta dotyczy poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez ciężkie pojazdy samochodowe i oznacza przymus zmniejszenia emisji szkodliwych związków, poprzez zastosowanie nowej generacji silników. Euro 6 ogranicza dopuszczalną wartość emisji tlenków azotu (o 80% mniej niż w normie Euro 5) i cząstek stałych (o 66% mniej niż w normie Euro 5).

Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, pojazdy z normą Euro 6 będą nie tylko bardziej ekologiczne, ale także znacznie droższe.

 

Jak radzą sobie przewoźnicy w kwestii efektywności paliwowej?

Przewoźnicy musieli już wcześniej zastosować odpowiednie kroki zaradcze aby przygotować się na wprowadzenie restrykcyjnych wymogów związanych z ochroną środowiska. Wpływ na to miały dodatkowo decyzje samych klientów, którzy przy wyborze dostawcy usług transportowych biorą coraz częściej pod uwagę aspekty ekologiczne.

Niektórzy z przedsiębiorców zakupili już nowe pojazdy oraz zainwestowali w nowoczesne urządzenia, które obniżyły koszty transportu. Sporo firm ulepszyło także logistykę planowania, dzięki czemu są w stanie wyznaczać bardziej opłacalne trasy i unikać jazdy ?na pusto?. Sprawna logistyka przynosi naprawdę wymierne korzyści.

Gro firm zainwestowało także w szkolenia, dotyczące efektywnej i ekologicznej jazdy oraz programy motywacyjne. Jak się okazało, dzięki szkoleniom można zaoszczędzić nawet do 15% paliwa, jednak potrzebny jest w tej kwestii stały nadzór pojazdów, kontrole stanu technicznego oraz rozmowy z kierowcami na temat ich zachowania na drodze.

Nie bez znaczenia okazała się także zmiana polityki zakupu nowych opon, które zmniejszają zużycie paliwa nawet do 30%. Nowoczesne opony są w stanie ograniczyć opory toczenia, dzięki czemu traci się mniej energii wytworzonej przez silnik, a samochód zużywa mniej paliwa.

Niestety w większości przypadków panuje jednak pesymizm, a aż 30% firm nie ma przygotowanych żadnych programów, dotyczących ograniczenia szkodliwych związków CO2.

 

Podsumowanie

Wiele przedsiębiorstw transportowych wciąż zmaga się z procesem ciągłego zwiększania efektywności paliwowej i redukcji emisji dwutlenku węgla. Niektóre z nich musiały ograniczyć swoją działalność lub zrezygnować z ładunków długodystansowych, inne musiały zainwestować ogromne pieniądze w zakup nowej floty.

Niestety trend ekologiczny został wyznaczony na najbliższych kilka lat i będzie on miał przełożenie na strategie podejmowane przez usługodawców transportowych, aby dostosować się do wymagań środowiskowych. Wymogi te mogą przynieść jednak wiele strat, zarówno dla transportowców jak i samych konsumentów.