Ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych w Europie w 2016 r.

3.5/5 - (4 votes)

Zakaz ruchu pojazdów ciężarowych w Europie w 2016 r.

Ograniczenia i zakazy ruchu pojazdów ciężarowych przeznaczonych do przewozu towarów stosuje się w większości europejskich krajów. Obowiązują one w wybrane dni roku – najczęściej są to święta państwowe lub kulturowe, weekendy oraz okres wakacyjny. Dla przewoźników i kierowców okresowe zakazy są dużą niedogodnością. W godzinach ich obowiązywania wskazane samochody mogą wjeżdżać na drogi publiczne tylko w szczególnych przypadkach m.in. gdy wiozą żywność, żywe zwierzęta lub materiały szybko psujące się. Każde państwo może stosować inne ograniczenia w międzynarodowym ruchu towarowym, dlatego przed podróżą należy sprawdzić gdzie i kiedy TIR-om nie wolno się poruszać.

zakaz ruchu w Europie

Dni zakazu ruchu w wybranych państwach

Jak już wspomniano wcześniej na drogach Europy panują różne zasady jeśli chodzi o czasowe zakazy jazdy dla ciężarówek. Inne są terminy ich obowiązywania, stosuje się je na różnych obszarach i mogą dotyczyć zupełnie różnych typów pojazdów. Dodatkowo w większości krajów obowiązują też specjalne ograniczenia lokalnego ruchu – samochody ciężarowe nie mogą wjeżdżać do centrów miast, wyznaczonych stref ekologicznych, niekiedy muszą omijać niektóre obwodnice a nawet całe regiony. Szczegółowe i aktualne informacje na temat ograniczeń w ruchu towarowym na terenie całej Europy można z łatwością odnaleźć w Internecie i naprawdę nie wolno pominąć tego istotnego faktu już na etapie planowania transportu.

Oto kilka wybranych regulacji ustanowionych w niektórych państwach, gdzie często jeżdżą nasi przewoźnicy:

W Austrii

– zakazy ruchu obowiązują w soboty od 15:00 do 24:00 oraz w niedziele i święta od 24:00 do 22:00 i dotyczą samochodów ciężarowych z przyczepą, o ile dopuszczalna masa całkowita pojazdu z silnikiem lub przyczepy przekracza 3,5t oraz ciężarówek, pojazdów przegubowych oraz samobieżnych maszyn przemysłowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t. Zakaz obejmuje cały kraj, z wyjątkiem podróży wyłącznie jako część czynności transportu kombinowanego w promieniu 65 km z określonych stacji przeładunkowych.

Belgii

-nie wprowadziła ograniczeń w międzynarodowym ruchu ciężarowym. Obowiązują tam jednak różne zakazy przejazdu dla niestandardowych obciążeń i transportu niestandardowych ładunków (transport specjalny/ponadnormatywny) oraz dla poszczególnych rodzajów ładunków ADR.

Białoruś

także nie wprowadziła ograniczeń w międzynarodowym ruchu ciężarowym. Jednak od 14 marca do 22 kwietnia na różnych odcinkach dróg krajowych o asfaltowej nawierzchni obowiązują ograniczenia wiosenne wprowadzone ze względu na roztopy. Dotyczą one pojazdów przekraczających dopuszczalny nacisk na oś powyżej 6t. Od 23 maja do 31 sierpnia obowiązywały będą także ograniczenia letnie. Będą one dotyczyły również pojazdów z obciążeniem na oś większym niż 6t, ale przy temperaturze powietrza ponad 27 stopni. Zakaz ruchu w tych dniach obowiązuje od godziny 12.00 do 18.00.

W Czechach

-zakazy ruchu obowiązują w niedziele i święta od 13:00 do 22:00 przez cały rok. Dodatkowo od 1 lipca do 31 sierpnia w piątki od 17:00 do 21:00 oraz w soboty od 07:00 do 13:00. Ograniczenia mają zastosowanie w przypadku ciężarówek lub zestawów pojazdów powyżej 7,5t na autostradach, drogach szybkiego ruchu i drogach pierwszej klasy.

Federacja Rosyjska

-nie wprowadziła ograniczeń w międzynarodowym ruchu ciężarowym. W Rosji jednak na niektórych odcinkach dróg ogólnego użytku o federalnym znaczeniu obowiązują okresowe, wiosenne i letnie ograniczenia ruchu; zwłaszcza na obwodnicy Moskwy, na drogach obwodu moskiewskiego, na obszarze St. Petersburga, Penzy oraz centrum Kazania. Dotyczą one m.in. ciężarówek o dużej wadze, które wykonują przewozy tranzytowe.

We Francji

-zakazy ruchu obowiązują od 22:00 w soboty oraz w przeddzień świąt a także do 22:00 w niedziele i święta. Dotyczą one samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t z wyjątkiem pojazdów specjalnych i pojazdów rolniczych na całej sieci dróg. Dodatkowe ograniczenia obowiązują w okresie letnim w soboty 23, 30 lipca oraz 6, 13 i 20 sierpnia 2016 r. od godz. 07:00 do 19:00 na całej sieci dróg oraz w okresie zimowym na części sieci drogowej w niektóre soboty od 07:00 do 18:00 oraz od 22:00 do 24.00.

W Hiszpanii

-ograniczenia ruchu obowiązują tylko na niektórych drogach krajowych w określonym czasie. Dotyczą one samochodów ciężarowych o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t. Specjalne środki regulacji ruchu drogowego wprowadzone zostały ze względu na bezpieczeństwo drogowe, mobilność i płynność ruchu drogowego, biorąc pod uwagę daty, w których przewiduje się masowe przemieszczenia pojazdów, jak również przez wzgląd na ryzyko związane z przewozem niebezpiecznych ładunków.

W Holandii

-nie wprowadzono ograniczeń w międzynarodowym ruchu ciężarowym. Jednakże zakazy ruchu obowiązują w soboty od 9.00 do niedzieli do 24.00 przy śliskiej nawierzchni i przy widoczności poniżej 200m. Funkcjonuje też zakaz poruszania w przypadku przewozów ponadgabarytowych podczas szczytu porannego i szczytu wieczornego oraz w soboty od 9.00 do niedzieli do 24.00.

W Niemczech

-ograniczenia obowiązują w niedziele i święta od 24:00 do 22:00 na całej sieci dróg i dotyczą samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t, jak również samochodów ciężarowych z przyczepami niezależnie od dmc. Dodatkowo od 1 lipca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz poruszania się ciężarówek w soboty w godzinach od 7.00 do 20.00 na niektórych autostradach i drogach federalnych. Istnieje też szereg różnych regionalnych i lokalnych zakazów nocnych na niektórych trasach oraz zakazy ruchu dotyczące przewozów specjalnych w ciągu całego roku.

Na Słowacji

-zakazy ruchu obowiązują w niedziele i święta od 00:00 do 22:00 oraz w soboty od 1 lipca do 31 sierpnia od 07:00 do 19:00 na autostradach, drogach szybkiego ruchu i głównych drogach pierwszej klasy. Zakazy dotyczą samochodów ciężarowych z dopuszczalną masą całkowitą ponad 7,5t.

Na Ukrainie

-nie wprowadzono ograniczeń w międzynarodowym ruchu ciężarowym, jednak w obszarze Kijowa codziennie od 7:00 do 20.00 obowiązuje zakaz poruszania się dla samochodów ciężarowych powyżej 4,5t.

Na Węgrzech

-ograniczenia stosuje się od 1 lipca do 31 sierpnia od soboty od 15.00 do niedzieli do 22.00, od 22.00 w przeddzień świąteczny do 22.00 w dniu święta oraz od 1 września do 30 czerwca od 22.00 w sobotę i przeddzień święta do 22.00 w niedzielę i święto. W okresie zimowym od 4 listopada do 1 marca wyżej wymienione ograniczenia nie mają zastosowania do pojazdów EURO 3 lub o wyższym standardzie, pracujących w transporcie międzynarodowym. Zakazy dotyczą pojazdów ciężarowych oraz ciągników rolniczych z przyczepami powyżej 7,5t na całej sieci dróg.

W Wielkiej Brytanii

-ograniczenia ruchu stosuje się w ciągu tygodnia od 21:00 do 07:00 oraz od 13:00 w soboty do 07:00 w poniedziałek. Zakazy dotyczą samochodów ciężarowych powyżej 18t dopuszczalnej masy całkowitej i stosuje się je we wszystkich 33 dzielnicach Londynu na wszystkich drogach z wyjątkiem autostrad i niektórych dróg głównych.

We Włoszech

-zakazy ruchu obowiązują we wszystkie niedziele w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad i grudzień od 9.00 do 22.00, we wszystkie niedziele w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień od 7.00 do 22.00 oraz w święta i inne szczególne dni w określonych godzinach. Ograniczenie dotyczy pojazdów i zespołów pojazdów ponad 7,5t poruszających się poza terenem zamieszkanym.

Podsumowując

Ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych stanowią spore utrudnienie, dlatego powinny być one brane pod uwagę już na etapie planowania trasy. Pozwoli to uniknąć przestojów i nieterminowych dostaw, które w transporcie międzynarodowym mogą być bardzo kosztowne. Warto też pamiętać, że podczas obowiązywania zakazów w całej Europie wyznaczone są specjalne miejsca postojowe dla środków transportu, których dotyczą przepisy. Za łamanie regulacji grożą wysokie kary finansowe; w niektórych krajach kończą się nawet przepadkiem całego przychodu.

Informacja za: www.etransport.pl, www.truckban.info, www.trackerinfo.eu, www.tirstop.pl