Jak działa system TIR, czyli procedura w sześciu krokach

Rate this post

Procedura TIR w 6 krokach

tir

Czy wiesz, jak właściwie działa system TIR? Otrzymujesz karnet, tabliczkę i co dalej?

Krok po kroku pokażemy jak działa procedura odprawy ładunku w oparciu o konwencję TIR.

  1. W wyjściowym urzędzie celnym służby kontrolne sprawdzają ładunek na podstawie informacji zawartych w karnecie TIR wpisanych przez przewoźnika.

 

  1. Po sprawdzeniu ładunku zakładane są plomby celne na pomieszczenia przeznaczone na ładunek, co odnotowywane jest w karnecie TIR.

 

  1. Po założeniu plomby i zamieszczeniu odpowiedniej informacji w karnecie celnicy zatrzymując jedną kartkę (biały odcinek) i wypełniają odpowiedni grzbiet karnetu.
  2. Karnet TIR zwracany jest przewoźnikowi, który może rozpocząć przewóz.

 

  1. W momencie przekroczenia wyjściowej granicy kraju, celnik sprawdza plomby, wyrywa kartkę (zielony odcinek) z karnetu TIR i także wypełnia właściwy grzbiet karnetu. Po tej procedurze pojazd może wyjechać z kraju, a wypełniony grzbiet karnetu jest dowodem przewoźnika na to, że operacja TIR została w tym kraju zakończona. Urząd celny przejściowy przesyła zieloną kartkę z karnetu do urzędu wyjściowego. Tam jest ona porównywana z białą częścią wyrwaną z karnetu. Jeśli nie ma żadnych nieprawidłowości ani zastrzeżeń ze strony celników na granicy, władze celne mogą zwolnić operację TIR.

 

Co w sytuacji, kiedy pojawiają się zastrzeżenia? Jeśli służba celna ma jakiekolwiek podstawy by zakwestionować przebieg przewozu w oparciu o konwencję TIR, wówczas zostaje wszczęte wewnętrzne dochodzenie. O zastrzeżeniach jest informowany przewoźnik oraz krajowe stowarzyszenie poręczające, są tym samym zobowiązani do złożenia wyjaśnień w sprawie zaistniałej sytuacji.

W przypadku, gdy wyjaśnienia nie są wystarczające dla służb celnych mogę one na podstawie konwencji TIR i krajowych przepisów naliczyć cła i podatki na swoją rzecz. Jeśli przewoźnik odpowiedzialny za naruszenia nie jest w stanie sprostać roszczeniom, wówczas stowarzyszenie poręczające jest zobowiązane do uregulowania należnej kwoty.

  1. W kraju docelowym, gdzie wejściowy urząd celny jest ostatnim podczas przewozu, wypełniany jest karnet TIR< wyrywane są dwie kartki i rozpoczyna się objęcie towarów inną procedurą celną (składowanie, odprawa importowa, itd.)

Jeśli urząd podejrzewa oszustwo, stwierdza naruszenie plomb lub przypuszcza, że karnet TIR został sfałszowany, ma prawo sprawdzić ładunek i może, jeśli to konieczne przerwać operację TIR.