Ważne zmiany na litewskiej granicy

4/5 - (1 vote)

Nowy system ułatwi pracę przewoźników na przejściu Litwa – Białoruś

  1. Skrócenie procedury wywozowej
  2. Jak należy uzyskać e-Manifest?
  3. Podsumowanie

01 listopada 2017 r. na Litwie wszedł w życie e-manifest, który znacznie uprości procedury w Urzędach Celnych i skróci czas ich załatwiania. Dokument ten zastąpił kilka innych wymaganych wcześniej dokumentów. Skorzystają na tym wszystkie firmy transportowe, które przewożą towary przez granicę litewsko – białoruską.

Kiedy i w jaki sposób należy uzyskać elektroniczny dokument?

  1. Skrócenie procedury wywozowej

Wszyscy, którzy transportowali ładunki przez  granicę litewsko – białoruską dobrze wiedzą, że procedury w tamtejszych urzędach celnych trwały często nawet po kilka godzin. Teraz jednak wszystko się zmienia za sprawą Elektronicznego Manifestu. Zastosowanie tego dokumentu pozwala bowiem zarejestrować wszystkie dane dotyczące ładunków cząstkowych. System ułatwi pracę zwłaszcza tym przewoźnikom, którzy w ramach jednego transportu przewożą wiele ładunków adresowanych do różnych odbiorców.

Przypomnijmy, że do tej pory urzędnicy musieli sprawdzać na granicy wszystkie zgłoszenia wywozowe (każdy ładunek musiał posiadać oddzielne zgłoszenie). Procedura ta była bardzo czasochłonna ponieważ należało fizycznie sprawdzić poszczególne ładunki, których niejednokrotnie było kilkanaście/kilkadziesiąt w jednej ciężarówce. E-Manifest umożliwił połączenie wielu zgłoszeń w jeden dokument. Oznacza to skrócenie formalności i potrzebnego czasu na ich załatwienie do minimum.

Co istotne e-Manifest mogą w imieniu przewoźników wypełniać pośrednicy celni. Możliwość zrobieni e-Manifestu istnieje już na etapie zgłoszenia złożenia towaru w miejscu przeładunku.

Elektroniczny dokument poprawia także jakość przewozu ze względu na to, że stosowne procedury wywozu są automatycznie zamykane. Oznacza to, że eksporterzy otrzymują natychmiast potwierdzenie faktu eksportu.

Równie ważne jest też to, że po przekroczeniu towaru przez granicę kierowca może swobodnie podróżować do miejsca wyładunku (nie musi ściśle trzymać się trasy i być pod dozorem celnym).

  1. Jak należy uzyskać e-Manifest?

E-Manifest należy przedstawić na granicy litewskiej gdy:

  • Jest kilku odbiorców lub wysyłających – w pojeździe jest więcej niż dwa zgłoszenia wywozu;
  • Dokonano przeładunku towaru;
  • W zgłoszeniu wywozowym nie podano pojazdu.

W celu uzyskania e-Manifestu należy przesłać niezbędne dokumenty tj. list przewozowy CMR, zgłoszenie wywozowe oraz dokumenty wszystkich ładunków znajdujących się w pojeździe. Należy także podać numer rejestracyjny pojazdu, nazwę/adres urzędu lub punktu celnego, w którym zostanie otworzona procedura tranzytu oraz informację o miejscu składowania lub przeładunku towaru.

Dokumenty te należy dostarczyć pocztą elektroniczną, za pomocą aplikacji mobilnej Agencji Celnej Bunasta (obsługiwanej także w języku polskim) – wystarczy zrobić zdjęcie dokumentów i przesłać je aplikacją do pracowników lub przekazać kierowcy, który dostarczy dokumentację do brokera celnego. Przewoźnik po dokonaniu zgłoszenia o przybyciu towarów do Urzędu wywozu otrzymuje numer e-Manifestu, który musi okazać w Urzędzie Celnym na granicy.

  1. Podsumowanie

Elektroniczny dokument jakim jest e-Manifest pozwala na szybką i sprawną odprawę na granicy litewsko-białoruskiej. Od teraz procedura celna na tej zewnętrznej granicy UE skraca się znacznie. To rozwiązanie, na które czekała cała branża transportowa. Skorzystają także polskie firmy transportowe, które odprawiają ładunki na wschód.

Informacja za www.etransport.pl, www.bunasta.pl, www.biznes.newseria.pl