Fuzje firm transportowych ? niedaleka przyszłość, czy potrzeba?

Rate this post

fuzje, znakNajnowsze raporty Komisji Europejskiej wyraźnie mówią o potrzebie konsolidacji firm transportowych w najbliższych latach. Fuzje mają sprzyjać rozwojowi rynku, jednak będą także oznaczały rozwój przedsiębiorstw kosztem innych podmiotów oraz upadek tych mniej konkurencyjnych. Niestety takie są wymogi branży transportowej, która już od dłuższego czasu odczuwa spadek rentowności.

 

Pozytywy i negatywy

Przedsiębiorstwa transportowe powinny stale polepszać swoją jakość, zwiększać inwestycje w systemy informatyczne, unowocześniać dostępną infrastrukturę, powiększać swój tabor, oferować większy zakres usług oraz relatywnie niskie ceny. Czasami w pojedynkę nie da się tego zrobić.

Zdaniem ekspertów fuzje pozwolą polskim firmom przewozowym rozwinąć się, zwiększyć paletę usług i kompleksowość obsługi a tym samym osiągnąć sukces rynkowy. Łączenie się polskich przedsiębiorstw będzie miało także pozytywny wpływ na konkurowanie z największymi międzynarodowymi firmami o realizację długoterminowych kontraktów od europejskich załadowców. Konsolidacja firm transportowych spowoduje wzrost potencjału polskich przedsiębiorstw, zwiększając ich siłę rynkową.

Jednak fuzja rodzi też wiele obaw. Przede wszystkim jeśli chodzi o redukcję zatrudnienia. Możliwe są oczywiście zwolnienia na stanowiskach, które się powielają i nie wymagają powiększania kadry (najczęściej dotyczy to osób zajmujących się administracją). W przypadku strategicznych pracowników zazwyczaj dokonuje się analiz porównawczych i wybiera tych najlepszych, niezależnie od tego, w której firmie dotychczas pracowali.

Obawy o połączenie dwóch firm mogą mieć także negatywny wpływ na opinię dotychczasowych klientów. Zdarza się, że niepewność o dalszą przyszłość swoich interesów (obawa, że przedsiębiorstwo nie radzi sobie na rynku i traci na nim udziały), powoduje poszukiwania przez klienta innego partnera handlowego. Często też klienci zaczynają odczuwać spadek jakości obsługi spowodowany niepewną sytuacją pracowników danego przedsiębiorstwa. Ich niezadowolenie może prowadzić do rezygnacji z dalszej współpracy.

Nie zawsze jednak zakup jednej firmy przez drugą oznacza chęć pozbycia się konkurencji. Wielu przedsiębiorców woli połączyć pracowników obu firm a nawet zwiększyć ilość zatrudnienia. Wybór strategii rozwojowej należy do przedsiębiorstwa przejmującego inną firmę i jest bardzo zindywidualizowany. Będzie zależał od sytuacji oraz warunków i planów przyszłego nabywcy. Fuzja musi prowadzić przede wszystkim do osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych.

 

Informacja ? kluczowy element fuzji

W każdym przypadku gdy dochodzi do konsolidacji, najważniejsza jest jasna i precyzyjna informacja; zarówno w stosunku do pracowników, jak i klientów obu firm. Brak informacji może prowadzić do spadku zaangażowania w pracę a tym samym zmniejszenia wydajności pracowników. Wszystkie strony muszą  posiadać wiedzę na temat planów i skutków połączenia obu przedsiębiorstw aby nie dopuścić do ?rozsiewania? plotek o niepewności o przyszłość przedsiębiorstwa oraz zapobiec odchodzeniu z pracy przed domniemanym zwolnieniem.

Niepewna sytuacja spowodowana dezinformacją może doprowadzić zarówno do utraty pracowników o kluczowych kompetencjach, jak i klientów o strategicznym znaczeniu. Brak rzetelnej informacji może mieć naprawdę negatywne konsekwencje.

 

Podsumowanie

Na razie w Polsce nie dochodziło do wielu fuzji, jak dzieje się to w Europie zachodniej (szczególnie jeśli chodzi o branżę transportową), jednak jest to już niedaleka przyszłość.

Fuzje to stały element światowej gospodarki. Łącząc doświadczenie i kapitał dwóch firm można łatwiej sprostać rosnącej liczbie klientów i ich wymaganiom oraz zwiększyć kompleksowość usług i ich zasięg. Połączone firmy mogą osiągnąć nowe cele i lepszą pozycję w branży.

W każdym przypadku połączenie dwóch autonomicznych dotychczas przedsiębiorstw w jedną organizację wiąże się z trudnym okresem. Transakcja wiązana niesie ze sobą zarówno szanse, ale także zagrożenia. Trzeba przekonać pracowników i klientów firmy, że nie tylko nie stracą na dotychczasowej współpracy, ale mogą zyskać o wiele więcej.

 

Nie mniej jednak na światowym rynku w rożnych sektorach gospodarki tylko 20% dużych przejęć lub fuzji jest uważanych za sukces.