Rynek kolejowy w Europie ? prognozy na 2013 rok

Rate this post

toryRaport i prognozy na rok 2013 rynku kolejowego.

Jedna z wiodących firm konsultingowych na świecie, Roland Berger Strategy Consultants, przeprowadziła niedawno badanie na temat planów Europejskich operatorów kolejowych.

Według raportu firmy, operatorzy kolejowi będą musieli skoncentrować się na większej rentowności i stabilności finansowej.

W badaniu wzięło udział ponad 280 przedsiębiorstw kolejowych, operatorów infrastruktury i spółek transportu miejskiego.

 

Sytuacja na rynku

Rynek kolejowy odczuwa poważne zmiany w całej Europie. Przede wszystkim przedsiębiorcy kolejowi muszą poszukiwać elastycznych systemów planowania ze względu na coraz bardziej złożone procesy. Mają na to wpływ procedury zatwierdzania technologii kolejowych, które są bardzo czasochłonne i niestety często nieefektywne. Do tego dochodzą ciągle zmieniające się zasady, brak dotacji publicznych, silniejsze wahania popytu, zwiększenie ruchu kolejowego oraz konieczność konkurowania wciąż z to nowymi graczami na rynku usług. W związku z tym przedsiębiorcy kolejowi muszą nauczyć się szybko radzić sobie ze wszystkimi zmianami na rynku i odpowiednio na nie reagować.

 

Wyniki raportu

Jak wynika z raportu aż 40% ankietowanych menedżerów linii kolejowych jest pesymistycznie nastawionych do tzw. ?pierwszego pakietu kolejowego?, który został wprowadzony dla liberalizacji rynku. Dla przypomnienia pakiet ten ma na celu ożywienie transportu kolejowego, zapewnienie równowagi finansowej, zmniejszenie kosztów i opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz podjęcie działań do przeniesienia ruchu z transportu drogowego do transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej (pakiet kolejowy obejmuje trzy dyrektywy). Większość badanych  twierdzi, że nowe reformy będą prowadzić do nadmiernej regulacji europejskiego rynku kolejowego. Najwięcej krytyki płynie z Niemiec, Szwajcarii, Danii, Słowacji i Słowenii. Polska już nie wykonała niektórych zobowiązań wynikających z pakietu kolejowego i stanęła przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Oprócz tego raport wykazał, że aż 81% badanych sama chce finansować infrastrukturę i swój tabor. Przedsiębiorstwa kolejowe chcą to osiągnąć poprzez większą wydajność i zyski. Będzie to jednak dla nich niemałe wyzwanie. Jeśli przedsiębiorstwa kolejowe nie będą bardziej rentowne, to trudno im będzie inwestować w rozbudowę i poprawę usług.

Jeśli chodzi o transport miejski 60% badanych jest za finansowaniem poprzez partnerstwa publiczno-prywatne. W sektorze komunalnym 90% ankietowanych uważa, że dotacje publiczne będą nadal potrzebne.

Ze statystyk wynika również, że aż 31% respondentów potwierdza, iż ma trudności z ustaleniem własnego budżetu na okres 5 lat. 38% ankietowanych przyznaje, że otoczenie rynkowe stawia coraz to większe wymagania a 45% przedsiębiorstw zgadza się, że zachodzące sukcesywnie zmiany wymagają większej elastyczności planowania i krótszego czasu reakcji z ich strony.

80% przedsiębiorstw kolejowych w większości krajów UE uważa kolejowe procedury za nieefektywne. Za największą uciążliwość procesów zatwierdzania uznaje się wyższe wymagania odnośnie bezpieczeństwa.

 

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa kolejowe czekają niemałe wyzwania. Odczuwalny już brak dotacji publicznych oznacza dla firm kolejowych, że partnerstwa publiczno-prywatne będą odgrywać w ich biznesie coraz większą rolę. To jednak będzie oznaczało poddanie się większej presji, gdyż inwestorzy oczekują wysokiej rentowności i podjęcia bardziej krótkoterminowej perspektywy.

Jak rynek kolejowy sprosta wszystkim nowym wyzwaniom, pokażą najbliższe lata.