Co to jest list przewozowy

Rate this post

Zarówno w przewozach krajowych, jak i międzynarodowych potrzebny jest specjalny dokument potwierdzający zawarcie i wykonanie przewozu oraz określający dokładne warunki umowy o przewóz przesyłek towarowych. Dokument ten to list przewozowy. Jest on niezbędny do zachowania właściwego czasu transportu oraz do prawidłowego i bezpiecznego doręczenia towaru w miejsce przeznaczenia.

[hr color=”green” border_width=”1″ ]

[quote]List przewozowy powinien być dołączony do każdej przesyłki. Poprawnie i czytelnie wypełniony ułatwi sprawną obsługę i transport. List przewozowy określa szczegółowy spis przesyłanych towarów i jednocześnie jest potwierdzeniem nadania przesyłki przez nadawcę. Zwykle dokument ten zawiera adres nadawcy i adres odbiorcy (imię i nazwisko, adres firmy, telefon), rodzaj transportu (drogowy, morski, lotniczy), numery referencyjne nadawcy i kody przesyłki (pozwalają na identyfikację przesyłki oraz służą do śledzenia przesyłki na całej trasie transportu od nadawcy do odbiorcy), rodzaj i ilość towaru (dokładny opis zawartości) oraz jego cenę (koszty związane z przewozem), datę sporządzenia pisma, podpis zlecającego przewóz, podpis osoby upoważnionej do przyjęcia towaru do transportu. W przypadku płatności za przesyłkę przez odbiorcę lub osobę trzecią nadawca powinien wpisać konto płatnika. Często w liście przewozowym można także wpisać sumę ubezpieczenia przesyłki, liczbę elementów w paczce, wagę i wymiary towaru, informacje eksportowe wymagane dla Urzędu Celnego, dołączone dokumenty podatkowe, administracyjne, oświadczenie nadawcy o stanie przesyłki, wskazówki nadawcy dotyczące szczególnego postępowania z przesyłką, dodatkowe warunki przewozu (np. wymagana temperatura przewozu).[/quote]

[hr color=”green” border_width=”1″ ]

List przewozowy powinien zostać sporządzony przez nadawcę i zostać potwierdzony przez przewoźnika, który zobowiązuje się do przewiezienia towaru za wynagrodzeniem. Przewoźnik powinien sprawdzić w obecności nadawcy, czy przesyłka odpowiada oświadczeniu w liście przewozowym.

List przewozowy pozwala określić odpowiedzialność za zapłatę przewoźnego, uszkodzenie lub utratę towaru oraz kary administracyjno-prawne. List przewozowy określa także podział odpowiedzialności pomiędzy wszystkimi przewoźnikami biorącymi udział w przewozie. Zazwyczaj list przewozowy wystawiany jest w 4 egzemplarzach; wtórnik dla nadawcy, ceduła dla przewoźnika do pokwitowania odbioru, oryginał dla odbiorcy i grzbiet do stacji nadania. Najważniejszy jest oryginał listu, który jest przy przesyłce podczas całego transportu. List przewozowy często jest podstawę dla służb celnych do kontroli i pobierania opłat od przewożonego towaru. Podstawę prawną stanowi Art. 38?40 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. ? Prawo przewozowe oraz Art. 6 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r.