Kiedy wpisać państwo w tachografie?

4/5 - (1 vote)

Czy Twój kierowca wie, kiedy powinien wpisywać nazwę kraju w tachografie?

eu

Niby banał, ale warto sprawdzić jego wiedzę w tym zakresie, a także uzupełnić własną, jeśli mamy wątpliwości.

Otóż zgodnie z artykułem 15 podpunkt 5a Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20.12.1985 roku, kierowca ma obowiązek wprowadzić w urządzenie rejestrujące symbole państw, w których rozpoczyna i kończy dzienny czas pracy. Przez państwa unijne mogą zostać nałożone dodatkowe wymagania, na przykład dotyczące uszczegółowienia miejsca.

Jeśli więc Twój kierowca jedzie z Holandii do Francji przez Belgię. Wpisuje wówczas w tachografie symbol państwa, w którym zaczynał pracę, czyli Holandię i kraju, gdzie pracę dzienną skończył, czyli Francję. Belgia w tym wypadku jest pomijana, nawet jeśli podczas przejazdu przez Belgię kierowca odbiera przerwę obowiązującą w ramach czasu pracy. .

Dla przypomnienia podajemy symbole niektórych państw:

Niemcy DE, Belgia BE,  Białoruś BY, Bułgaria BG,   Chorwacja HR,  Czechy CZ, Dania DK , Francja F,  Gruzja GE , Hiszpania ES ,  Holandia NL,   Litwa LT

Łotwa LV ,       Rosja RU,        Słowacja SK ,   Słowenia SI,    Szwajcaria CH,    Ukraina UA,

Węgry HU       Włochy IT