Uregulowania prawne dotyczące przewozu drogowego żywności

Rate this post

Przewóz drogowy żywności posiada pewne ograniczenia. Są one nałożone po to, by konsumenci mogli czuć się bezpiecznie oraz otrzymywać towary dobrej jakości. Od 2006 roku we wszystkich krajach Unii obowiązuje tzw. ?Pakiet Higiena?, czyli 4 rozporządzenia, ustanawiające zasady higieny środków spożywczych. W jego skład wchodzą:
– Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.
–  Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

– Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

– Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Każda firma, zajmująca się przewozem żywności, musi mieć na uwadze ogólne wymogi prawa. Przede wszystkim: niebezpieczne środki nie mogą zostać wprowadzane na rynek. Jeśli środek nie  nadaje się do spożycia, bądź jest szkodliwy dla ludzi, to znaczy, iż jest niebezpieczny.  Rozważając, czy środek jest rzeczywiście niebezpieczny, musimy wziąć pod uwagę: zwykłe warunki korzystania z niego, długofalowe skutki spożycia (nawet dla przyszłych pokoleń!), ewentualne skutki skumulowania toksyczności, szczególną wrażliwość konsumentów na niektóre produkty. Sprawdzamy czy środek nie jest zabrudzony, zgnity czy popsuty. Jeśli popsuta jest tylko część partii towaru, musimy założyć, że cała żywność w tej partii nie nadaje się do spożycia i jest niebezpieczna. Należy wykluczyć towar z rynku, jeśli istnieje jakiekolwiek podejrzenie, iż może on nie być bezpieczny dla konsumentów.