System rejestracji zagranicznych kierowców w Belgii

4/5 - (1 vote)

Kogo i jak zgłosić do tamtejszej inspekcji pracy?

  1. Delegowanie w prawie belgijskim
  2. Obowiązkowa rejestracja
  3. Zasady dotyczące kabotażu
  4. Podsumowanie

W Belgii od ponad 10 lat zagraniczni pracownicy wykonujący ograniczone prace oraz samodelegujący się zagraniczni przedsiębiorcy świadczący na terenie Belgii usługi transgraniczne muszą obowiązkowo rejestrować się w systemie urzędu pracy  LIMOSA. Obowiązek ten pod pewnymi warunkami dotyczy także polskich przewoźników i ich kierowców.

Co jeszcze warto wiedzieć o delegowaniu do Belgii i jakie obowiązki muszą w związku z tym spełnić firmy transportowe?

  1. Delegowanie w prawie belgijskim

Delegowanie pracowników przez pracodawcę do innego państwa członkowskiego w ramach świadczenia usług wynika z dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. oraz dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE z 15 maja 2014 r., która usystematyzowała zasady dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Wszystkie kraje członkowskie do 2016 r. musiały dostosować swoje prawo do postanowień dyrektywy wdrożeniowej. Z końcem ub.r. została ona przeniesiona także do prawa belgijskiego.

Od 2007 r. w kwestii delegowania do Belgii i wynikających z tego obowiązków nie zmieniło się wiele. Polscy pracodawcy, szczególnie przewoźnicy wysyłający kierowców w trasy międzynarodowe, powinni oczywiście dobrze znać te wymogi oraz bezwzględnie przestrzegać belgijskich przepisów o czasie pracy i o minimalnym wynagradzaniu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że przepisy regulujące płacę minimalną w Belgii znajdują zastosowanie do transportu międzynarodowego oraz kabotażu (z wyłączeniem tranzytu).

  1. Obowiązkowa rejestracja

Przypomnijmy też, że jedną z najważniejszych spraw dotyczących delegowania na terenie Belgii jest obowiązek zgłoszenia pracowników przed rozpoczęciem działalności do systemu rejestracji LIMOSA. System prowadzony jest w serwisie internetowym www.limosa.be przez belgijską inspekcję pracy. Służy on do kontroli i weryfikacji informacji o wszystkich pracownikach delegowanych do Belgii.

Obowiązkowej rejestracji podlegają pracownicy zatrudnieni czasowo w Belgii, osoby prowadzące działalność na własny rachunek, a także zagraniczni stażyści (zarówno przy jednorazowym świadczeniu pracy oraz przy pracy regularnej).

  1. Zasady dotyczące kabotażu

Proces rejestracji nie dotyczył nigdy zagranicznych pracowników świadczących międzynarodowe usługi w zakresie transportu osób i towarów. Wymogowi temu podlega jednak obowiązkowo kabotaż. Przewoźnik musi dokonać rejestracji kierowcy przed dopuszczeniem go do pracy w Belgii (należy zgłosić każdą operację kabotażową i pracownika, który będzie ją wykonywał). Dowód zgłoszenia powinien obejmować cały czas trwania działalności  w Belgii.

Wysłanie deklaracji następuje w formie elektronicznej po wypełnieniu formularza (w języku niderlandzkim, niemieckim, angielskim lub francuskim). Deklaracja LIMOSA powinna zawierać dane identyfikacyjne pracowników, datę rozpoczęcia i zakończenia okresu oddelegowania, charakter prac oraz miejsce faktycznego wykonywania prac.

Potwierdzenie deklaracji L1kierowca powinien mieć przy sobie i okazać je na każde żądanie organów kontrolnych (m.in. belgijskiej Inspekcji Pracy) oraz na każde żądanie klientów z Belgii. Brak stosownego zaświadczenia skutkuje nałożeniem kary w wysokości 4800 euro za poważne wykroczenie do nawet 48000 euro jeśli dojdzie do postępowania karnego.

Uwaga!!! W przypadku świadczenia kilku czynności kabotażowych okres ważności deklaracji wynosi maksymalnie rok (może być ona przedłużona o kolejne 12 miesięcy).

  1. Podsumowanie

Belgia jest jednym z zachodnioeuropejskich krajów, w których obowiązuje płaca minimalna dla zagranicznych kierowców. Ma ona zastosowanie do transportu międzynarodowego (z wyłączeniem tranzytu). Razem z płacą minimalną Belgowie wymagają także spełnienia pewnych obowiązków administracyjnych. Jednym z nich jest zgłoszenie delegowania. Wymogi dotyczące notyfikacji pracowników delegowanych na platformie LIMOSA w transporcie obejmują jednak tylko przewozy kabotażowe. Przewoźnicy w transporcie międzynarodowym zwolnieni są z tego obowiązku. Brak zgłoszenia jest wykroczeniem, za które grożą wysokie kary administracyjne.

Informacja za: www.zmpd.pl, www.prawopracywpraktyce.pl, www.spft.pl, www.delegowanie.pl, www.limosa.be