Uwaga na ograniczenia ruchu w strefach niskiej emisji w Belgii

5/5 - (1 vote)

Bruksela, stolica szykuje także zakaz wjazdu do centrum dla ciężarówek

  1. Zasady obowiązujące w ekosferach
  2. Zakaz ruchu dla samochodów o DMC powyżej 7,5 tony
  3. Alarmy smogowe
  4. Podsumowanie

Stolica szykuje także zakaz wjazdu do centrum dla ciężarówek

Bruksela to miasto, w którym funkcjonuje centrum wolne od samochodów o największej powierzchni w Europie. Od początku tego roku do tej europejskiej stolicy nie mogą wjeżdżać już najstarsze auta z silnikiem diesla, które mają ponad 20 lat. Do 2025 r. zostaną jednak zaostrzone regulacje dotyczące dozwolonych klas rejestracyjnych.

Ale Bruksela zapowiada także kolejne ograniczenia w ruchu dla samochodów ciężarowych. Już niebawem do ścisłego centrum nie będą mogły wjeżdżać samochody o DMC powyżej 7,5 tony, które nie dostarczają towarów bezpośrednio do sklepów.

  1. Zasady obowiązujące w ekosferach

Ekostrefy to czyste, wolne od spalin miejsca (ulokowane gównie w centrach dużych miast), do których mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy spełniające określone normy emisji spalin. W wielu przypadkach za wjazd pojazdów emitujących więcej spalin należy uregulować opłatę ekologiczną. Takie miejsca działają obecnie w ponad 250 miastach Europy, a zakazy obowiązują tam siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Jednym z największych terenów z zakazem ruchu samochodowego jest obecnie Bruksela i wszystkie jej gminy (strefa obejmuje 161km²). Została ona ogłoszona w 2016 r., jednak obowiązuje faktycznie od 1 stycznia 2018 r. Od teraz do strefy niskiej emisji spalin zakaz wjazdu mają samochody posiadające najstarsze i najbardziej zanieczyszczające środowisko silniki diesla. Zakaz dotyczy samochodów osobowych, busów do 3,5 tony kategorii N1, autobusów i autokarów kategorii M2, M3 niespełniających normy Euro 2. Można zostawić je na parkingach na granicy strefy ekologicznej i dojechać do centrum komunikacją miejską.

Kara za wjazd mimo ograniczenia wynosi od 150 do 350 EURO. Pieczę nad przestrzeganiem przepisów będą sprawowały liczne kamery, które będą monitorować ruch i rozpoznawać pojazdy po tablicach rejestracyjnych.  W tej chwili działa ich już 50, kolejnych 175 jest w trakcie instalacji. Jeśli system rejestracji samochodów stwierdzi brak jakiegoś pojazdu, lub brak stosownej opłaty, właściciel zostanie ukarany karą grzywny.

Belgijska baza danych pojazdów krajowych nie zawiera danych na temat pojazdów zagranicznych, co oznacza że pojazdy te przed wjazdem do Brukseli będzie trzeba rejestrować w specjalnym systemie (prawdopodobnie będzie można dokonać rejestracji online). Obowiązek ten ma zacząć funkcjonować od lata 2018 r.

Na razie jednak przez kilka miesięcy w Brukseli będzie obowiązywał okres adaptacyjny, a kierowcy za nieuprawniony wjazd do miasta otrzymają jedynie upomnienia. Ma to pomóc przygotować się zmotoryzowanym na nowe przepisy.

Docelowo do 2025 r. wprowadzane będą następne ograniczenia, które będą obejmować kolejne pojazdy. Do tego czasu wjazd do centrum będzie dozwolony jedynie dla samochodów z normą Euro 6 (w przypadku diesla) i pojazdów z normą Euro 3 (w przypadku samochodów z benzyną).

  1. Zakaz ruchu dla samochodów o DMC powyżej 7,5 tony

Ale władze stolicy chcą pójść o krok dalej i zapowiedziały już kolejne ograniczenia. Obecnie ciężarówki > 3.5 tony dostarczające towary są zwolnione z przepisów obowiązujących w strefach ekologicznych. Niebawem jednak w ekostrefie obejmującej obszar tzw. „małego ringu”, czyli szereg dróg otaczających zabytkowe centrum miasta, wprowadzony zostanie zakaz ruchu dla samochodów o DMC powyżej 7,5 tony.

Włodarze miasta zdecydowali się na ten zakaz argumentując, iż ulice centrum nie są dostosowane do ruchu ciężkich pojazdów a niestety korzystają z nich w znacznej części także kierowcy obsługujący inne dzielnice miasta. Prawdopodobnie do ruchu dopuszczone zostaną wyłącznie dostawy do sklepów oraz wywóz śmieci.

  1. Alarmy smogowe

Warto też wiedzieć, że Bruksela wprowadza dodatkowo alarm smogowy podczas szczytów zanieczyszczeń (w okresie zimowym od 1 października do 31 marca). W związku z zanieczyszczeniem 2-3 razy do roku na obwodnicy Brukseli zostaje ograniczona prędkość do 90 km/h (na innych drogach publicznych do 50 km/h). Jeśli nasilenie smogu jest duże dodatkowo ciężarówki powyżej 3,5 tony mają zakaz poruszania się pomiędzy 7.00 – 10.00 rano oraz 17.00 – 20.00 wieczorem. Tego typu sytuacje zdarzają się średnio raz na 2-3 lata.

Alarm ten obowiązuje w samej stolicy oraz w 19 innych gminach regionu brukselskiego. Kierowcy informowani są o wprowadzeniu zakazu na tablicach zmiennej treści, poprzez media (w tym komunikaty radiowe), poprzez smsy i emaile (należy zarejestrować nr lub konto, na które chce się otrzymywać ostrzeżenia).

  1. Podsumowanie

Coraz więcej dużych miast tworzy niskoemisyjne strefy i wprowadza w nich ograniczenia ruchu dla samochodów, które nie spełniają najnowszych norm oraz emitują szkodliwe substancje. Wszystko ze względu na słabą jakość powietrza i próbę zmniejszenia powstającego zanieczyszczenia.

Do grona tego należy również Bruksela. Obecnie w żadnym europejskim mieście nie ma tak dużego obszaru z zakazem ruchu samochodowego jak w stolicy Belgii (strefa ekologiczna obejmuje cały region stołeczny Brukseli). To czy pojazd może wjechać do strefy niskiej emisji, zależy od jego euro normy. W ciągu najbliższych lat wymogi te będą stopniowo zaostrzane.

Dodatkowo Bruksela chce „pozbyć się” z jej ścisłego centrum samochodów ciężarowych powyżej 7,5 tony. Nie ma jeszcze dokładnie wyznaczonej daty, jednak władze miasta już są w trakcie przygotowywania zakazu.

Źródło: www.40ton.net, www.aktualnosci.be, www.nowinki.be, www.wizytowka.be, www.lez.brussels