Jakie wymogi należy spełnić, by móc wykonywać przewóz na potrzeby własne?

Rate this post

przewozy wlasneWymogi i zasady przewozu na potrzeby własne

 

Prowadzisz działalność (nie będącą działalnością transportową) i chcesz wykonywać przewozy drogowe pojazdem powyżej 3,5 tony? Możesz to robić tylko wtedy, gdy spełnione zostaną odpowiednie warunki i gdy uzyskasz odpowiednie dokumenty.

Niezarobkowy przewóz drogowy, czyli przewóz na potrzeby własne to wg. art. 4 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym: „każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej… „. Przejazd ten musi jednak spełniać pewne warunki:

a) „pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,

b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,

c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego ? rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,

d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych”.

Pamiętaj! Aby przewóz był uznany za przewóz wykonywany na potrzeby własne, muszą zostać spełnione wszystkie powyższe warunki.

 

a) „pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników”

Art. 2 kp mówi, że ?pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę?. Dlatego też osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, umowa o dzieło) nie może być osobą prowadzącą pojazd w przewozie na potrzeby własne.

 

b) „przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi”

Wymóg legitymowania się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi nie ogranicza się jedynie do prawa własności. W grę wchodzi również np. najem, użytkowanie, użyczenie, leasing. Umowa może mieć zarówno charakter odpłatny jak i nieodpłatny. Dopuszczalna jest również ustna umowa – jednak z tą formą mogą pojawić się kłopoty w postaci trudności dowodowych.

 

c) „w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego ? rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin”

 

Z przewozem na potrzeby własne mamy do czynienia wtedy, gdy przewożony towar służy wyłącznie temu przedsiębiorstwu i jest niezbędny do jego funkcjonowania (np.: odzież robocza, środki czystości, maszyny produkcyjne). Przewożony ładunek nie może stanowić przedmiotu dalszych transakcji handlowych czy też obrotu w procesie prowadzonej przez to przedsiębiorstwo działalności. Przedsiębiorca nie może za taki przewóz wystawiać faktury, ani pobierać wynagrodzenia.

 

d) „nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych”

 

Wymagane dokumenty

Nie możesz wykonywać niezarobkowego przewozu drogowego bez stosownych uprawnień. Każdy przedsiębiorca, który chce realizować takie przewozy pojazdami o tonażu wyższym niż 3,5t oraz przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą ma obowiązek legitymowania się zaświadczeniem o zgłoszeniu prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. Kara za jego brak to 8000zł. Zaświadczenie nie będzie Ci potrzebne tylko wtedy, gdy posiadasz uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.

 

Źródło: http://transtica.pl/news/74/65/Przewoz-na-potrzeby-wlasne-wymogi-konieczne-do-spelnienia.html