Czy konieczne jest posiadanie apteczki w samochodzie ciężarowym za granicą?

5/5 - (1 vote)

Apteczka w samochodzie za granicą.

 1. Jak to wygląda w Polsce.
 2. Konwencja wiedeńska a wyposażenie samochodu ciężarowego.
 3. Jakie zasady odnośnie apteczki obowiązują za granicą?

apteczki pierwszej pomocy

Apteczka. Niewielkie pudełko wyposażone w rzeczy, które raczej nie przydadzą się w trakcie jazdy. I oby tak faktycznie było. Niestety często jednak okazuje się, że pozorna bezużyteczność tych przedmiotów gwałtownie zmienia się w niezbędność. Jadąc w daleką, zagraniczną trasę, szczególnie kierowca zawodowy, powinien posiadać właśnie ten element wyposażenia auta. Zacznijmy jednak od podstaw.

 

1. jak to wygląda w Polsce?

Według polskiego prawa apteczka, poza pojazdami takimi jak: taksówka, autobus, samochód ciężarowy przewożący osoby, pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania nie jest obowiązkowa. Więcej informacji znajduje się tu link.

2. Konwencja wiedeńska a wyposażenie samochodu ciężarowego.

W części krajów europejskich posiadanie apteczki jest obowiązkowe, ale są też takie państwa, które podobnie jak Polska nie nakładają na kierowców takiego obowiązku. Czasem wymagane jest jeszcze wyposażenie dodatkowe. Czy to oznacza, że jadąc w trasę przebiegającą przez granice kilku krajów należy przygotować się na każdą ewentualność? Otóż nie. Kwestię międzynarodowego ruchu drogowego reguluje Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym z 1968r, która Polska całe szczęście podpisała w 1988r. W jej art. 3 ust. 3 jest mowa o tym, że państwa –strony Konwencji są zobowiązane „dopuścić do ruchu międzynarodowego na swoich terytoriach pojazdy samochodowe i przyczepy odpowiadające warunkom określonym w rozdziale III niniejszej konwencji, którymi kierujący spełniają warunki określone w rozdziale IV; są one również zobowiązane do uznawania dowodów rejestracyjnych, wydanych zgodnie z przepisami rozdziału III, za zaświadczające, do chwili przedstawienia dowodu przeciwnego, że pojazdy, których one dotyczą, odpowiadają warunkom określonym w wymienionym rozdziale III”. Oznacza to, że wraz z dopuszczeniem przez dane państwo pojazdu zarejestrowanego w innym państwie (oczywiście zakładając, że są to strony Konwencji – ich wykaz znajduję się tu – https://bip.gliwice.eu/strona=50,263,10 ) nie może nakładać żadnych dodatkowych  wymogów związanych z wyposażeniem auta. Wynika to z założenia, że krajowy dowód rejestracyjny potwierdza spełnienie warunków unormowanych w Konwencji. Dotyczy to zatem także takiego elementu wyposażenia, jak apteczka.

Ciekawostka. Inaczej jest traktowana kamizelka odblaskowa, która przez część prawników nie jest traktowana jako element wyposażenia. Interpretują oni obowiązek jej użycia jako przepis porządkowy, który obowiązuje kierowcę, zatem brak kamizelki w samochodzie oznaczał będzie brak możliwości przestrzegania przepisów i jako taki będzie skutkował mandatem. Trzymając się zatem zasad Konwencji wiedeńskiej w trasę można wyruszyć wyposażonym tak, jak nakazuje prawo krajowe, uzupełniając wyposażenie auta o kamizelkę odblaskową.

Praktyka ma się jednak nieco inaczej od teorii. Brak apteczki, przy kontroli policyjnej może skutkować nałożeniem mandatu przez zagraniczną policję, której będzie trzeba, często w jej rodzimym języku, wytłumaczyć wyższość norm międzynarodowych nad krajowymi. Swoich praw można dochodzić przed sądem, ale zapłacić i tak będzie najprawdopodobniej trzeba. Warto zatem wiedzieć co, gdzie jest wymagane i stworzyć odpowiedni komplet wyposażenia.

3. Jakie zasady odnośnie apteczki obowiązują za granicą?

Generalnie normą obowiązującą w Europie odnośnie wyposażenia apteczek jest niemiecka norma DIN 13164 (także w Polsce), która określa elementy, jakie powinny się znaleźć w apteczce. Informacje na ten temat znajdują się tu link.

Kraje, w których posiadanie apteczki jest obowiązkowe to (+inne wyposażenie obowiązkowe):

 • Austria (+kamizelka)
 • Białoruś (+trójkąt ostrzegawczy)
 • Bułgaria (+kamizelka, +komplet żarówek)
 • Chorwacja ((+kamizelka, +komplet żarówek)
 • Czechy (+kamizelka, +komplet żarówek)
 • Francja (+kamizelka, +komplet żarówek)
 • Grecja
 • Irlandia (+gaśnica, +trójkąt, +komplet żarówek)
 • Litwa (+Kamizelka)
 • Luksemburg (+trójkąt, +kamizelka)
 • Łotwa
 • Niemcy
 • Rosja
 • Słowenia (+kamizelka, +komplet żarówek)
 • Turcja (+gaśnica, +trójkąt)
 • Ukraina (+gaśnica, +trójkąt)
 • Węgry (+kamizelka, +linka holownicza)
 • Estonia (+kamizelka, +gaśnica, +trójkąt)
 • Rumunia (+kamizelka, trójkąt, +gaśnica)
 • Słowacja (+kamizelka, +trójkąt, +żarówki, +linka holownicza, +koło zapasowe)

Kraje w których apteczka nie jest obowiązkowa (+wyposażenie obowiązkowe):

 • Belgia (+kamizelka)
 • Cypr (+trójkąt)
 • Dania
 • Finlandia (+trójkąt, +kamizelka)
 • Hiszpania (+kamizelka, +żarówki)
 • Holandia (+trójkąt)
 • Norwegia (+kamizelka, +trójkąt)
 • Portugalia (+kamizelka)
 • Szwajcaria (+trójkąt)
 • Szwecja (+trójkąt)
 • WB (+trójkąt)
 • Włochy (+kamizelka, +trójkąt)

Podsumowanie

Realizując transport międzynarodowy nie zawsze trzeba posiadać na wyposażeniu ciężarówki apteczkę, niewątpliwie jednak warto zainwestować nieco środków w tak podstawowy element często ratujący życie i zdrowie. Chodzi przecież nie tylko o kwestie ewentualnego słusznego lub nie mandatu za jej brak, ale także o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego.

 

Zapisz