E-myto w Belgii, cennik, opłaty drogowe, czyli ViaPass

3.6/5 - (7 votes)

Od 1 kwietnia 2016 r. startuje elektroniczne myto w Belgii

Belgia wprowadza nowy elektroniczny system poboru opłat drogowych Viapass. Z dniem 1 kwietnia br. znikną obecnie obowiązujące eurowiniety, a przewoźnicy będą musieli wyposażyć swoje pojazdy w urządzenia pokładowe automatycznie naliczające myto. Opłaty będą naliczane za każdy pokonany kilometr, nie za czas  korzystania z infrastruktury drogowej (co ma miejsce obecnie). System obejmie też większą niż do tej pory  grupę użytkowników. Do wnoszenia opłat zobowiązani będą bowiem właściciele pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony (dzisiaj opłata dotyczy pojazdów o DMC ponad 12 ton). Nowe opłaty obejmą sieć autostrad i dróg krajowych we Flandrii, Walonii i w regionie Brukseli.

Co jeszcze powinni wiedzieć o Viapass transportowcy realizujący przewozy po belgijskich drogach?

 

Maut Belgia2Kogo dotyczy Viapass i jaka będzie wysokość opłat?

Na terenie Belgii, Holandii, Luksemburgu, a także w Szwecji i Danii od dawna obowiązuje jedna eurowinieta czasowa. Niebawem jednak w Belgii nastąpi zmiana systemu rozliczania opłat drogowych (w pozostałych państwach nadal ważna pozostanie elektroniczna eurowinieta). Start systemu planowano pierwotnie na 1 stycznia, jednak ze względu na opóźnienia w ustaleniu cenników Viapass zacznie naliczać opłaty w kwietniu 2016 r.

Viapass, czyli satelitarny system poboru opłat drogowych obejmie wszystkie  samochody ciężarowe wykorzystywane do transportu towarów (zarówno belgijskie, jak i zagraniczne ) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony poruszające się po belgijskich drogach. Obowiązek opłat drogowych nie dotyczy pojazdów przeznaczonych do przewożenia osób tj. samochodów osobowych, autobusów, przyczep kempingowych, samochodów kempingowych itp.).

Rozliczenia będzie można dokonać w systemie pre paid lub post paid. Wysokość opłat będzie zależeć od przejechanych kilometrów, tonażu pojazdu, klasy emisji spalin EURO oraz kategorii dróg i regionu, w którym pojazd się porusza. Stawka nie będzie zatem taka sama na terytorium całego kraju – w każdym z trzech regionów (Flandria, Walonia oraz Bruksela) będą obowiązywać różne ceny. Średnie stawki opłat wyniosą ok. 0,15 euro za przejechany kilometr. Aktualna tabela opłat drogowych dostępna jest na stronie www.viapass.be.

Uwaga!!! We Flandrii i w regionie Brukseli opłaty drogowe nie podlegają podatkowi VAT, w Walonii do cen doliczony zostanie podatek VAT.

Rejestracja w systemie i montaż urządzenia

Operatorem systemu jest konsorcjum Satellic N.V. Zajmuje się ono instalacją i obsługą systemu oraz dostarczaniem urządzeń, które będą ewidencjonować opłaty za korzystanie z płatnych odcinków dróg. Urządzenie OBU będzie można zamówić listownie po dokonaniu rejestracji online przez stronę www.satellic.be lub nabyć w jednym z wielu punków serwisowych w Belgii i krajachw sąsiadujących w strefach przygranicznych.

Aby zarejestrować firmę i pojazdy w systemie ViaPass niezbędne są następujące dane: nr rejestracyjne pojazdów, DMC, poziom emisji spalin, nr NIP firmy oraz skany dowodów rejestracyjnych.

Odpowiednie urządzenia pokładowe można także łatwo i wygodnie zamówić przy pomocy jednego z operatorów kart flotowo-serwisowych np. DKV, UTA, Shell. Emitenci prowadzą nie tylko rejestrację do nowego systemu, ale także przejmują na siebie wszystkie formalności związane z rejestracją przewoźników do myta w Belgii. Za pomocą kart będzie można także dokonać rozliczeń; zarówno w trybie pre-paid, jak i post-paid.

Montażu urządzenia można dokonać samodzielnie w dwojaki sposób: przy użyciu przewodów podłączonych bezpośrednio do instalacji elektrycznej w pojeździe lub za pomocą wtyku do zapalniczki. Urządzenie należy zamontować na przedniej szybie pojazdu. Kaucja za wypożyczenie urządzenia wynosi 135 EUR. Zwrot kaucji następuje przy zwrocie urządzenia.

Uwaga!!! Dzięki temu, że Viapass umożliwił dostęp do poboru opłat podmiotom trzecim, które dysponują certyfikowanymi urządzeniami pokładowymi z modułem GNSS/GPS, możliwe jest także rozliczanie opłaty w Belgii za pomocą jednego urządzenia pokładowego działającego w kilku systemach myta w Europie – m.in. we Francji, Hiszpanii i Portugalii.

Przestrzeganie przepisów

Na terenie wszystkich trzech regionów organizowane będą regularne kontrole dotyczące przestrzegania przepisów w ramach sytemu Viapass. Łamanie prawa w tym zakresie będzie karane grzywnami. Przewidziano trzy rodzaje kontroli:

  • kontrole stacjonarne – na bramownicach przy autostradach umieszczone będą urządzenia rejestrujące, umożliwiające sprawdzenie czy samochód ciężarowy jest wyposażony w działające urządzenie pokładowe;
  • kontrole okazjonalne – przeprowadzane o dowolnej porze i w każdym miejscu na wszystkich belgijskich drogach przez pojazdy patrolowe;
  • kontrole mobilne – przeprowadzane o dowolnej porze i w każdym miejscu na wszystkich belgijskich drogach przez mobilne rozkładane skanery.

W przypadku stwierdzenia złamania przepisów belgijskiego systemu poboru opłat nałożona zostanie kara grzywny w wysokości 1 000 EUR.

Podsumowując

Z dniem 1 kwietnia 2016r. Belgia wprowadza system ViaPass dla wszystkich właścicieli aut ciężarowych powyżej 3,5 tony. Sieć płatnych dróg w Belgii pokrywać będzie odcinki dotychczas objęte elektroniczną eurowinietą oraz wybrane drogi krajowe i obwodnice dużych miast. Każdy pojazd poruszający się po płatnej drodze w Belgii i objęty obowiązkiem opłat, będzie musiał zostać obowiązkowo wcześniej zarejestrowany i wyposażony w OBU. Urządzenie pokładowe poprzez połączenie satelitarne śledzić będzie drogę kierowcy i zliczać kilometry przejechane po płatnych odcinkach. Na koniec miesiąca właściciel pojazdu otrzyma rozliczenie.

Głównym celem wdrożenia nowego podatku drogowego w Belgii jest optymalizacja wykorzystania sieci dróg przez pojazdy ciężarowe. Przychody z nowego systemu zostaną przeznaczone na poprawę infrastruktury drogowej.