Częściowe zawieszenie działalności transportowej

Rate this post

Czy wiesz, że w momencie słabszej kondycji twojego przedsiębiorstwa możesz zawiesić częściowo swoją działalność?

zawieszanie autostrada

Załóżmy, że posiadasz firmę transportową z flotą, którą tworzy sześć pojazdów. Niestety w wyniku przeróżnych zawirowań, między innymi przez wzgląd na rosyjskie embargo lub brak wykształconych kierowców, a być może przez ogólny zastój na rynku okazuje się, że w ostatnim czasie wykorzystujesz tylko połowę swoich ciężarówek. Gdzie szukać zmniejszenia kosztów utrzymania przedsiębiorstwa? Otóż w przypadku przewoźników drogowych istnieje możliwość zawieszenia w całości lub części wykonywania usług na okres do 12 miesięcy (zajrzyj: art. 14a Dz. U. z 2007 r. na 125, poz. 874 ze zm.).

Jeśli przewoźnik zdecyduje się na częściowe zawieszenie prowadzonej działalności, powinien w ciągu 14 dni od dnia zaprzestania prowadzenia usług zawiadomić organ, który udzielił mu licencji. W przypadku transportu krajowego jest to starosta powiatu, na terenie którego firma ma swoją siedzibę. Na stronie internetowej urzędu gminy bądź powiatu znaleźć można formularze, na podstawie których dokonuje się zgłoszenia o częściowym lub całkowitym zawieszeniu działalności. W przypadku ograniczenia wykonywania usług konieczna do umieszczenia jest informacja na temat liczby pojazdów wyłączonych na ten czas z działalności firmy. Liczba wypisów licencji zawartych we wniosku powinna odpowiadać ilości wykluczonych z przewozu towarów ciężarówek.

Istotną kwestią jest fakt, że w momencie częściowego zawieszenia działalności można ubiegać się o zwrot kosztów, jakie poniósł przewoźnik opłacając licencje. Takie działanie jest możliwe, jeśli prowadzenie transportu drogowego zostało wstrzymane na ponad trzy miesiące. Wystarczy w formie pisemnej złożyć zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania usług transportowych, w którym powinna zostać określona forma zwrotu ? na rachunek bankowy, bądź przekazem pocztowym. Wysokość rekompensaty będzie proporcjonalna do czasu zawieszenia działalności i ilości wypisów z licencji.

Nie jest to może optymistyczny temat, bo przecież każdy chce prosperować jak najlepiej i rozwijać swoją firmę. Niestety rynek transportowy bywa nieprzewidywalny, przez co warto przygotować się także na mniej pozytywne wizje prowadzenia działalności.

 

Źródło: www.goffin.pl