AETR – zmiany w przepisach w 2014 roku

Rate this post

Aktualne przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy poza granicami kraju zgodnie z umową AETR.aetr europa przepisy 2014

AETR to sporządzona w Genewie w 1970 roku i reatyfikowana w Polsce w 1992 roku europejska umowa, dotycząca pracy kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Jej głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także rozwój transportu międzynarodowego, jego usprawnienie, a także ujednolicenie przepisów na terenie Unii Europejskiej.

Co się zmieniło w przepisach AETR

Przerwa w prowadzeniu pojazdu nadal wynosi 45 min. przy czym teraz czas ten można podzielić na 2 części, z których pierwsza nie może trwać krócej niż 15 minut, a druga nie może trwać krócej niż 30min.

Tygodniowy wymiar czasu pracy, czyli czas prowadzenia pojazdu, został ograniczony do maksymalnie 56 godzin.

Odpoczynek dzienny nie wymaga już równoważenia. Obecnie są to do 3 przerwy w tygodniu do 9 godzin.

Odpoczynek dzielony teraz może być podzielony na dwie części. Przy czym pierwsza z nich nie może trwać krócej niż 3 godziny, a druga krócej niż 9 godzin.

Odpoczynek z wykorzystaniem promu lub pociągu teraz może być podzielony na 3 odcinki. Jednak każda przerwa między tymi odcinkami nie może trwać dłużej niż 1 godzinę. Podczas pobytu na promie/ w pociągu kierowca ma do dyspozycji koję/ kuszetkę.

Odpoczynek tygodniowy został skrócony do 24 godzin, bez względu na miejsce jego wykorzystania.

Odpoczynek w załodze wydłużono o godzinę. Kierowcy przysługuje teraz 9 godzin przerwy w każdym 30 godzinnym okresie.

Podsumowanie

Czas pracy kierowcy to nie tylko czas prowadzenia pojazdu, ale również czas w którym trwają: załadunek i rozładunek, czynności spedycyjne i administracyjne, a także obowiązkowe przerwy, czas pozostawania w dyspozycji i inne. AETR wraz z Kodeksem Pracy stanowi podstawę do rozliczeń czasu pracy kierowców zawodowych.

 

 

Źródło: Transport Manager Nr 3 czerwiec-lipiec 2014 (9)

oraz http://poradniktransportowy.pl/07/przepisy-aetr-zmiany-w-2013/