Tranzyt przez Rosję tylko z plombą nawigacyjną

4/5 - (1 vote)

System śledzenia ruchu tranzytowego w Federacji już od lipca

  1. Zmiany w ustawie
  2. Identyfikatory elektroniczne
  3. Zalety cyfryzacji
  4. Podsumowanie

System śledzenia ruchu tranzytowego w Federacji już od lipca

Federacja Rosyjska wprowadza obowiązkowy system elektronicznego śledzenia ładunków w międzynarodowych przewozach tranzytowych. Podstawą tego systemu będą plomby nawigacyjne, które umożliwią monitoring ładunków w czasie rzeczywistym. Identyfikatory będą miały także zakodowane w sobie niezbędne dane o frachcie i wszystkich uczestnikach procesu transportowego z nim związanych.

Zastosowanie nowej technologii ma znacznie skrócić czas dostawy towarów oraz poprawić bezpieczeństwo – zarówno  przewozach samochodowych, jak i kolejowych. Cyfryzacja rosyjskiego transportu nastąpi od lipca 2018 r.

  1. Zmiany w ustawie

Wszystkie firmy transportowe przewożące ładunki tranzytem przez Rosję będą już niebawem musiały wyposażyć pojazdy, kontenery i wagony do przewozu towarów w specjalne identyfikatory elektroniczne (plomby nawigacyjne). Obowiązek ten wynika z projektowanych zmian do ustawy federalnej z 24 lipca 1998 r. o kontroli państwa nad realizacją międzynarodowego transportu drogowego i odpowiedzialności za naruszenie procedury ich wykonywania, ustawy z 10 stycznia 2003 r. o transporcie kolejowym w Federacji Rosyjskiej oraz ustawy 27 listopada 2010 r. o rozporządzeniu celnym w Federacji Rosyjskiej.

Zmiany przygotowane niedawno przez rosyjski rząd mają poprawić regulacje prawne dotyczące tranzytowego międzynarodowego transportu drogowego i kolejowego towarów przez terytorium Federacji Rosyjskiej.

Niniejsza ustawa federalna ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

  1. Identyfikatory elektroniczne

Jak już wspomniano wcześniej nowy system będzie opierał się o działanie elektronicznych plomb. Plomby nawigacji to urządzenia, które będą wykorzystywały technologię Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej GLONASS (rosyjski system nawigacji skonstruowany podobnie do amerykańskiego GPS) oraz technologię systemu poboru opłat drogowych Platon.

Zastosowanie tego typu urządzeń umożliwi śledzenie międzynarodowego tranzytu towarów przez terytorium Federacji oraz zapewni dostęp do informacji o trasie pojazdu, a także do danych o nadawcy, odbiorcy i szczegółach ładunku. Plomba otworzy się, gdy towar dojedzie do końca trasy.

Nałożenie i usunięcie plomb nawigacyjnych podczas wykonywania międzynarodowego transportu drogowego tranzytu będzie odbywało się przy wjeździe na terytorium Federacji Rosyjskiej i wyjeździe z terytorium Federacji Rosyjskiej (na określonych przejściach samochodowych i stacjach kolejowych). Będą tam znajdowały się stacjonarne lub mobilne punkty kontrolne. Na razie jednak nie podano dokładnych szczegółów co do miejsc, gdzie będzie można nabyć plomby oraz zakresu ich cen.

Wiadomo jednak, że nałożenie i usunięcie identyfikatorów będzie odbywało się na koszt nadawcy lub odbiorcy. To właśnie podmioty nadające lub przyjmujące towary (lub ich przedstawiciele) będą odpowiedzialni za zakładanie i zdejmowanie identyfikatorów. W przypadku transportu kolejowego obowiązek te będzie należał również do przewoźnika.

  1. Zalety cyfryzacji

Organy celne Federacji Rosyjskiej będą mogły od teraz wykorzystywać informacje gromadzone w systemie w celu zwiększenia skuteczności kontroli i śledzenia międzynarodowego transportu towarów tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej.

Jednocześnie dzięki cyfryzacji ma wielokrotnie skrócić się czas dostawy towarów. Usługi tranzytowe na terytorium Rosji mają bowiem odbywać się (w większości) bez postojów. W tej chwili czas tranzytu wydłuża się przez czasochłonne kontrole i odprawy celne (niejednokrotnie procedury te trwają nawet kilkanaście godzin). Nie trzeba tłumaczyć, że generuje to dodatkowe koszty dla przewoźników. Po wprowadzeniu systemu będą odbywały się jedynie kontrole wyrywkowe, wykluczone zostaną naruszenia ustawodawstwa celnego i wyeliminowane zostaną błędy ludzkie.

Dodatkowo towary będą bardziej chronione, a każde nieupoważnione otwarcie przestrzeni ładunkowej, uszkodzenie plomby, czy zmiana trasy przejazdu spowoduje, że urządzenie natychmiast powiadomi o tym właściciela ładunku (wysyłając alert na telefon komórkowy lub komputer).

  1. Podsumowanie

Wykorzystanie plomb elektronicznych w rosyjskim tranzycie zapewni służbom celnym Federacji Rosyjskiej szeroki zakres informacji i usprawni kontrolę transportu odbywającego się na terytorium Rosji. Dzięki zastosowaniu inteligentnych urządzeń zwiększy się również bezpieczeństwo przewozów oraz skróci się czas dostaw (wartością dodaną będzie zapewne optymalizacja kosztów transportu).

Proces wdrożenia systemu śledzenia ruchu tranzytowego ma zostać zakończony latem br.

Źródło: www.zmpd.pl, www.wnp.pl, www.pisil.pl, www.regulation.gov.ru